Citaten van belang

 • De wijze vergeet zichzelf in de omgang met andere mensen en laat zijn geest benevelen in het belang van andere mensen.
 • Schoon is wat zonder belang behaagt.
 • Vriendschap met ons zelf is van het hoogste belang, want zonder dat kan men geen vrienden zijn met wie dan ook ter wereld.
 • Macht is het recht van de sterke, rechtvaardigheid zijn belang;
Zijn kinderen kan men beter een goed geweten nalaten dan geld.
 • Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een dogma, noch aan een partij, noch aan een passie, noch aan een belang, noch aan een vooringenomen idee, noch aan wat het ook mag zijn, behalve aan de feiten zelf, omdat, voor het denken, onderwerping zou betekenen ophouden te zijn.
 • Dictatoriale regeringen stellen geen belang in de waarheid, hun grootste zorg is het bestrijden van meningen die voor de staat gevaarlijk worden geacht.
Democratische regeringen zijn niet vrij van vrees voor de waarheid. In elke gemeenschap, ook een democratische, kunnen vermoedens opduiken waarvan
 • Het is moeilijk om het algemeen belang te dienen als sprake is van belangenverstrengeling.
Zeker wanneer beslissingen worden gemaakt achter gesloten deuren.
 • Geen menselijk wezen wordt door een ander begrepen. Ten hoogste aanvaarden ze of dulden ze elkander uit gewoonte, geduld, belang, of vriendschap.
 • Zou men zich kunnen voorstellen dat een steen bewustzijn zou hebben? En als iemand het kan - zou dat niet alleen maar bewijzen dat deze voorstellerij voor ons geen belang heeft?
 • De keuze van een onderwijssysteem is van meer belang voor een volk dan de keuze van een regeringsstelsel.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 96.

 • Fernand Auwera
  Fernand Auwera
  Vlaams schrijver 1929-2015
  Fernand Auwera
  - +
  +78
  Wantrouw mensen die zeggen dat ze geen belang hechten aan geld.
  Bron: Vliegen in een spinneweb
 • Jalal al-Din Rumi
  Jalal al-Din Rumi
  Perzisch dichter en filosoof 1207-1273
  Jalal al-Din Rumi
  - +
  +57
  Richt uw aandacht op hem die u de wijn inschenkt, want hij is van belang, niet de beker.
 • Plato
  Plato
  Grieks filosoof 427 v.C. - 347 v.C.
  Plato
  - +
  +44
  Macht is het recht van de sterke, rechtvaardigheid zijn belang;
  Zijn kinderen kan men beter een goed geweten nalaten dan geld.
  Bron: Nomoi
 • Hippolyte Taine
  Hippolyte Taine
  Frans historicus, filosoof en schrijver 1828-1893
  Hippolyte Taine
  - +
  +32
  Geen menselijk wezen wordt door een ander begrepen. Ten hoogste aanvaarden ze of dulden ze elkander uit gewoonte, geduld, belang, of vriendschap.
  Origineel: Aucune créature humaine n'est comprise par aucune créature humaine. Tout au plus par habitude, patience, intérêt, amitié, elles s'acceptent ou se tolèrent.
  Bron: toegeschreven
 • Eleanor Roosevelt
  Eleanor Roosevelt
  Amerikaans 1884-1962
  Eleanor Roosevelt
  - +
  +27
  Vriendschap met ons zelf is van het hoogste belang, want zonder dat kan men geen vrienden zijn met wie dan ook ter wereld.
  Origineel: Friendship with our self is all-important, because without it one cannot be friends with anyone else in the world.
 • Erasmus
  Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof 1469-1536
  Erasmus
  - +
  +23
  Want wie het roer van het schip van staat hanteert, moet slechts het algemeen belang en niet zichzelf dienen.
  Bron: Lof der Zotheid (1511)
 • Deng Ming-Dao
  Deng Ming-Dao
  Chinees Amerikaans autheur, filosoof en vechtkunstenaar 1954-
  Deng Ming-Dao
  - +
  +20
  Elke dag wordt je leven een dag korter. Zorg dat elke beweging van belang is.
 • Lao-Tse
  Lao-Tse
  Chinees filosoof +/- 600 v.C.
  Lao-Tse
  - +
  +16
  De wijze vergeet zichzelf in de omgang met andere mensen en laat zijn geest benevelen in het belang van andere mensen.
 • Seneca
  Seneca
  Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C.
  Seneca
  - +
  +16
  Het is van groot belang, te weten wanneer men moet spreken, wanneer zwijgen.
  Bron: De moribus 74
 • Gustave le Bon
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog 1841-1931
  Gustave le Bon
  - +
  +15
  In de politiek zijn de dingen van minder belang dan hun namen. De ongerijmde theorieën met goedgekozen woorden bedekken is vaak voldoende om ze te doen aanvaarden.
  Origineel: En politique, les choses ont moins d'importance que leurs noms. Déguiser sous des mots bien choisis, les théories les plus absurdes, suffit souvent à les faire accepter.
  Bron: Aphorismes du temps présent p.174
Alle belang citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.