Citaten van behandelen

 • Er zijn veel manieren om te doden. Men kan iemand een mes in zijn buik steken, iemand het brood uit de mond stoten, iemand die ziek is niet behandelen, iemand in een krot stoppen, iemand zich dood laten werken, oorlog voeren enzovoort. Het merendeel van deze methoden is in ons land niet verboden.
 • U moet niet proberen een deel te genezen zonder het geheel te behandelen. U moet niet proberen het lichaam te genezen zonder de ziel erbij te betrekken; als u het hoofd en het lichaam gezond wilt maken, moet u beginnen met het genezen van de ziel. Dit laatste is het belangrijkste. Laat niemand u ove
 • Het goed met iemand menen, is vaak slechts een laf voorwendsel om hem slecht te behandelen.
 • Vooral kritiek moet je kritisch behandelen.
 • De mens is nu eenmaal een irrationeel wezen; bijgevolg is het alleen maar... rationeel hem ook als zodanig te behandelen.
 • Niets is zo pikant, als zotte dingen met zo'n ernstig gezicht te behandelen, dat niemand opmerkt dat het maar een grap is.
 • Liever dan te moraliseren tegen een maatschappij waarvan hij zelf een geacht lid is, zal de arts hoofdschuddend de gevolgen behandelen tegen een steeds hogere prijs.
 • De betrouwbaarste maatstaf voor de beschaving bij een volk en een mens is, hoe zij de dieren beschouwen en behandelen.
 • Je kunt je geest niet helder maken door fanatiek te oefenen en jezelf hardvochtig te behandelen.
+6

Citaten 1 t/m 10 van 32.

 • Plato
  Plato
  Grieks filosoof 427 v.C. - 347 v.C.
  Plato
  - +
  +95
  U moet niet proberen een deel te genezen zonder het geheel te behandelen. U moet niet proberen het lichaam te genezen zonder de ziel erbij te betrekken; als u het hoofd en het lichaam gezond wilt maken, moet u beginnen met het genezen van de ziel. Dit laatste is het belangrijkste. Laat niemand u overhalen zijn lichaam te genezen, als hij u niet eerst gevraagd heeft zijn ziel te genezen. De grootste fout die dokters in onze tijd bij de behandeling van het lichaam maken is, dat ze beginnen met de ziel van het lichaam te scheiden.
 • Bertolt Brecht
  Bertolt Brecht
  Duits - Oostenrijks schrijver 1898-1956
  Bertolt Brecht
  - +
  +46
  Er zijn veel manieren om te doden. Men kan iemand een mes in zijn buik steken, iemand het brood uit de mond stoten, iemand die ziek is niet behandelen, iemand in een krot stoppen, iemand zich dood laten werken, oorlog voeren enzovoort. Het merendeel van deze methoden is in ons land niet verboden.
  Origineel: Es gibt viele Arten zu töten. Man kann einem ein Messer in den Bauch stechen, einem das Brot entziehen, einen von einer Krankheit nicht heilen, einen in eine schlechte Wohnung stecken, einen durch Arbeit zu Tode schinden, einen zum Suizid treiben, einen in den Krieg führen usw. Nur weniges davon ist in unserem Staat verboten.
  Bron: Me-Ti. Buch der Wendungen
 • Berthold Auerbach
  Berthold Auerbach
  Duits-Joods schrijver en dichter 1812-1882
  Berthold Auerbach
  - +
  +40
  De betrouwbaarste maatstaf voor de beschaving bij een volk en een mens is, hoe zij de dieren beschouwen en behandelen.
  Origineel: Der untrüglichste Gradmesser für die Herzensbildung eines Volkes und eines Menschen ist, wie sie die Tiere betrachten und behandeln.
 • Wayne Dyer
  Wayne Dyer
  Amerikaans schrijver en psychotherapeut 1940-2015
  Wayne Dyer
  - +
  +13
  Hoe mensen jou behandelen is hun karma; hoe jij reageert is de jouwe.
  Origineel: How people treat you is their karma; how you react is yours.
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +12
  Onze misdaad tegenover misdadigers bestaat daarin, dat wij hen als schurken behandelen.
  Origineel: Unser Verbrechen gegen Verbrecher besteht darin, dass wir sie wie Schufte behandeln.
  Bron: Menschliches, Allzumenschliches
 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  Aldous Huxley
  - +
  +8
  We mogen alleen op deze planeet leven zolang we de hele natuur met mededogen en intelligentie behandelen.
  Origineel: We shall be permitted to live on this planet only for as long as we treat all Nature with compassion and intelligence.
  Bron: Island (1962) p.249
 • Seth Gaaikema
  Seth Gaaikema
  Nederlands cabaretier, vertaler en musicalschrijver 1939-2014
  Seth Gaaikema
  - +
  +6
  Je moet in deze tijd grote mensen niet meer als kinderen behandelen. Maar in godsnaam, behandel kinderen niet als grote mensen. Doe ze dit niet aan.
 • Gaston Burssens
  Gaston Burssens
  Belgisch dichter 1896-1965
  Gaston Burssens
  - +
  +6
  Vooral kritiek moet je kritisch behandelen.
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +5
  De dichters behandelen hun belevenissen schaamteloos: zij buiten ze uit.
  Origineel: Die Dichter sind gegen ihre Erlebnisse schamlos: sie beuten sie aus.
  Bron: Voorbij goed en kwaad (1886)
 • Charaka Samhita
  Charaka Samhita
  Indiase traditionele tekst over de Ayurveda +/-7e voor Chr.
  Charaka Samhita
  - +
  +5
  Niet voor uzelf noch om aan enige wereldse begeerte voldoening te verschaffen, noch om winst te verwerven, maar uitsluitend ten bate van de lijdende mensheid, zult gij uw patiënten behandelen en aldus iedereen overtreffen.
Alle behandelen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.