Citaten: bevredigen

Citaten 1 t/m 10 van 12.

 • Mahatma Gandhi
  Mahatma Gandhi
  Indiaas politicus 1869-1948
  ajax-loader
  - +
  +731

  De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht.

  Origineel: Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed.

 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  ajax-loader
  - +
  +17

  Als we een diepe, duurzame relatie met de natuur konden vormen, zouden we nooit een dier doden om onze eetlust te bevredigen en nooit een aap, een hond of een cavia kwaad doen door er vivisectie op te plegen, opdat wij daar beter van worden. We zouden andere manieren ontdekken om onze wonden te helen en ons lichaam te genezen. Maar de geest genezen is iets totaal anders. Dat gebeurt geleidelijk, als je één bent met de natuur, met die sinaasappel aan de boom, met het grassprietje, dat zich door het cement heen perst en met de heuvels, die door de wolken bedekt, verborgen worden.

 • Johann Wolfgang von Goethe
  Johann Wolfgang von Goethe
  Duits schrijver en dichter 1749-1832
  ajax-loader
  - +
  +10

  Tracht slechts de mensen in de war te brengen; ze te bevredigen is moeilijk.

  Origineel: Suche nur die Menschen zu verwirren, sie zu befriedigen ist schwer.

  Bron: Faust I (1801)

 • Benjamin Franklin
  Benjamin Franklin
  Amerikaans staatsman en fysicus 1706-1790
  ajax-loader
  - +
  +3

  Het is gemakkelijker de eerste begeerte te onderdrukken, dan alle volgende te bevredigen.

 • Friedrich von Schiller
  Friedrich von Schiller
  Duits dichter en toneelschrijver 1759-1805
  ajax-loader
  - +
  +1

  Dat het publiek zo licht te bevredigen is, is alleen aanmoedigend voor de middelmatigheid, maar beledigend en afschrikwekkend voor het genie.

 • Friedrich Jakobs
  Friedrich Jakobs
  Duits classicus 1764-1847
  ajax-loader
  - +
  +1

  Wie zijn begeerten wil bevredigen met het bezit van het begeerde, gelijkt op iemand, die vuur met stro wil blussen.

  Origineel: Wer seine Begierden durch den Besitz des Begehrten zu stillen meint, gleicht dem, der Feuer mit Stroh löschen will.

  Bron: Aehrenlese aus dem Tagebuche des Pfarrers von Mainau

 • Lord Halifax
  Lord Halifax
  Brits Conservative politicus 1881-1959
  ajax-loader
  - +
   0

  Dankbaarheid kan niet worden aangeschaft, maar moet zijn aangeboren. Alle verplichtingen ter wereld zullen haar niet verwekken. Uiterlijk vertoon kan worden gemaakt om de eisen van het fatsoen te bevredigen en verwijt te ontgaan; doch een waar gevoel van dankbaarheid is een gave der natuur, en kan niet verworven worden.

  Origineel: I am of an Opinion, in which I am every Day more confirmed by Observation, that Gratitude is one of those things that cannot be bought. It must be born with Men, or else all the Obligations in the World will not create it. An outward Show may be made to satisfy Decency, and to prevent Reproach; but a real Sense of a kind thing is a Gift of Nature, and never was, nor can be acquired.

  Bron: Works (1912)

 • Mme de la Sablière
  Mme de la Sablière
  Frans salonist en dichteres 1640-1693
  ajax-loader
  - +
   0

  Het is moeilijk zijn hartstochten te bedwingen, maar het is onmogelijk ze te bevredigen.

 • Jozsef Eötvös
  Jozsef Eötvös
  Hongaars schrijver en staatsman 1813-1871
  ajax-loader
  - +
   0

  Het is verbazingwekkend zoveel moeite mensen doen om hun stoffelijke behoeften, en zo weinig om die van hun geest en hart te bevredigen.

 • John Stuart Mill
  John Stuart Mill
  Engels econoom 1806-1873
  ajax-loader
  - +
   0

  Ik heb geleerd om mijn geluk te zoeken door het beperken van mijn verlangens, in plaats van te pogen hen te bevredigen .

  Origineel: I have learned to seek my happiness by limiting my desires, rather than in attempting to satisfy them.