Citaten met belasting

Citaten 1 t/m 10 van 12.

 • Frederick Saunders
  Frederick Saunders
  Amerikaans schrijver 1807-1902
  Frederick Saunders
  - +
  +6
  Dean Swift stelde voor belasting te heffen op vrouwelijke schoonheid en iedere vrouw haar eigen aanslag te laten bepalen. De belasting zou met opgewektheid worden betaald.
  Origineel: Dean Swift proposed to tax beauty, and to leave every lady to rate her own charms; he said the tax would be cheerfully paid and very productive.
 • Fons Jansen
  Fons Jansen
  Nederlands cabaretier 1925-1991
  Fons Jansen
  - +
  +5
  Een kind is voor de belasting aftrekbaar want het kan beschouwd worden als een relatiegeschenk.
 • Wim Kan
  Wim Kan
  Nederlands cabaretier 1911-1983
  Wim Kan
  - +
  +2
  Omdat ons vorstenhuis steeds beter bevalt, krijgt hare majesteit de koningin tweeëneenhalf miljoen per jaar meer en dat is een klassiek voorbeeld van belasting op de toegevoegde waarde.
  Bron: Hop-Hop-Hop (1969) (1969). Voor de volledige tekst zie: muzikum.eu
 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  Frans schrijver, journalist en toneelschrijver 1741-1794
  Nicolas Chamfort
  - +
  +1
  De wisseling van mode is de belasting die de nijverheid van de arme legt op de ijdelheid van de rijke.
  Origineel: Le changement de modes est l'impôt que l'industrie du pauvre met sur la vanité du riche.
  Bron: Maximes et Pensées
 • Ronald Reagan
  Ronald Reagan
  Amerikaans acteur, staatsman en president (40e) 1911-2004
  Ronald Reagan
  - +
  +1
  En ik moet er op wijzen dat de overheid niet belasting heft om het geld te krijgen wat het nodig heeft, maar dat de overheid altijd het geld nodig heeft wat het krijgt.
  Origineel: And I have to point out that government doesn't tax to get the money it needs, government always needs the money it gets.
  Bron: Debat Bush - Reagan 1980
 • Jonathan Swift
  Jonathan Swift
  Engels schrijver 1667-1745
  Jonathan Swift
  - +
   0
  Afkeuring is de belasting die men aan het publiek betaalt voor zijn eminentie.
  Origineel: Censure is the tax a man pays to the public for being eminent.
  Bron: Thoughts on Various Subjects from Miscellanies (1711-1726)
 • Henry Louis Mencken
  Henry Louis Mencken
  Amerikaans journalist en criticus 1880-1956
  Henry Louis Mencken
  - +
   0
  Dat er vooruitgang gemaakt wordt is onloochenbaar. De gemiddelde Amerikaan betaalt tegenwoordig tweemaal zo veel aan belasting als hij vroeger aan loon ontving.
  Origineel: Unquestionably, there is progress. The average American now pays out twice as much in taxes as he formerly got in wages.
 • Julien de Valckenaere
  Julien de Valckenaere
  Vlaams aforismenschrijver 1898-1958
  Julien de Valckenaere
  - +
   0
  Handelaar: iemand die verkoopt onder de prijs, meer belasting betaalt dan hij verdient en het saldo belegt in onroerende goederen.
 • Pierre-Marc-Gaston de Lévis
  Pierre-Marc-Gaston de Lévis
  Frans hertog, politicus en aforist 1719-1789
  Pierre-Marc-Gaston de Lévis
  - +
   0
  Kritiek is een belasting die jaloers is op verdiensten.
  Origineel: La critique est un impôt que l'envie perçoit sur le mérite.
  Bron: Maximes et réflections sur différents sujets (1808)
 • Gore Vidal
  Gore Vidal
  Amerikaans schrijver en criticus 1925-2012
  Gore Vidal
  - +
   0
  Land wordt gerund door financiële machten en bedrijfsbelangen die hun advocaten naar het Congres sturen om wetten te maken zodat ze geen belasting hoeven te betalen.
  Origineel: Country is run by financial powers en corporate interests who send their lawyers to Congress to make laws so that they don't have to pay taxes.
Alle belasting citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.