Citaten van antwoorden

 • Luister met de bedoeling om te begrijpen, niet met de bedoeling om te antwoorden.
 • Wij maken onze wereld betekenisvol door de moed van onze vragen en de diepte van onze antwoorden.
 • Antwoorden zat. Maar hoe stel ik mijzelf de juiste vraag?

Citaten 1 t/m 10 van 63.

 • Hugo Olaerts
  Hugo Olaerts
  Vlaams aforist
  Hugo Olaerts
  - +
  +144
  Soms schrijven we brieven waarop we zelf niet graag zouden antwoorden.
 • Onbekend
  Onbekend
  - +
  +99
  Je moet soms lang op de drempel van de vragen staan eer je je voet durft zetten op de trede van de antwoorden.
 • Erich Fromm
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  Erich Fromm
  - +
  +86
  Zolang iemand gelooft dat zijn ideaal en doel buiten hem liggen, boven de wolken, in het verleden of in de toekomst, zal hij buiten zichzelf gaan en voldoening zoeken waar het niet gevonden kan worden. Hij zal overal naar oplossingen en antwoorden zoeken behalve waar ze gevonden kunnen worden: in zichzelf.
  Origineel: As long as anyone believes that his ideal and purpose is outside him, that it is above the clouds, in the past or in the future, he will go outside himself and seek fulfillment where it cannot be found. He will look for solutions and answers at every point except where they can be found- in himself.
 • Robert Orben
  Robert Orben
  Amerikaans redacteur, schrijver, humorist 1927-
  Robert Orben
  - +
  +62
  Een econoom is iemand die alle antwoorden kent op de vragen van vorig jaar,
 • Franz Kafka
  Franz Kafka
  Tsjechisch Duitstalig schrijver 1883-1924
  Franz Kafka
  - +
  +18
  Vroeger begreep ik niet waarom ik op mijn vragen geen antwoord kreeg. Thans begrijp ik niet waarom ik de vragen stelde want er zijn geen antwoorden.
 • Michel Eyquem de Montaigne
  Michel Eyquem de Montaigne
  Frans essayist en filosoof 1533-1592
  Michel Eyquem de Montaigne
  - +
  +14
  Als men mij prest te zeggen waarom ik van hem hield, kan ik enkel antwoorden: omdat hij het was, omdat ik het was.
  Origineel: Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut s'exprimer, qu'en répondant: 'Parceque c'était lui; parceque c'était moi.
  Bron: Essais I, 23
 • Frans Weerts
  Frans Weerts
  Nederlands christelijk liedjesschrijver
  Frans Weerts
  - +
  +14
  Moeder zijn is: antwoorden op vele vragen en dromen kunnen raden.
  Bron: Moeder zijn
 • Francois de la Rochefoucauld
  Francois de la Rochefoucauld
  Frans schrijver 1613-1680
  Francois de la Rochefoucauld
  - +
  +10
  Een der dingen, die maken dat men zo weinig mensen vindt die zich behoorlijk en aangenaam gedragen in de conversatie, bestaat hierin, dat er bijna niemand gevonden wordt, die niet veeleer denkt aan hetgeen hij zeggen wil, dan aan het nauwkeurig antwoorden op wat men hem zegt.
  Origineel: Ce qui fait que si peu de personnes sont agréables dans la conversation, c'est que chacun songe plus à ce qu'il veut dire qu'à ce que les autres disent.
  Bron: Maximes et Réflexions morales Réflexions diverses IV. De la conversation
 • Stephen Covey
  Stephen Covey
  Amerikaans zelf-help auteur 1932-2012
  Stephen Covey
  - +
  +9
  Luister met de bedoeling om te begrijpen, niet met de bedoeling om te antwoorden.
  Origineel: Listen with the intent to understand, not the intent to reply.
 • Jean de la Bruyère
  Jean de la Bruyère
  Frans schrijver 1645-1696
  Jean de la Bruyère
  - +
  +9
  Men spreekt in de conversatie op onstuimige wijze, dikwijls uit ijdelheid of uit luim, zelden met genoeg aandacht. Geheel in beslag genomen als men is door de wens, te antwoorden op hetgeen waar men niet naar luistert, volgt men zijn eigen gedachtengang, en men zet die uiteen zonder enigszins acht te slaan op de redeneringen van anderen.
Alle antwoorden citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.