Citaten van anarchie

 • Monarchie ontaardt in tirannie, aristocratie in oligarchie, en democratie in anarchie.
 • Vrijheid van gedachte, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid? Ja, op voorwaarde dat het wordt gereguleerd en gemodereerd door rechtvaardige, duidelijk vastgestelde limieten. Zonder dat zou er een anarchie en een vrijbrief zijn.
 • Alleen zóó zullen wij sterk staan zoowel tegen alle pogingen van terrorisme en anarchie, als tegen het streven der heerschende klasse, om haar stelsel van uitbuiting en onderdrukking te handhaven.

Citaten 1 t/m 10 van 20.

 • Polybios
  Polybios
  Grieks historicus 203-120 v.C.
  Polybios
  - +
  +11
  Monarchie ontaardt in tirannie, aristocratie in oligarchie, en democratie in anarchie.
  Bron: Historiae
 • Napoleon Bonaparte
  Napoleon Bonaparte
  Frans staatsman en keizer 1769-1821
  Napoleon Bonaparte
  - +
  +4
  Anarchie voert altijd tot absolute heerschappij.
  Origineel: L'anarchie ramène toujours au gouvernement absolu.
  Bron: Toespraak bij parlement, 7 juni
 • Umberto Eco
  Umberto Eco
  Italiaans schrijver en criticus 1932-2016
  Umberto Eco
  - +
  +3
  Dat is het mooie van de anarchie op het internet. Iedereen heeft het recht zijn eigen irrelevantie te uiten.
  Origineel: Questo è il bello dell'anarchia di Internet. Chiunque ha diritto di manifestare la propria irrilevanza.
  Bron: La bustina di Minerva
 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  Aldous Huxley
  - +
  +3
  De ergste vijand van het leven, de vrijheid en het gemeenschappelijk fatsoen is totale anarchie; hun tweede ergste vijand is totale efficiency.
  Origineel: The worst enemy of life, freedom and the common decencies is total anarchy; their second worst enemy is total efficiency.
  Bron: Adonis and the Alphabet: And Other Essays
 • Sophocles
  Sophocles
  Grieks dichter 496 v.C. - 406 v.C.
  Sophocles
  - +
  +3
  Geen groter kwaad dan anarchie.
  Bron: Antigone
 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  Aldous Huxley
  - +
  +3
  Het dunne en onzekere omhulsel van fatsoen is alles wat elke beschaving scheidt, hoe indrukwekkend ook, van de hel van anarchie of systematische tirannie.
  Origineel: The thin and precarious crust of decency is all that separates any civilization, however impressive, from the hell of anarchy or systematic tyranny.
  Bron: toegeschreven
 • Gustave le Bon
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog 1841-1931
  Gustave le Bon
  - +
  +2
  Geschapen door de elite, groeit de beschaving slechts door haar. Van haar beroofd, vervalt een land weldra tot ellende en anarchie.
  Origineel: Créées par les élites, les civilisations ne progressent que par elles. Privé de ses élites, un pays tomberait bientôt dans la misère et l'anarchie.
  Bron: Aphorismes du temps présent
 • Aneurin Bevan
  Aneurin Bevan
  Brits Labor politicus 1897-1960
  Aneurin Bevan
  - +
  +2
  Vakbonden zijn eilanden van anarchie in een zee van chaos.
  Origineel: Trades unions are islands of anarchy in a sea of chaos.
  Bron: toegeschreven
 • Will Durant
  Will Durant
  Amerikaans geschiedkundige en schrijver 1885-1981
  Will Durant
  - +
  +2
  Zodra de vrijheid voltooid is, sterft het in anarchie.
  Origineel: As soon as liberty is complete it dies in anarchy.
 • Pieter Jelles Troelstra
  Pieter Jelles Troelstra
  Nederlandse advocaat, journalist en politicus 1860-1930
  Pieter Jelles Troelstra
  - +
  +1
  Alleen zóó zullen wij sterk staan zoowel tegen alle pogingen van terrorisme en anarchie, als tegen het streven der heerschende klasse, om haar stelsel van uitbuiting en onderdrukking te handhaven.
  Bron: Gedenkschriften Deel IV
Alle anarchie citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.