Citaten met newton

Citaten 21 t/m 30 van 41.

 • Huey Newton Wetten moeten worden gemaakt om de mensen te dienen. Mensen zouden niet gemaakt moeten worden om de wetten te dienen.
  Origineel: Laws should be made to serve the people. People should not be made to serve the laws.
  Huey Newton
  Afro-Amerikaans politiek activist (1942 - 1989)
  - +
  +2
 • Huey Newton Als je stopt met vechten, dan stopt je leven.
  Origineel: If you stop struggling, then you stop life.
  Huey Newton
  Afro-Amerikaans politiek activist (1942 - 1989)
  - +
  +1
 • Huey Newton De aard van een panter is dat hij nooit uit zichzelf aanvalt. Maar als iemand hem aanvalt of in een hoek dwingt, dan rijst de panter omhoog om die aanvaller uit te schakelen.
  Origineel: The nature of a panther is that he never attacks. But if anyone attacks or backs into a corner, the panther comes up to wipe that aggressor or that attacker out.
  Huey Newton
  Afro-Amerikaans politiek activist (1942 - 1989)
  - +
  +1
 • Huey Newton De politieagenten of soldaten zijn slechts een geweer in de hand van de handhavers. Ze zorgen ervoor dat de racist veilig zijn racisme kan uiten.
  Origineel: The policemen or soldiers are only a gun in the establishments hand. They make the racist secure in his racism.
  Huey Newton
  Afro-Amerikaans politiek activist (1942 - 1989)
  - +
  +1
 • Huey Newton Door mijn leven over te geven aan de revolutie, vond ik het eeuwige leven.
  Origineel: By surrendering my life to the revolution, I found eternal life.
  Bron: Revolutionary Suicide (2009)
  Huey Newton
  Afro-Amerikaans politiek activist (1942 - 1989)
  - +
  +1
 • Huey Newton Er zal geen gevangenis zijn die onze beweging kan tegenhouden.
  Origineel: There will be no prison which can hold our movement down.
  Bron: To Die for the People (2009)
  Huey Newton
  Afro-Amerikaans politiek activist (1942 - 1989)
  - +
  +1
 • Isaac Asimov Geen enkel visioen van God en de hemel dat ooit door de meest verheven profeet is ervaren, kan naar mijn mening overeenkomen met het visioen van het universum zoals dat door Newton of Einstein wordt gezien.
  Origineel: No vision of God and heaven ever experienced by the most exalted prophet can, in my opinion, match the vision of the universe as seen by Newton or Einstein.
  Isaac Asimov
  Amerikaans auteur en scheikundige (1920 - 1992)
  - +
  +1
 • Huey Newton Het bestaan is gewelddadig, ik besta en dus ben ik gewelddadig... op die manier.
  Origineel: Existence is violent, I exist, therefore I'm violent... in that way.
  Huey Newton
  Afro-Amerikaans politiek activist (1942 - 1989)
  - +
  +1
 • Huey Newton Ik denk dat wat mensen motiveert niet grote haat is, maar grote liefde voor andere mensen.
  Origineel: I think what motivates people is not great hate, but great love for other people.
  Huey Newton
  Afro-Amerikaans politiek activist (1942 - 1989)
  - +
  +1
 • Huey Newton Ik heb de mensen achter mij en de mensen zijn mijn kracht.
  Origineel: I have the people behind me and the people are my strength.
  Huey Newton
  Afro-Amerikaans politiek activist (1942 - 1989)
  - +
  +1
De beste newton citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net. (pagina 3)