Citaten van bevrijding

Citaten 11 t/m 20 van 22.

 • Erich Fromm
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  Erich Fromm
  - +
  +3
  De twee meest verreikende kritische theorieën aan het begin van de meest recente fase van de industriële maatschappij zijn die van Marx en Freud. Marx toonde de bewegende krachten en de conflicten in het sociaal-historisch proces. Freud doelde op de kritische onthulling van de innerlijke conflicten. Beide werkten voor de bevrijding van de mens, ook al was het concept van Marx veel uitgebreider en minder gebonden aan zijn eigen tijdperk dan het concept van Freud.
  Origineel: The two most far-reaching critical theories at the beginning of the latest phase of industrial society were those of Marx and Freud. Marx showed the moving powers and the conflicts in the social-historical process. Freud aimed at the critical uncovering of the inner conflicts. Both worked for the liberation of man, even though Marx’s concept was more comprehensive and less time-bound than Freud’s.
  Bron: The Art of Being (1989) pt.3
 • Walther Rathenau
  Walther Rathenau
  Duits industrieel, schrijver en politicus 1867-1922
  Walther Rathenau
  - +
  +3
  Het grootste geluk van de mensen is de bevrijding van angst.
  Origineel: Das höchste Glück des Menschen ist die Befreiung von Furcht.
  Bron: Auf dem Fechtboden des Geistes
 • George Bernard Shaw
  George Bernard Shaw
  Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925) 1856-1950
  George Bernard Shaw
  - +
  +1
  We zijn allemaal slachtoffers van het geweld waar dieren aan lijden... hun bevrijding is ook onze bevrijding.
  Origineel: We are all victims of the violence that animals suffer... their liberation is also our liberation.
 • Michel Polac
  Michel Polac
  Frans journalist en presentator 1930-2012
  Michel Polac
  - +
  +1
  Weten hoe je jezelf kunt tegenspreken is een oefening in nederigheid en een methode van bevrijding.
  Origineel: Savoir se contredire est un exercice d’humilité et une méthode de libération.
  Bron: Hors de soi
 • Toni Morrison
  Toni Morrison
  Amerikaans schrijfster en Nobelprijswinnares Literatuur (1993) 1931-
  Toni Morrison
  - +
   0
  Bevrijding betekent dat je niet hoeft te zwijgen.
  Origineel: Liberation means you don't have to be silenced.
 • Friedrich Engels
  Friedrich Engels
  Duits industrieel, filosoof en sociaal wetenschapper 1820-1895
  Friedrich Engels
  - +
   0
  Communisme is de leer van de voorwaarden voor de bevrijding van het proletariaat.
  Origineel: Der Kommunismus ist die Lehre von den Bedingungen der Befreiung des Proletariats.
  Bron: Grundsätze des Kommunismus (Entwurf) 1847
 • Nelson Mandela
  Nelson Mandela
  Zuid-Afrikaans advocaat, politicus en anti-apartheidsstrijder 1918-2013
  Nelson Mandela
  - +
   0
  Elke taal kan het voertuig zijn van racistische beledigingen, maar ze kan ook de drager zijn van de boodschap van hoop en bevrijding.
  Origineel: Any language can be the vehicle of racist insults and repression, but it can also be the carrier of the message of hope and liberation.
  Bron: The Star, 19 september 1991
 • Kathy Acker
  Kathy Acker
  Amerikaans schrijfster 1947-1997
  Kathy Acker
  - +
   0
  Het is allemaal aan jou, meisjes. Je moet sterk zijn. Dit zijn de dagen van post-vrouwen bevrijding. Je bent inmiddels volwassen en je moet voor jezelf zorgen. Niemand zal je helpen.
  Origineel: It's all up to you, girls. You have to be strong. These are the days of post-women's liberation. You have grown up by now and you have to take care of yourself. No one's going to help you.
  Bron: Dood en verderf in de schoolbanken (1989)
 • Angela Davis
  Angela Davis
  Amerikaanse filosofe, schrijfster en politiek activiste 1944-
  Angela Davis
  - +
   0
  In zekere zin is de zoektocht naar de emancipatie van zwarte mensen in de VS altijd een zoektocht geweest naar economische bevrijding, wat tot op zekere hoogte betekent dat de opgang van de zwarte middenklasse onvermijdelijk zou zijn.
  Origineel: In a sense the quest for the emancipation of black people in the U.S. has always been a quest for economic liberation which means to a certain extent that the rise of black middle class would be inevitable.
 • Angela Carter
  Angela Carter
  Brits auteur 1940-1992
  Angela Carter
  - +
   0
  Taal is macht, leven en het instrument van cultuur, het instrument van overheersing en bevrijding.
  Origineel: Language is power, life and the instrument of culture, the instrument of domination and liberation.
  Bron: Shaking a Leg (1998) p.43
Alle bevrijding citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 2)