Citaten: activiteit

Citaten 11 t/m 20 van 31.

 • John Wooden
  John Wooden
  Amerikaans basketbalspeler en -coach 1910-2010
  John Wooden
  - +
  +1
  Verwar activiteit nooit met prestatie.
  Origineel: Never mistake activity for achievement.
 • George Bernard Shaw
  George Bernard Shaw
  Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925) 1856-1950
  George Bernard Shaw
  - +
   0
  Activiteit is de enige weg naar kennis.
  Origineel: Activity is the only road to knowledge.
 • Sir Henry Taylor
  Sir Henry Taylor
  Engels ambtenaar en dichter 1800-1886
  Sir Henry Taylor
  - +
   0
  Bijna niets zal de geest van een mens tot volle activiteit brengen, als eerzucht ontbreekt.
  Bron: The Statesman 132
 • Etienne Rey
  Etienne Rey
  Frans literair criticus en dramaturg 1789-1867
  Etienne Rey
  - +
   0
  De enige weldadige opvoeding is de opvoeding van de activiteit en dat is juist de enige waaraan men niet denkt.
  Bron: Maximes morales et immorales (1914) 53
 • Dr. W. Edwards Deming
  Dr. W. Edwards Deming
  Amerikaans statisticus 1900-1993
  Dr. W. Edwards Deming
  - +
   0
  Het is belangrijk dat een doel nooit wordt gedefinieerd in termen van activiteit of methoden. Het moet altijd direct relateren aan hoe het leven beter kan worden voor iedereen.
 • Thomas Malthus
  Thomas Malthus
  Brits econoom en demograaf 1766-1834
  Thomas Malthus
  - +
   0
  Het kwaad bestaat niet in de wereld om wanhoop te creëren, maar activiteit.
  Origineel: Evil exists in the world not to create despair but activity.
  Bron: An Essay on The Principle of Population (1798) XIX, 15, 1
 • Honoré de Balzac
  Honoré de Balzac
  Frans schrijver 1799-1850
  Honoré de Balzac
  - +
   0
  Ik geef de voorkeur aan denken boven actie, een idee boven een ding, contemplatie boven activiteit.
  Origineel: Je préfère la pensée à l'action, une idée à une affaire, la contemplation au mouvement.
  Bron: Louis Lambert (1832)
 • Henry Morton Stanley
  Henry Morton Stanley
  Welsh-Amerikaans journalist en ontdekkingsreiziger 1841-1904
  Henry Morton Stanley
  - +
   0
  Ik werd door ervaring wijs, en zag dat toen modder en nattigheid de fysieke kracht van de zwakkelingen verminderde, ze door een hondenzweep op hun rug snel herstelden tot een gezonde - soms tot een buitengewone activiteit.
  Origineel: I was becoming wise by experience, and I was compelled to observe that when mud and wet sapped the physical energy of the lazily-inclined, a dog-whip became their backs, restoring them to a sound--some-times to an extravagant activity.
  Bron: How I found Livingstone (1872) Ch. 6
 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  Aldous Huxley
  - +
   0
  In alle activiteiten van het leven ligt het geheim van efficiëntie in het vermogen om twee schijnbaar onverenigbare toestanden te combineren: die van maximale activiteit en van maximale ontspanning.
  Origineel: In all activities of life, the secret of efficiency lies in an ability to combine two seemingly incompatible states: a state of maximum activity and a state of maximum relaxation.
 • Erich Fromm
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  Erich Fromm
  - +
   0
  In het kapitalisme worden economische activiteit, succes en materiële winst een doel op zich. Het wordt het lot van de mens om bij te dragen aan de groei van het economische systeem, om kapitaal te vergaren, niet voor zijn eigen geluk of redding, maar als een doel op zich.
  Origineel: In capitalism economic activity, success, material gains, become ends in themselves. It becomes man's fate to contribute to the growth of the economic system, to amass capital, not for purposes of his own happiness or salvation, but as an end in itself.
  Bron: Escape from freedom
Alle activiteit citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u altijd en alleen op citaten.net: 31 gevonden (pagina 2)
ComputerComputer