Citaten van christendom

Citaten 31 t/m 40 van 64.

 • Fons Jansen
  Fons Jansen
  Nederlands cabaretier 1925-1991
  Fons Jansen
  - +
  +2
  Het intrigerende van het socialisme vind ik, is dat het het christendom ernstig is gaan nemen. Het intrigerende van het christendom is, dat het dat nooit heeft gepikt.
 • C. S. Lewis
  C. S. Lewis
  Iers-Brits schrijver en letterkundige 1898-1963
  C. S. Lewis
  - +
  +2
  Ik geloof in het christendom zoals ik geloof dat de zon is opgekomen. Niet alleen omdat ik het zelf zie, maar omdat ik daardoor al het andere zie.
  Origineel: I believe in Christianity as I believe that the sun has risen. Not only because I see it, but because by it I see everything else.
  Bron: Is Theology Poetry? (1945)
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +2
  Noch de moraal noch de religie hebben in het christendom ergens een raakpunt met de werkelijkheid.
  Origineel: Weder die Moral noch die Religion berührt sich im Christentum mit irgendeinem Punkte der Wirklichkeit.
  Bron: De antichrist
 • Majoor Bosshardt
  Majoor Bosshardt
  Nederlands officier van het Leger des Heils 1913-2007
  Majoor Bosshardt
  - +
  +2
  Ook wat het geloof betreft ben ik veranderd. Ik geloof niet meer dat het christendom het enige, ware geloof is. Een afvallige? Ja, misschien ben ik dat wel.
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +2
  Tegenover het verleden bezit ik, evenals alle mensen van inzicht, een grote tolerantie, dat wil zeggen grootmoedige zelfcontrole: Ik beweeg mij door het gekkenhuis van complete millennia, of dat nu 'christendom', 'christelijk geloof' of 'christelijke kerk' heet, met sombere voorzichtigheid - ik kijk wel uit de mensheid voor haar geestesziekten verantwoordelijk te stellen.
  Origineel: Gegen das Vergangne bin ich, gleich allen Erkennenden, von einer großen Toleranz, das heißt großmütigen Selbstbezwingung: ich gehe durch die Irrenhaus-Welt ganzer Jahrtausende, heiße sie nun »Christentum«, »christlicher Glaube«, »christliche Kirche«, mit einer düsteren Vorsicht hindurch – ich hüte mich, die Menschheit für ihre Geisteskrankheiten verantwortlich zu machen
  Bron: De antichrist #38
 • Jef Geeraerts
  Jef Geeraerts
  Vlaams schrijver 1930-2015
  Jef Geeraerts
  - +
  +2
  Twintig eeuwen christendom heeft hun genen voorgoed besmet zodat ze door het leven sluipen met opgetrokken schouders bang om zich heen kijkend als muizen beducht voor denkbeeldige gevaren slaven van een onbegrijpelijk dwangmatig gedrag.
 • Leo Tolstoj
  Leo Tolstoj
  Russisch schrijver, filosoof en politiek denker 1828-1910
  Leo Tolstoj
  - +
  +2
  Wat een wonderlijk noodlot heeft het christendom gehad. Men heeft het gereed gemaakt voor huiselijk gebruik, ja om te worden meegedragen in iedere zak.
 • Thomas B. Macaulay
  Thomas B. Macaulay
  Brits essayist en geschiedkundige 1800-1859
  Thomas B. Macaulay
  - +
  +1
  De ganse geschiedenis van het Christendom bewijst, dat het weinig te vrezen heeft van vervolging als een vijand, doch veel van vervolging als een bondgenoot.
  Origineel: The whole history of Christianity proves that she has indeed little to fear from persecution as a foe, but much to fear from persecution as an ally.
 • Walter Schubart
  Walter Schubart
  Lets cultuurfilosoof en hoogleraar cultuurgeschiedenis 1897-1941
  Walter Schubart
  - +
  +1
  De haat van Nietzsche tegen het christendom berust niet op theologische maar op ethische gronden.
  Bron: Dostojewski en Nietzsche
 • Mel Tari
  Mel Tari
  Indonesisch-Amerikaans prediker 1946-
  Mel Tari
  - +
  +1
  Het belangrijkste verschil tussen wetenschap en christendom is dit: in de wetenschap moeten we ondervinden om te geloven, in het christendom moeten we geloven om te ondervinden.
Alle christendom citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 4)