Citaten: angst

Citaten 61 t/m 70 van 248.

 • Georges van Acker
  Georges van Acker
  Vlaams dichter 1919 -
  Georges van Acker
  - +
  +6
  Het geweten van bepaalde mensen reikt niet verder dan de angst voor bestraffing.
 • Alain de Botton
  Alain de Botton
  Brits schrijver en filosoof 1969-
  Alain de Botton
  - +
  +6
  Het grootste deel van wat we persoonlijkheid noemen is bepaald door hoe we gekozen hebben onszelf te verdedigen tegen angst en verdriet.
  Origineel: The largest part of what we call 'personality' is determined by how we've opted to defend ourselves against anxiety and sadness.
 • Samuel Taylor Coleridge
  Samuel Taylor Coleridge
  Engels dichter en criticus 1772-1834
  Samuel Taylor Coleridge
  - +
  +6
  Wat in de politiek met angst begint eindigt meestal in dwaasheid.
  Origineel: In politics, what begins in fear usually ends in folly.
 • Confucius
  Confucius
  Chinees filosoof 551 v.C. - 479 v.C.
  Confucius
  - +
  +6
  Wie werkelijk goed gezind is kan nooit ongelukkig zijn; wie werkelijk wijs is kan nooit in de war worden gebracht; wie werkelijk dapper is heeft nooit angst.
 • Arnold H. Glasgow
  Arnold H. Glasgow
  Amerikaans uitgever en auteur 1905-1998
  Arnold H. Glasgow
  - +
  +5
  Angst is de verlengde schaduw van onwetendheid.
  Origineel: Fear is the lengthened shadow of ignorance.
 • Frans Buyens
  Frans Buyens
  Belgisch cineast en schrijver 1924-2004
  Frans Buyens
  - +
  +5
  Angst voor de dood kent alleen iemand die zeer egoïstisch leeft en vreest dat hij zijn egoïsme niet zal kunnen vervullen.
 • Fons Jansen
  Fons Jansen
  Nederlands cabaretier 1925-1991
  Fons Jansen
  - +
  +5
  Doodgaan is: ophouden met sterven van angst.
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  Krishnamurti
  - +
  +5
  Het is volslagen onmogelijk genoegen te beleven zonder angst; ze gaan hand in hand, want ze zijn beide kinderen van het denken.
 • Nelson Mandela
  Nelson Mandela
  Zuid-Afrikaans advocaat, politicus en anti-apartheidsstrijder 1918-2013
  Nelson Mandela
  - +
  +5
  Ik leerde dat moed niet de afwezigheid is van angst, maar het overwinnen ervan. De dappere man is niet hij die niet bang is, maar hij die die angst overwint.
  Origineel: I have learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. A brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear.
  Bron: De lange weg naar vrijheid (1995)
 • Stanislav Grof
  Stanislav Grof
  Tsjechisch psychiater en psychotherapeut 1931-
  Stanislav Grof
  - +
  +5
  In het reine komen met de angst voor de dood is bevorderlijk voor genezing, positieve transformatie van de persoonlijkheid en ontwikkeling van het bewustzijn.