Citaten van besluiten

 • Ons gedrag is afhankelijk van onze besluiten, niet van onze omstandigheden.
 • Wijze besluiten worden slechts genomen met een overzicht van het geheel; om ver te zien moet men van de hoogte uit zien.
 • Mensen zijn even gelukkig als ze besluiten te zijn.
 • Het besluiten tot iets groots kan geschieden met kalme vastberadenheid of in geestdrift. Het eerste staat natuurlijk hoger. Dit hogere nu vindt men zelden, maar nu en dan toch, bij 'n individu. Bij vergaderingen nooit.
 • Ook tot aarzelen moet men besluiten.
+2

Citaten 1 t/m 10 van 18.

 • Fred Allen
  Fred Allen
  Amerikaans schrijver 1864-1912
  Fred Allen
  - +
  +36
  Een conferentie is een bijeenkomst van belangrijke personen die afzonderlijk niets kunnen doen, maar te samen kunnen besluiten dat er niets gedaan kan worden.
  Origineel: A conference is a gathering of important people who singly can do nothing, but together can decide that nothing can be done.
  Bron: Brief aan W.M. Martin 25-01-1940
 • Stephen Covey
  Stephen Covey
  Amerikaans zelf-help auteur 1932-2012
  Stephen Covey
  - +
  +19
  Ons gedrag is afhankelijk van onze besluiten, niet van onze omstandigheden.
 • Milan Kundera
  Milan Kundera
  Tsjechisch schrijver en criticus 1929-
  Milan Kundera
  - +
  +6
  Sterven; besluiten te sterven; voor een puber is dat veel gemakkelijker dan voor een volwassene. Hoezo? Berooft de dood een puber niet van een veel groter stuk toekomst? Zeker, maar voor een jongere is de toekomst ver weg, abstract, onwezenlijk, iets waarin hij niet echt gelooft.
  Bron: Onwetendheid 29
 • Abraham Lincoln
  Abraham Lincoln
  Amerikaans staatsman en president (16e) 1809-1865
  Abraham Lincoln
  - +
  +3
  Mensen zijn even gelukkig als ze besluiten te zijn.
  Origineel: Folks are usually about as happy as they make their minds up to be.
 • Michel Eyquem de Montaigne
  Michel Eyquem de Montaigne
  Frans essayist en filosoof 1533-1592
  Michel Eyquem de Montaigne
  - +
  +3
  Uit de geschiktheid in het particuliere leven te besluiten tot bekwaamheid voor een openbaar ambt, dat is een verkeerde gevolgtrekking maken.
  Origineel: De conclure par la suffisance d'une vie particuliere, quelque suffisance à l'usage public, c'est mal conclud.
  Bron: Essais III, 9
 • Carl Sagan
  Carl Sagan
  Amerikaans astronoom, astrofysicus en populair-wetenschappelijk schrijver 1934-1996
  Carl Sagan
  - +
  +3
  Waar kwam God vandaan? Als we besluiten dat dit een onbeantwoordbare vraag is, waarom niet een stap overslaan en concluderen dat de oorsprong van het universum een onbeantwoordbare vraag is.
  Origineel: Where did God come from? If we decide this is an unanswerable question why not save a step and conclude that the origin of the universe is an unanswerable question.
 • Paulo Coelho
  Paulo Coelho
  Braziliaans schrijver 1947-
  Paulo Coelho
  - +
  +2
  Zodra mensen besluiten een probleem aan te pakken, merken ze tot veel meer in staat zijn dan ze ooit gedacht hadden.
 • Jonathan Swift
  Jonathan Swift
  Engels schrijver 1667-1745
  Jonathan Swift
  - +
  +1
  Als mannen van geest en vernuft wilden besluiten, zich in hun werken nooit over hun critici en verguizers te beklagen, zou het volgende geslacht niet weten, dat ze er ooit last van hadden.
  Origineel: If men of wit and genius would resolve never to complain in their works of critics and detractors, the next age would not know that they ever had any.
  Bron: Thoughts on Various Subjects (1711-1726) 1726
 • Jean François Paul de Gondi
  Jean François Paul de Gondi
  Frans aartsbisschop en auteur (ook wel bekend als Kardinaal de Retz) 1613-1679
  Jean François Paul de Gondi
  - +
  +1
  Het is veel meer eigen aan de vrees, te beraadslagen dan te besluiten.
  Origineel: Il est bien plus naturel à la peur de consulter que de décider.
  Bron: Mémoires
 • Sylvain van de Weyer
  Sylvain van de Weyer
  Belgisch politicus 1802-1874
  Sylvain van de Weyer
  - +
  +1
  Niemand neemt meer besluiten dan de besluiteloze.
Alle besluiten citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.