Citaten van uit Het verhaal van het christendom van Augustinus

 • God dienen is de ware vrijheid.
 • Als Christus duizend maal geboren zou zijn in de stal, maar niet in ons hart, dan was Zijn geboorte overbodig.
 • De zonde is zijn eigen straf.
 • Geduld is de metgezel van wijsheid.
 • Het geluk bestaat in de vervulling van onze begeerten en in het hebben van alleen geoorloofde begeerten.
 • Bij wijsheid hoort het doorgronden met het intellect van wat eeuwig is; bij kennis het rationeel begrijpen van wat tijdelijk is.
 • Geloof is aannemen wat wij niet zien, en de beloning voor geloof is zien wat wij aannemen.
 • De dood moet geen kwaad geacht worden, als hij het einde is van een goed leven.
 • Heb lief en doe wat je wilt.
 • Hoevelen die binnen de kerk zijn, zijn daar buiten, en hoevelen die er buiten zijn, zijn binnen.
+7

Citaten 1 t/m 1 van 1.

1
 • Augustinus
  Augustinus
  - +
  +46
  God heeft zout in onze monden gelegd, opdat wij naar Hem zouden dorsten.
  Bron: Het verhaal van het christendom
1
Alle Het verhaal van het christendom van Augustinus citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.
Augustinus

Augustinus

Romeins filosoof, theoloog en Kerkvader
Leefde van: 354-430
Categorie: Theologen en geestelijken | Filosofen
Bekijk alle citaten van Augustinus.

Over Augustinus

Augustinus kwam ter wereld en stierf in de toenmalige gekerstende West-Romeinse provincie Africa, tegenwoordig noordoost Algerije en noord-Tunesiƫ in de Aures-gebergten genoemd. Hij werd geboren in het provinciestadje Thagaste (het tegenwoordige Souk-Ahras) als zoon van Berberse ouders, de raadsheer Patricius en Monica, een vrome christelijke vrouw. Hij overleed in Hippo Regius (het tegenwoordige Annaba), waar hij van 396 tot zijn dood bisschop was. Zijn ouders hadden het financieel niet breed, maar trachtten desondanks hem de beste opvoeding van die tijd te geven. Augustinus genoot lager en voorbereidend hoger onderwijs in Thagaste en Madaura. Na de vroege dood van zijn vader liet moeder Monica (financieel gesteund door anderen) hem studeren. In 375, op 21-jarige leeftijd, werd hij leraar in zijn geboorteplaats, en het jaar daarop vestigde hij zich in Carthago als leraar in de retorica. Vermoedelijk in 383 verhuisde hij naar Rome, waarna hij in 384 tot retor aan het hof in Milaan werd benoemd. In 386 bekeerde hij zich tot het christendom. Hij werd met Pasen in 387 door Ambrosius, de bisschop van Milaan, gedoopt. Hierna keerde hij terug naar zijn geboorteplaats in Africa, tijdens welke reis zijn moeder Monica in Ostia overleed. Na zich in Thagaste een paar jaar in stilte met bijbelstudie te hebben beziggehouden, werd Augustinus in 391 half tegen zijn wil tot priester gewijd en in 395 tot medebisschop (met het recht van opvolging van de bisschop van Hippo Regius). Van 396 tot zijn dood in 430 was hij bisschop van de Kerk van Hippo Regius. Ook in die functie bleef hij een sober kloosterleven leiden in zijn bisschoppelijke woning. Augustinus stierf in 430 tijdens het beleg van en vlak voor de inname van Hippo door de Vandalen.

Uit Wikipedia