Citaten van bevorderen

 • Gendergelijkheid is meer dan een doel op zich. Het is een voorwaarde om de uitdaging aan te kunnen gaan de armoede te verminderen, duurzame ontwikkeling te bevorderen en goed bestuur op te bouwen.
 • Veel sympathie heb ik ook voor de armen van geest: zij bevorderen de slaap. Zalig zijn zij, vooral wanneer men hun altijd gelijk geeft.
 • Ze worden geleid door een onzichtbare hand om de noodzakelijke levensbehoeften op bijna dezelfde wijze te verdelen, als wanneer de aarde verdeeld was in gelijke porties tussen al haar bewoners. En dus, zonder het te willen en te weten, bevorderen ze het maatschappelijk belang.

Citaten 1 t/m 10 van 11.

 • Bertrand Russell
  Bertrand Russell
  Engels filosoof, wiskundige en Nobelprijswinnaar literatuur (1950) 1872-1970
  Bertrand Russell
  - +
  +17
  Waarom is propaganda zo veel meer succesvol wanneer het haat bevordert dan wanneer het probeert om een vriendschappelijk gevoel te bevorderen?
  Origineel: Why is propaganda so much more successful when it stirs up hatred than when it tries to stir up friendly feeling?
  Bron: The conquest of happiness (1930). Voor de volledige tekst zie: russell-j.com
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +5
  Veel sympathie heb ik ook voor de armen van geest: zij bevorderen de slaap. Zalig zijn zij, vooral wanneer men hun altijd gelijk geeft.
  Origineel: Sehr gefallen mir auch die Geistig-Armen: sie fördern den Schlaf Selig sind die, sonderlich wenn man ihnen immer Recht gib.
  Bron: Aldus sprak Zarathoestra
 • Kofi Annan
  Kofi Annan
  Ghanees diplomaat en 7e secretaris-generaal van de VN 1938-2018
  Kofi Annan
  - +
  +4
  Gendergelijkheid is meer dan een doel op zich. Het is een voorwaarde om de uitdaging aan te kunnen gaan de armoede te verminderen, duurzame ontwikkeling te bevorderen en goed bestuur op te bouwen.
  Origineel: Gender equality is more than a goal in itself. It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty, promoting sustainable development and building good governance.
 • Allard Pierson
  Allard Pierson
  Nederlandse predikant, theoloog en taalkundige 1831-1896
  Allard Pierson
  - +
  +2
  Wijsheid is de kunst van zo te leven, dat wij het geluk van onszelf en van anderen het meest bevorderen.
 • Adam Smith
  Adam Smith
  Engels econoom 1723-1790
  Adam Smith
  - +
  +2
  Ze worden geleid door een onzichtbare hand om de noodzakelijke levensbehoeften op bijna dezelfde wijze te verdelen, als wanneer de aarde verdeeld was in gelijke porties tussen al haar bewoners. En dus, zonder het te willen en te weten, bevorderen ze het maatschappelijk belang.
  Origineel: They are led by an invisible hand to make nearly the same distribution of the necessaries of life, which would have been made, had the earth been divided into equal portions among all its inhabitants, and thus without intending it, without knowing it, advance the interest of the society, and afford means to the multiplication of the species.
  Bron: The Theory of Moral Sentiments (1759) Part IV - The effect of Utility
 • Charles Robert Maturin
  Charles Robert Maturin
  Iers auteur 1782-1824
  Charles Robert Maturin
  - +
  +1
  Er is geen dwaling die absurder is, en toch dieper geworteld zit in het menselijk hart, dan de overtuiging dat zijn lijden zijn geestelijke veiligheid zal bevorderen.
  Origineel: There is no error more absurd, and yet more rooted in the heart of man, than the belief that his sufferings will promote his spiritual safety.
  Bron: Melmoth the Wanderer (1820)
 • Francis Bacon
  Francis Bacon
  Engels filosoof en staatsman 1561-1626
  Francis Bacon
  - +
  +1
  Naast godsdienst, laat het uw zorg zijn rechtvaardigheid te bevorderen.
  Origineel: Next to religion, let your care be to promote justice.
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
   0
  Bijzonderlijk bevallen mij ook de armen van geest; zij bevorderen de slaap.
  Origineel: Sehr gefallen mir auch die Geistig-Armen: sie fördern den Schlaf.
  Bron: Aldus sprak Zarathoestra
 • Wilbur Lucius Cross
  Wilbur Lucius Cross
  Amerikaans literatuurcriticus en politicus 1862-1948
  Wilbur Lucius Cross
  - +
   0
  De voornaamste taak van een regering is, menselijke strevingen te bevorderen.
 • Alain de Botton
  Alain de Botton
  Brits schrijver en filosoof 1969-
  Alain de Botton
  - +
   0
  Mensen dwingen samen te eten is een goede manier voor het bevorderen van tolerantie.
  Origineel: Forcing people to eat together is an effective way to promote tolerance.
  Bron: The Guardian, Interview 17 mrt 2012
Alle bevorderen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.