Citaten van bestaat

 • De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren.
 • Wijsheid bestaat in het voorzien van gevolgen.
 • Er bestaat maar één geluk op aarde: iemand liefhebben en die liefde beantwoord zien.
 • De maatschappij bestaat uit twee grote klassen: zij die meer eten dan honger hebben, en zij die meer honger dan eten hebben.
 • Ik heb de ondervinding dat er geen beter vakantievoornemen bestaat dan om geen letter te zullen lezen. Daarna is er niets mooiers, dan dit goede voornemen met een echt mooi boek ontrouw te worden.
 • Het geluk bestaat in de vervulling van onze begeerten en in het hebben van alleen geoorloofde begeerten.
 • In Rome leefden twee volkeren; de Romeinen en de standbeelden. Zo bestaat er naast de reële een imaginaire wereld en daarin leven de meeste mensen.
 • Mensen zijn misleid als ze denken dat ze vrij zijn, een mening die slechts hierin bestaat dat ze zich bewust zijn van hun handelingen en niet weten van de oorzaken waardoor deze worden bepaald.
 • De dood betekent dat alles van je wordt afgenomen wat je niet bent. Het geheim van het leven is 'te sterven vóór je dood' en dan tot de ontdekking te komen dat de dood niet bestaat.
 • Ik geloof in Spinoza's God die zich openbaart in een ordelijke harmonie van alles wat bestaat, niet in een God die zich bemoeit met het lot en handelen van mensen.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 587.

 • Ray Cummings
  Ray Cummings
  Amerikaans sciencefictionschrijver 1887-1957
  Ray Cummings
  - +
  +846
  De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren.
  Origineel: The only reason for time is so that everything doesn't happen at once.
  Bron: The Time Professor (vaak ten onrechte toegeschreven aan Einstein)
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  Krishnamurti
  - +
  +242
  Vrijheid bestaat in het erkennen van grenzen.
 • Félix Arvers
  Félix Arvers
  Frans dichter en toneelschrijver 1806-1850
  Félix Arvers
  - +
  +237
  Er bestaat maar één geluk op aarde: iemand liefhebben en die liefde beantwoord zien.
  Origineel: Il n'est qu'un bonheur sur la terre, celui d'aimer et d'être aimé.
  Bron: À mon ami, Mes heures perdues (1833)
 • Socrates
  Socrates
  Grieks filosoof 469 v.C. - 399 v.C.
  Socrates
  - +
  +209
  Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet.
 • Toon Hermans
  Toon Hermans
  Nederlands cabaretier, zanger en dichter 1916-2000
  Toon Hermans
  - +
  +163
  Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij in alle eeuwigheid ben jij.
 • Lao-Tse
  Lao-Tse
  Chinees filosoof +/- 600 v.C.
  Lao-Tse
  - +
  +111
  Spaken komen samen in een naaf, maar de lege ruimte maakt de kar bruikbaar. Een pot bestaat uit klei, maar de lege ruimte maakt de pot bruikbaar. Balken en stenen vormen een huis, maar de lege ruimtemaakt het huis bruikbaar. Alleen het niets is bruikbaar.
 • Epicurus
  Epicurus
  Grieks filosoof c.341-270 BC
  Epicurus
  - +
  +107
  Rijkdom bestaat niet uit het hebben van grote bezittingen, maar in het hebben van weinig behoeften.
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +100
  Ik geloof in Spinoza's God die zich openbaart in een ordelijke harmonie van alles wat bestaat, niet in een God die zich bemoeit met het lot en handelen van mensen.
  Origineel: Ich glaube an Spinozas Gott, der sich in der gesetzlichen Harmonie des Seienden offenbart, nicht an einen Gott, der sich mit Schicksalen und Handlungen der Menschen abgibt.
  Bron: In: Victor J. Stenger - The New York Times 25 April 1929
 • Gaby van den Berghe
  Gaby van den Berghe
  Nederlands journalist en auteur
  Gaby van den Berghe
  - +
  +91
  De liefde bestaat grotendeels uit geloof en hoop.
 • Rainer Maria Rilke
  Rainer Maria Rilke
  Duits dichter 1875-1926
  Rainer Maria Rilke
  - +
  +86
  De liefde bestaat hieruit, dat twee eenzame elkaar beschermen en aanraken en begroeten.
  Origineel: Der Liebe, die darin besteht, daß zwei Einsamkeiten einander schützen, grenzen und grüßen.
  Bron: Briefe an einen jungen Dichter 14.Mai 1904
Alle bestaat citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.