Citaten met aanzienlijk

Citaten 1 t/m 10 van 10.

1
 • Cees Buddingh
  Cees Buddingh
  Nederlands letterkundige 1918-1985
  Cees Buddingh
  - +
  +5
  De mensheid zou er aanzienlijk beter aan toe zijn indien de mensen hun ogen meer open hielden en hun mond meer dicht.
 • Lewis Carroll
  Lewis Carroll
  Brits schrijver en mathematicus 1832-1898
  Lewis Carroll
  - +
  +2
  'Als iedereen zich met zijn eigen zaken bemoeide,' zei de hertogin op heesgrommende toon, 'zou de wereld aanzienlijk sneller ronddraaien dan ze nu doet.'
 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  Frans schrijver, journalist en toneelschrijver 1741-1794
  Nicolas Chamfort
  - +
  +2
  Predikanten zijn zakenmensen, en ze zijn alleen zo belangrijk omdat het land van de heer, hun meester, zeer aanzienlijk is.
  Origineel: Les ministres ne sont que des gens d'affaires, et ils ne sont si importants que parce que la terre du gentilhomme, leur maître, est très considérable.
  Bron: Maximes et Pensées #489
 • Jane Austen
  Jane Austen
  Engels romanschrijfster 1775-1817
  Jane Austen
  - +
  +2
  Verrassingen zijn dwaze dingen. Het genoegen wordt niet vergroot en het ongemak is vaak aanzienlijk.
  Origineel: Surprises are foolish things. The pleasure is not enhanced and the inconvenience is often considerable.
 • Cees Buddingh
  Cees Buddingh
  Nederlands letterkundige 1918-1985
  Cees Buddingh
  - +
  +1
  Er zijn omstandigheden waarin afwezigheid van lichaam nog aanzienlijk te verkiezen is boven tegenwoordigheid van geest.
 • William Gibson
  William Gibson
  Amerikaans sciencefictionschrijver 1948-
   William Gibson
  - +
   0
  Een aanzienlijk deel van de gebarentaal van openbare plaatsen die ooit tot sigaretten hadden behoord, was nu eigendom van telefoons.
  Origineel: Some very considerable part of the gestural language of public places that had once belonged to cigarettes now belonged to phones.
 • Karl William Kapp
  Karl William Kapp
  Duits-Amerikaans econoom 1910-1976
  Karl William Kapp
  - +
   0
  Kapitalisme moet worden beschouwd als een economie van onbetaalde kosten, 'onbetaald' in zoverre dat een aanzienlijk deel van de werkelijke productiekosten niet wordt verantwoord als uitgaven van de onderneming; in plaats daarvan worden ze verplaatst naar, en uiteindelijk betaald door, derden of de algehele maatschappij.
  Origineel: Capitalism must be regarded as an economy of unpaid costs, ‘unpaid’ in so far as a substantial portion of the actual costs of production remains unaccounted for in entrepreneurial outlays; instead they are shifted to, and ultimately borne by, third persons or by the community as a whole.
  Bron: In: Rania Ghosn - Where are the Missing Spaces? (2012) p.231
 • Jean de La Fontaine
  Jean de La Fontaine
  Frans schrijver 1621-1695
  Jean de La Fontaine
  - +
   0
  Naar gelang u aanzienlijk of gering bent, zullen de uitspraken der rechters u onschuldig of schuldig verklaren.
  Origineel: Selon que vous serez puissant ou misérable, - Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.
  Bron: Fables VII, I, Les Animaux malades de la peste
 • Alphonse Allais
  Alphonse Allais
  Franse schrijver en humorist 1854-1905
  Alphonse Allais
  - +
   0
  Statistieken hebben aangetoond dat de sterfte in het leger aanzienlijk toeneemt in oorlogstijd.
  Origineel: La statistique a démontré que la mortalité dans l'armée augmente sensiblement en temps de guerre.
  Bron: Le Chat noir 11 januari 1890
 • Robert Lynd
  Robert Lynd
  Amerikaans socioloog 1892-1970
  Robert Lynd
  - +
  -1
  De waarde van een geneesmiddel ligt waarschijnlijk voor een aanzienlijk deel in het vaste voornemen beter te worden door wat men koopt.
  Origineel: The virtue of a medicine probably lies to a considerable extent in the will to get well with which one purchases it.
  Bron: The peal of bells (1924)
1
Alle aanzienlijk citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.
Sale (NL)Sale (NL)