Citaten van bestaande

 • De geschiedenis van iedere tot dusverre bestaande maatschappij is de geschiedenis van de klassenstrijd.
 • Er is een groter gerechtshof dan alle bestaande rechtbanken en dat is het gerechtshof van het geweten.
 • Elke censuur bestaat om te voorkomen dat iemand de huidige opvattingen en bestaande instellingen uitdaagt.

Citaten 1 t/m 10 van 23.

 • Mahatma Gandhi
  Mahatma Gandhi
  Indiaas politicus 1869-1948
  Mahatma Gandhi
  - +
  +79
  Er is een groter gerechtshof dan alle bestaande rechtbanken en dat is het gerechtshof van het geweten.
 • Karl Marx
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  Karl Marx
  - +
  +28
  De geschiedenis van iedere tot dusverre bestaande maatschappij is de geschiedenis van de klassenstrijd.
  Origineel: Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen.
  Bron: Communistisch Manifest (1848) Bourgeois en proletariërs. Voor de volledige tekst zie: www.marxists.org
 • Erich Fromm
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  Erich Fromm
  - +
  +15
  Veel psychiaters vinden de bestaande maatschappelijke structuur zoiets vanzelfsprekends dat zij een onaangepast mens het stigma van minderwaardigheid opdrukken.
  Bron: Escape from freedom
 • Spinoza
  Spinoza
  Nederlands filosoof 1632-1677
  Spinoza
  - +
  +7
  Aan hen die vragen waarom de mensen niet allen zodanig geschapen zijn, dat zij zich uitsluitend door de rede laten leiden antwoord ik slechts dit: omdat in het Zijn voldoende stof aanwezig is om alles, van de hoogste tot de laagste trap van volmaaktheid, voort te brengen of, om nog duidelijker te spreken, omdat het Zijn als oorzaak zo alles omvattend is, dat het alles, wat als bestaande gedacht kan worden, voortbrengt.
 • George Bernard Shaw
  George Bernard Shaw
  Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925) 1856-1950
  George Bernard Shaw
  - +
  +6
  Elke censuur bestaat om te voorkomen dat iemand de huidige opvattingen en bestaande instellingen uitdaagt.
  Origineel: All censorships exist to prevent anyone from challenging current conceptions and existing institutions.
  Bron: Plays Unpleasant (1946)
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  Nederlands letterkundige en filosoof 1863-1944
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +4
  In onze hedendaagse opvatting van philantropie is het sociaal belang opgeofferd aan het individuële, het welzijn van de gehele soort aan dat van de tijdelijk bestaande individuen.
 • Albert Camus
  Albert Camus
  Frans schrijver, essayist en Nobelprijswinnaar literatuur (1956) 1913-1960
  Albert Camus
  - +
  +3
  Een nihilist is niet iemand die in niets gelooft, maar iemand die niet in het al bestaande gelooft.
  Origineel: Le nihiliste n'est pas celui qui ne croit à rien, mais celui qui ne croit pas à ce qui est.
  Bron: L'homme révolté (1951) II
 • Ouyang Xiu
  Ouyang Xiu
  Chinees staatsman, historicus en dichter 1007-1072
  Ouyang Xiu
  - +
  +3
  Indien men overhaastig begint te hervormen, voegt men aan de reeds bestaande chaos en ellende alleen maar chaos en ellende toe.
 • Zhuang Zi
  Zhuang Zi
  Chinees dichter (ook wel Chuang-tzu) 369-286 v. Chr
  Zhuang Zi
  - +
  +2
  Alle bestaande zaken zijn eigenlijk één. Wij beschouwen die zaken die mooi en zeldzaam zijn als waardevol, en die zaken die lelijk zijn als slecht en verrot. Het slechte en verrotte kan worden getransformeerd tot wat zeldzaam is en waardevol, en wat zeldzaam is en waardevol in wat slecht is en verrot. Daarom wordt gezegd dat er één vitale energie is die de wereld vervult. Als consequentie hiervan waardeert de wijze man Eenheid.
 • Huang Po
  Huang Po
  Chinees Zen meester ? - 849
  Huang Po
  - +
  +2
  De ware aard van al “het bestaande” is van eenzelfde kwaliteit: Zodanigheid; hoe kunnen verdelingen dan ook maar enige werkelijkheidswaarde bezitten?
Alle bestaande citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.