Citaten van aanpassing

Citaten 1 t/m 8 van 8.

1
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  Krishnamurti
  - +
  +11
  Inzicht is aanpassing en plooibaarheid, in oneindigheid van afwisseling.
 • Erich Fromm
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  Erich Fromm
  - +
  +5
  Het menselijk leven begint daar, waar het ontbreken van instinctief bepaalde handelingen een zeker punt overschrijdt, waar de aanpassing aan de natuur haar dwingend karakter verliest en het handelingsleven niet langer uitsluitend bepaald wordt door erfelijke gegeven mechanismen. Anders gezegd: menselijk leven en vrijheid zijn van den beginne af onafscheidelijk.
  Origineel: Human existence begins when the lack of fixation of action by instincts exceeds a certain point; when the adaptation to nature loses its coercive character; when the way to act is no longer fixed by hereditarily given mechanisms. In other words, human existence and freedom are from the beginning inseparable.
  Bron: Angst voor de vrijheid (1952)
 • Antoon Vloemans
  Antoon Vloemans
  Vlaams schrijver en filosoof 1898–1982
  Antoon Vloemans
  - +
  +2
  Iedere aanpassing vergt een verloochening. Alleen karakterloze mensen passen zich gemakkelijk aan.
 • Julien de Valckenaere
  Julien de Valckenaere
  Vlaams aforismenschrijver 1898-1958
  Julien de Valckenaere
  - +
   0
  Aanpassing: aan zoveel banketten aangezeten hebben dat niets meer verteerd wordt zonder een tafelspeech.
 • Ernst Mach
  Ernst Mach
  Oostenrijks natuurkundige en filosoof 1838-1916
  Ernst Mach
  - +
   0
  De ervaring groeit door geleidelijke aanpassing van de gedachten aan de feiten.
  Origineel: Die Erfahrung wächst durch fortschreitende Anpassung der Gedanken an die Tatsachen.
  Bron: Erkenntnis und Irrtum (1917)
 • Ernst Mach
  Ernst Mach
  Oostenrijks natuurkundige en filosoof 1838-1916
  Ernst Mach
  - +
   0
  Levende wezens zijn deels door aangeboren (permanente), deels door verworven (tijdelijke) aanpassing, in evenwicht gebracht met de omstandigheden van hun omgeving.
  Origineel: Die Lebewesen haben sich teils durch angeborene (permanente), teils durch erworbene (temporäre) Anpassung mit den Umständen ihrer Umgebung ins Gleichgewicht gesetzt.
  Bron: Erkenntnis und Irrtum (1917)
 • Henry Miller
  Henry Miller
  Amerikaans schrijver 1891-1980
  Henry Miller
  - +
   0
  Wat er ook in het leven van vooruitgang komt, komt niet door aanpassing, maar door durf.
  Origineel: Whatever there be of progress in life comes not through adaptation but through daring.
 • Sarvepalli Radhakrishnan
  Sarvepalli Radhakrishnan
  Indiaas filosoof en politicus 1888-1975
  Sarvepalli Radhakrishnan
  - +
  -1
  Hoewel zedelijk gedrag aanpassing vereist, danken wij elke vooruitgang van de moraal aan hen die zich niet aanpassen.
1
Alle aanpassing citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.