Citaten: adel

Citaten 1 t/m 10 van 26.

 • Pierre Joseph Proudhon
  Pierre Joseph Proudhon
  Frans socioloog en econoom 1809-1865
  Pierre Joseph Proudhon
  - +
  +7
  De democratie is de afschuwelijkste van alle tirannieën; want zij steunt noch op het gezag van een godsdienst, noch op adel van geslacht, noch op de voorrechten van het talent; zij heeft tot grondslag het aantal, en tot masker het woord Volk. Is de monarchie de hamer, die het volk verplettert, de democratie is de bijl die het in stukken hakt.
  Origineel: La démocratie est la tyrannie la plus exécrable de toutes; car elle ne s'appuie ni sur l'autorité d'une religion, ni sur une noblesse de race, ni sur les prérogatives du talent: elle a pour base le nombre, et pour masque le nom du Peuple. Si la monarchie est le marteau qui écrase le peuple, la démocratie est la hache qui le divise.
  Bron: La Démocratie. Voor de volledige tekst zie: michelpeyret.canalblog.com
 • Napoleon Bonaparte
  Napoleon Bonaparte
  Frans staatsman en keizer 1769-1821
  Napoleon Bonaparte
  - +
  +6
  Bij de volkeren en in revoluties bestaat de aristocratie altijd. Vernietigd in de adel, neemt ze terstond haar intrek in de rijke en machtige huizen der gegoede burgerij; ook dáár vernietigd, komt ze wederom boven en neemt haar toevlucht bij de leiders der werkplaatsen en van het volk.
  Origineel: Chez les peuples, et dans les révolutions, l'aristocratie existe toujours; la détruisez-vous dans la noblesse, elle se place aussitôt dans les maisons riches et puissantes du tiers-état; la détruisez-vous dans celles-ci, elle surnage et se réfugie dans le
  Bron: In: Jules Bertaut - Virilités: maximes et pensées (1912)
 • Antoon Vloemans
  Antoon Vloemans
  Vlaams schrijver en filosoof 1898–1982
  Antoon Vloemans
  - +
  +2
  De oudste adel is de beste omdat men dan het grondigst vergeten is hoe men eraan gekomen is.
 • Hans Weigel
  Hans Weigel
  Oostenrijks schrijver en theatercriticus 1908-1991
  Hans Weigel
  - +
  +1
  Na het uitroepen van de republiek werd in Oostenrijk de adel afgeschaft. Daarvoor in de plaats is een abonnement op de concerten van die Wiener Philharmoniker gekomen.
  Origineel: Nach der Ausrufung der Republik wurde der Adel in Österreich abgeschafft. An seine Stelle ist der Besitz eines Philharmonischen Abonnements getreten.
  Bron: Apropos Musik p.215
 • Multatuli
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
  +1
  Streven naar waarheid, is waarheid. Geloof in het goede, is goed. Vertrouwen op adel, is adel.
 • Fliegende Blätter
  Fliegende Blätter
  Duits humoristisch weekblad 1844-1944
  Fliegende Blätter
  - +
   0
  Adel verplicht; maar plichtsbetrachting adelt.
 • Arthur Japin
  Arthur Japin
  Nederlands schrijver en acteur 1956-
  Arthur Japin
  - +
   0
  Adel zetelt in het hart, niet op een visitekaartje.
  Bron: De zwarte met het witte hart (1997)
 • Montesquieu
  Montesquieu
  Frans filosoof 1689-1755
  Montesquieu
  - +
   0
  Alles zou verloren gaan als een en dezelfde man of een lichaam van belangrijke mannen, zij het van de adel of uit het volk, deze drie machten zou uitoefenen: die van het maken van wetten, die van het uitvoeren van de wetten, en die van het beoordelen van de misdaden of geschillen van individuen.
  Origineel: Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers.
  Bron: De L'esprit des Lois (1748) XI, VI
 • Abu Hamid ibn Muhammad al-Ghazali
  Abu Hamid ibn Muhammad al-Ghazali
  Perzisch filosoof en soefist 1058-1111
  Abu Hamid ibn Muhammad al-Ghazali
  - +
   0
  De adel van het hart stoelt op twee dingen; kennis en macht.
 • Johann Gottfried Seume
  Johann Gottfried Seume
  Duits schrijver 1763-1810
  Johann Gottfried Seume
  - +
   0
  Edel en adel zijn vaak tegengestelde begrippen.
  Origineel: Die Edeln und der Adel stehen gewöhnlich im Gegensatz.
  Bron: Apokryphen
Alle adel citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u altijd en alleen op citaten.net: 26 gevonden
Sale (NL)Sale (NL)