Citaten: bevrijdt

Citaten 1 t/m 10 van 15.

 • Voltaire
  Voltaire
  Frans schrijver en filosoof (ps. van François Marie Arouet) 1694-1778
  Voltaire
  - +
  +14
  De arbeid bevrijdt ons van drie grote rampen: de verveling, de ondeugd, en de armoede.
  Origineel: Le travail éloigne de nous trois grands maux: l'ennui, le vice, et le besoin.
  Bron: Candide
 • Wilhelmina Drucker
  Wilhelmina Drucker
  Nederlands politicus, vredesactiviste en feministe 1847-1925
  Wilhelmina Drucker
  - +
  +11
  De vrouw zal niet vrij worden en is dat ook niet waard, als zij niet zichzelf bevrijdt, niet toont de zelfbewuste te zijn, de fiere, die zelfstandig haar ketenen wil afwerpen.
 • Nelson Mandela
  Nelson Mandela
  Zuid-Afrikaans advocaat, politicus en anti-apartheidsstrijder 1918-2013
  Nelson Mandela
  - +
  +4
  Diep van binnen zijn we niet bang dat we onbekwaam zijn. Diep van binnen zijn we bang dat we ongebreidelde macht bezitten. Als we van die angst zijn bevrijd, bevrijdt alleen al onze aanwezigheid automatisch anderen.
 • Ken Wilber
  Ken Wilber
  Amerikaans filosoof 1949-
  Ken Wilber
  - +
  +3
  Als iemand ontdekt dat zijn diepste aard één is met het AL, wordt hij verlost van de last van de tijd, angst en bezorgdheid; wordt hij bevrijd van de ketenen van vervreemding en bestaan als een afzonderlijk zelf. Zodra hij ziet dat het zelf en de ander één zijn, wordt hij verlost van de vrees voor het leven; zodra hij ziet dat zijn en niet-zijn één zijn, wordt hij bevrijdt van de angst om te sterven.
 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  Frans wis- en natuurkundige en filosoof 1623-1662
  Blaise Pascal
  - +
  +3
  De mode is een tiran waar niets ons van bevrijdt. Wij moeten ons schikken naar haar fantastische smaak. Maar nu wij eenmaal gedwongen zijn te leven onder haar dwaze wetten, is een verstandig man nooit de eerste haar te volgen, noch de laatste zich er aan te houden.
 • George Orwell
  George Orwell
  Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950
  George Orwell
  - +
  +2
  Armoede bevrijdt hen van gewone gedragsnormen, net zoals geld mensen bevrijdt van werk.
  Origineel: Poverty frees them from ordinary standards of behaviour, just as money frees people from work.
 • Peter von Bohlen
  Peter von Bohlen
  Duits orientalist 1796-1840
  Peter von Bohlen
  - +
  +1
  Alleen hij, die door ingetogenheid de geest bevrijdt uit de strikken der begeerte, zal zichzelve gelukkig maken.
  Bron: Bhartriharis Sprüche
 • François Fénelon
  François Fénelon
  Frans schrijver en aartsbisschop 1651-1715
  François Fénelon
  - +
  +1
  Eenvoud is de genade, die de ziel bevrijdt van alle onnodige zelfbespiegeling.
 • Johann Wolfgang von Goethe
  Johann Wolfgang von Goethe
  Duits schrijver en dichter 1749-1832
  Johann Wolfgang von Goethe
  - +
  +1
  Van dwang en macht, die alle wezens bindt, bevrijdt de mens zich, die zich overwint.
  Bron: Die Geheimnisse
 • Gabriel Matzneff
  Gabriel Matzneff
  Frans schrijver 1936-
  Gabriel Matzneff
  - +
   0
  De vrijwillige dood bevrijdt ons, de reis evenzeer. Zich van de rotsen werpen bij Dieppe, of het vliegveld nemen naar Manila, dat is min of meer hetzelfde.
  Bron: La dietetique de Lord Byron