Citaten: afwezigheid

Citaten 1 t/m 10 van 45.

 • Comtesse Diane de Beausacq
  Comtesse Diane de Beausacq
  Frans schrijfster 1829-1899
  Comtesse Diane de Beausacq
  - +
  +426

  Afwezigheid doodt liefde niet, tenzij ze al ziek was bij het afscheid.

  Origineel: L'absence ne tue l'amour que s'il était malade au départ.

 • Francois de la Rochefoucauld
  Francois de la Rochefoucauld
  Frans schrijver 1613-1680
  Francois de la Rochefoucauld
  - +
  +35

  Afwezigheid doet de middelmatige hartstochten verminderen en de grote toenemen, zoals de wind de kaarsen uitdooft en het vuur aanwakkert.

  Origineel: L'absence diminue les médiocres passions, et augmente les grandes, comme le vent éteint les bougies et allume le feu.

  Bron: Maximes #276

 • Godfried Bomans
  Godfried Bomans
  Nederlands schrijver 1913-1971
  Godfried Bomans
  - +
  +35

  Het kwaadspreken is een vorm van zelfwantrouwen en een gevolg van innerlijke onzekerheid. Door de fouten van anderen te laken, zoekt men de afwezigheid ervan bij zichzelf te bevestigen.

 • Spinoza
  Spinoza
  Nederlands filosoof 1632-1677
  Spinoza
  - +
  +33

  Vrede is niet de afwezigheid van oorlog. Het is een deugd, een geestesstemming, het is de dispositie voor goede daden, vertrouwen en recht.

 • Roger de Bussy-Rabutin
  Roger de Bussy-Rabutin
  Frans auteur 1618-1693
  Roger de Bussy-Rabutin
  - +
  +26

  Afwezigheid is voor de liefde wat wind is voor vuur: het blust het kleine maar het ontsteekt het grote.

 • Etienne Rey
  Etienne Rey
  Frans literair criticus en dramaturg 1789-1867
  Etienne Rey
  - +
  +20

  De eenzaamheid maakt ons soms zo ellendig det wij zelfs lijden onder de afwezigheid van personen wier gezelschap wij niet uitstaan kunnen.

 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof 1788-1860
  A. Schopenhauer
  - +
  +20

  Grote afstand en lange afwezigheid doen elke vriendschap afbreuk, hoe ongaarne men dit ook toegeeft.

  Origineel: Entfernung und lange Abwesenheid tun jeder Freundschaft Eintrag, so ungern man es gesteht.

  Bron: Parerga und Paralipomena (1851)

 • Tao Meng
  Tao Meng
  - +
  +16

  Stilte is niet afwezigheid van geluid. Stilte is de diepste klank.

 • Samuel Johnson
  Samuel Johnson
  Engels schrijver 1709-1784
  Samuel Johnson
  - +
  +14

  Vriendschap en liefde worden vernietigd door lange afwezigheid, doch kunnen door korte versterkt worden.

  Origineel: Friendship, like love, is destroyed by long absence, though it may be increased by short intermissions.

 • William Cowper
  William Cowper
  Engels dichter 1731-1800
  William Cowper
  - +
  +7

  Afwezigheid van bezigheid is geen rust, een volstrekt leeg gemoed is een uitgeput gemoed.

  Origineel: Absence of occupation is not rest, a mind quite vacant is a mind distress'd.

  Bron: Retire