Citaten van bewustzijn

 • Wie een ander goed doet, doet ook goed aan zichzelf, niet alleen in de gevolgen, doch in de daad zelf. Want het bewustzijn van wel te handelen is in zichzelf een ruime beloning.
 • Men kan gemakkelijker een vijandig mitrailleursnest het zwijgen opleggen, dan een herinnering, die als een luchtbel na jaren plots opnieuw naar het bewustzijn stijgt.
 • Taal ontstaat, net als bewustzijn, uit een behoefte, de behoefte aan communicatie met andere mensen.
 • God is onkenbaar, ondoorgrondelijk, volkomen een mysterie, dat boven alle zijn en bewustzijn verheven is.
 • Zoek je niets, dan ontstaat er geen bewustzijn. Als er geen gehechtheid is, vergaat bewustzijn niet. Wat niet ontstaat of vergaat is Boeddha.
 • Perfecte paranoia is perfect bewustzijn.
 • Bewustzijn is een link tussen wat is geweest en wat zal zijn, een brug tussen het verleden en de toekomst.
 • Datgene in onszelf wat we niet in ons bewustzijn laten doordringen, doemt in ons leven op als het noodlot.
 • Zou men zich kunnen voorstellen dat een steen bewustzijn zou hebben? En als iemand het kan - zou dat niet alleen maar bewijzen dat deze voorstellerij voor ons geen belang heeft?
 • Het kwaad komt voort uit een tekort aan bewustzijn.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 78.

 • Alberto Moravia
  Alberto Moravia
  Italiaans schrijver (ps. van Alberto Pincherle) 1907-1990
  Alberto Moravia
  - +
  +76
  Kijk, er is geen moed en er is geen angst... er is alleen bewustzijn en bewusteloosheid... bewustzijn is angst, bewusteloosheid is moed.
  Origineel: Vedi, non c'è coraggio e non c'è paura... ci sono soltanto coscienza e incoscienza... la coscienza è paura, l'incoscienza è coraggio.
  Bron: Racconti Racconti romani
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  Krishnamurti
  - +
  +40
  Als het ik-bewustzijn verdwijnt, dat wil zeggen als het ego oplost, is er puur besef. Bewustzijn is persoonlijk, besef is onpersoonlijk.
 • Boeddha
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama ca. 450 vC. - ca. 370 vC
  Boeddha
  - +
  +29
  Het kwaad komt voort uit een tekort aan bewustzijn.
 • Pierre H. Dubois
  Pierre H. Dubois
  Nederlands dichter, prozaschrijver en vertaler, 1917-1999
  Pierre H. Dubois
  - +
  +20
  Eenzaamheid is de meest primaire en fundamentele ervaring, maar zij bereikt niet ieders bewustzijn, of veel later.
 • Suze Groshans
  Suze Groshans
  Nederlands schrijfster en feministe 1863-1944
  Suze Groshans
  - +
  +17
  Het allermoeilijkste, dat te leren valt, is een zacht en lieflijk oordeel, gevoed met bewustzijn van eigen zwakheid en met teder begrijpen van anderer falen.
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  Krishnamurti
  - +
  +17
  Iedere poging tot meditatie is de ontkenning ervan. Alleen gewaar zijn van wat je denkt en doet is meditatie en niets anders … Meditatie betekent het bewustzijn ontdoen van zijn inhoud.
 • Seneca
  Seneca
  Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C.
  Seneca
  - +
  +17
  Wie een ander goed doet, doet ook goed aan zichzelf, niet alleen in de gevolgen, doch in de daad zelf. Want het bewustzijn van wel te handelen is in zichzelf een ruime beloning.
 • Ayn Rand
  Ayn Rand
  Russisch / Amerikaans schrijver en filosoof 1905-1982
  Ayn Rand
  - +
  +15
  Geluk is die staat van bewustzijn welke voortkomt uit het bereiken van jouw waarden.
 • Carl Gustav Jung
  Carl Gustav Jung
  Zwitsers psychiater 1875-1961
  Carl Gustav Jung
  - +
  +13
  Datgene in onszelf wat we niet in ons bewustzijn laten doordringen, doemt in ons leven op als het noodlot.
 • Franz Kafka
  Franz Kafka
  Tsjechisch Duitstalig schrijver 1883-1924
  Franz Kafka
  - +
  +12
  Boeken zijn als een bijl die het ijs van ons bewustzijn splijt.
  Origineel: Das Buch ist die Axt für das gefrorene Meer in uns.
Alle bewustzijn citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.