Citaten van arbeid

Citaten 11 t/m 20 van 83.

 • John Locke
  John Locke
  Engels filosoof 1632-1704
  John Locke
  - +
  +7
  Arbeid ter wille van de arbeid is tegennatuurlijk.
  Origineel: Labour for labour-sake is against nature.
  Bron: Of the Conduct of the Understanding (1706) § 16
 • Karl Marx
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  Karl Marx
  - +
  +7
  De oneigenlijkheid van de arbeid blijkt overduidelijk hieruit dat men zodra er geen fysieke of andere dwang meer bestaat de arbeid ontvlucht als de pest.
  Origineel: Ihre Fremdheit tritt darin rein hervor, daß, sobald kein physischer oder sonstiger Zwang existiert, die Arbeit als eine Pest geflohen wird.
  Bron: Parijse manuscripten (1844) Die entfremdete Arbeit. Voor de volledige tekst zie: www.zeno.org
 • Fjodor M. Dostojewski
  Fjodor M. Dostojewski
  Russisch schrijver 1821-1881
  Fjodor M. Dostojewski
  - +
  +6
  De wreedst denkbare marteling zou zijn, iemand te dwingen tot volstrekt nutteloze en onzinnige arbeid.
  Bron: Dodenhuis
 • Immanuel Kant
  Immanuel Kant
  Duits filosoof 1724-1804
  Immanuel Kant
  - +
  +6
  Het grootste genoegen, zonder enig bijmengsel van walging is, in gezonde toestand, rust na de arbeid.
  Origineel: Der grösste Genuss, der gar keine Beimischung von Ekel bei sich führt ist, im gesunden Zustande, Ruhe nach der Arbeit.
  Bron: Anthropologie in pragmatischer hinsicht (1798)
 • Oscar Blumenthal
  Oscar Blumenthal
  Duits schrijver en criticus 1852-1917
  Oscar Blumenthal
  - +
  +6
  Slechts arbeid verlost ons van gebrek aan levenslust: hij geeft het uur een doel aan, ook al heeft het leven er geen.
  Origineel: Nur Arbeit hebt dich sanft hinweg aus dumpfem Weltverneinen; sie gibt der Stunde einen Zweck, hat auch das Leben keinen.
 • Karl Marx
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  Karl Marx
  - +
  +6
  Wezensvreemde arbeid vervreemdt de mens van zijn eigen lichaam, van de natuur buiten hem, van zijn geestelijk wezen, van zijn menselijk wezen.
  Origineel: Die entfremdete Arbeit entfremdet der Menschen seinen eignen Leib, wie die Natur ausser ihm, wie sein geistiges Wesen, sein menschliches Wesen.
  Bron: Ökonomisch-philosphische Manuskripte 1 (1844)
 • Benjamin Franklin
  Benjamin Franklin
  Amerikaans staatsman en fysicus 1706-1790
  Benjamin Franklin
  - +
  +5
  Arbeid is steeds de weg naar voorspoed en er is geen andere.
  Origineel: Labour is still the road to prosperity, and there is no other.
 • Multatuli
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
  +4
  De beweerde voorkeur van andere arbeid dan ons wordt opgedragen, is niet zelden afkeur van alle arbeid.
 • Georges van Acker
  Georges van Acker
  Vlaams dichter 1919 -
  Georges van Acker
  - +
  +4
  De vrucht van eigen arbeid is de zoetste, zegt de kapitalist. Hij kan het weten. Hij proeft altijd van andermans vruchten.
 • Horatius
  Horatius
  Romeins dichter 65 v.C. - 8 v.C.
  Horatius
  - +
  +4
  Het leven schenkt de stervelingen niets zonder zware arbeid.
Alle arbeid citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 2)