Citaten: arts

Citaten 1 t/m 10 van 22.

 • Hippocrates
  Hippocrates
  Grieks arts (grondlegger van de geneeskunde) 460 v.C. - 377 v.C.
  Hippocrates
  - +
  +56
  Niet de arts maar het lichaam geneest de ziekte.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof 1788-1860
  A. Schopenhauer
  - +
  +40
  De arts ziet de mens in zijn ganse zwakheid, de advocaat in zijn ganse slechtheid, de theoloog in zijn ganse domheid.
  Origineel: Der Arzt sieht den Menschen in seiner ganzen Schwäche, der Advokat in seiner ganzen Schlechtigkeit und der Priester in seiner ganzen Dummheit.
  Bron: Psychologische Bemerkungen p. 357
 • Heinrich Heine
  Heinrich Heine
  Duits dichter 1797-1856
  Heinrich Heine
  - +
  +16
  Het leven is een ziekte, de hele wereld een hospitaal en de dood soms onze arts.
  Origineel: Das Leben ist eine Krankheit, die ganze Welt ein Lazarett, und der Tod ist unser Arzt.
  Bron: Die Stadt Lucca K.5
 • Sigmund Freud
  Sigmund Freud
  Oostenrijks psychiater 1856-1939
  Sigmund Freud
  - +
  +14
  De psychoanalytische behandeling is alleen maar een uitwisseling van woorden. De patiënt spreekt, de arts luistert. Woorden waren aanvankelijk magisch en tot de dag van vandaag hebben woorden veel van hun magische kracht behouden. Met woorden kunnen mensen elkaar tot het grootste geluk of tot de grootste wanhoop brengen. Met woorden delen leraars hun kennis mee aan leerlingen, met woorden brengen sprekers hun toehoorders in vervoering en beïnvloeden hun oordeel en hun beslissingen. Woorden roepen emoties op en zijn het universele middel waarmee wij onze medemensen beïnvloeden.
  Bron: The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Vol 15 , p 17
 • Karl Marx
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  Karl Marx
  - +
  +6
  De arts behoeft geen romans te lezen; hij beleeft ze.
 • Otto Weiss
  Otto Weiss
  Tsjechisch-Joods schrijver en dichter 1898-1944
  Otto Weiss
  - +
  +2
  Veel patiënten voelen zoveel dankbaarheid jegens hun arts, dat ze niet inzien, waarom ze hem ook nog zouden moeten betalen.
 • Robert Koch
  Robert Koch
  Duits arts, hoogleraar en medicus 1843-1910
  Robert Koch
  - +
  +2
  Wanneer een arts achter de doodkist van zijn patiënt loopt, volgt soms in feite de oorzaak het gevolg.
  Origineel: Wenn ein Arzt hinter dem Sarg seine Patienten geht, so folgt manchmal tatsachlich die Ursache der Wirkung.
 • Maurice Druon
  Maurice Druon
  Frans schrijver 1918-2009
  Maurice Druon
  - +
  +1
  Een uitstekend arts is bovenal eerst een genezer die ook nog geneeskunde heeft gestudeerd.
  Origineel: Un grand médecin est d'abord un guérisseur qui d'autre part a appris la médecine.
 • George Bernard Shaw
  George Bernard Shaw
  Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925) 1856-1950
  George Bernard Shaw
  - +
   0
  Alles wat ik eet, is door een of andere arts bewezen als een dodelijk gif en alles wat ik niet eet, is onmisbaar gebleken voor het leven. Maar ik ga gewoon door.
  Origineel: Everything I eat has been proved by some doctor or other to be a deadly poison, and everything I don't eat has been proved to be indispensable for life. But I go marching on.
 • Louis Pasteur
  Louis Pasteur
  Frans wetenschapper 1822-1895
  Louis Pasteur
  - +
   0
  De beste arts is de natuur: ze geneest driekwart van de ziekten en zegt nooit iets slecht over haar collega's.
  Origineel: Le meilleur médecin est la nature : elle guérit les trois quarts des maladies et ne dit jamais de mal de ses confrères.
Alle arts citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u altijd en alleen op citaten.net: 22 gevonden