Citaten met achterdocht

 • De ondeugd die ondankbaarheid heet, vindt haar oorzaak in gierigheid of achterdocht.
 • Conflicten komen voort uit onwetendheid en achterdocht.

Citaten 1 t/m 10 van 10.

1
 • Oskar van der Hallen Alleen kinderen genieten zonder achterdocht van het ogenblik, want ze zijn zonder herinnering en zonder ambitie.
  Bron: Aforismen van het laatste uur
  Oskar van der Hallen
  Vlaams schrijver 1903-1979
  Oskar van der Hallen
  - +
  +19
 • Francis Bacon Achterdocht is onder de gedachten wat vleermuizen onder de vogels zijn, zij vliegen nooit bij schemering.
  Origineel: Suspicion amongst thoughts are like bats amongst birds, they never fly by twilight.
  Bron: Essays (1625) Of Suspicion
  Francis Bacon
  Engels filosoof en staatsman 1561-1626
  Francis Bacon
  - +
  +10
 • Machiavelli De ondeugd die ondankbaarheid heet, vindt haar oorzaak in gierigheid of achterdocht.
  Bron: Discorsi
  Machiavelli
  Florentijns staatsfilosoof 1469-1527
  Machiavelli
  - +
  +8
 • Augustus William Hare Vertrouw nooit iemand, die anderen niet vertrouwt. Wie geneigd is tot achterdocht zoekt meestal in zijn naaste wat hij in zichzelf ziet. Evenals voor de reine alles rein is, zo is voor de onreine alles onrein.
  Origineel: Never put much confidence in such as put no confidence in others. A man prone to suspect evil is mostly looking in his neighbour for what he sees in himself. As to the pure all things are pure, even so to the impure all things are impure.
  Bron: Guesses at Truth (1827)
  Augustus William Hare
  Engels historicus en aforismenschrijver 1792-1834
  Augustus William Hare
  - +
  +6
 • George Savile Marquess of Halifax Achterdocht is eerder een deugd dan een gebrek, zolang zij handelt als een hond die waakt, en niet bijt.
  Origineel: Suspicion is rather a virtue than a fault, as long as it doth like a dog that watcheth, and doth not bite.
  Bron: Miscellaneous Thoughts and Reflections
  George Savile Marquess of Halifax
  Engels staatsman en auteur 1633-1695
  George Savile Marquess of Halifax
  - +
  +3
 • Joseph Addison Achterdocht is niet minder een vijand van de deugd dan van geluk; hij die reeds corrupt is, is natuurlijk achterdochtig, en hij die achterdochtig wordt zal snel corrupt zijn.
  Origineel: Suspicion is not less an enemy to virtue than to happiness; he that is already corrupt is naturally suspicious, and he that becomes suspicious will quickly be corrupt.
  Bron: Interesting Anecdotes, Memoirs, Allegories
  Joseph Addison
  Engels politicus, schrijver en dichter 1672-1719
  Joseph Addison
  - +
  +3
 • Gordon B. Hinckley Conflicten komen voort uit onwetendheid en achterdocht.
  Origineel: Conflict grows out of ignorance and suspicion.
  Gordon B. Hinckley
  Amerikaans religieus leider (Mormonenkerk) 1910-2008
  Gordon B. Hinckley
  - +
  +2
 • Wilhelm Müller Achterdocht kun je makkelijk misleiden; vertel zoals 't is en ze gaat zichzelf in de wielen rijden.
  Origineel: Den Argwohn kannst du leicht betrügen; Sprich wahr, so wird er sich selbst belügen.
  Bron: Epigramme (1827)
  Wilhelm Müller
  Duits romantisch dichter 1794-1827
  Wilhelm Müller
  - +
  +1
 • Terentius In de liefde komen al deze ondeugden voor: beledigingen, achterdocht, vijandigheden, wapenstilstand, oorlog, en weer vrede.
  Origineel: In amore haec omnia insunt vitia: iniuriae, suspiciones, inimicitiae, indutiae, bellum, pax rursum.
  Bron: Eunuchus
  Terentius
  Latijns dichter 190 v.C. - 159 v.C.
  Terentius
  - +
   0
 • Christopher Marlowe Religie verhult veel onheil voor achterdocht.
  Origineel: Religion hides many mischiefs from suspicion.
  Bron: The Jew of Malta (1589) Act I, scene ii
  Christopher Marlowe
  Engels toneelschrijver en dichter 1564-1593
  Christopher Marlowe
  - +
   0
1
De beste achterdocht citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Trefwoorden in deze citaten: