Citaten van communicatie

 • Het enige moment waarop je echt communicatie hebt is als twee mensen de taal even goed of even slecht spreken.
 • Taal ontstaat, net als bewustzijn, uit een behoefte, de behoefte aan communicatie met andere mensen.
 • Mijn God! De Engelse taal is een vorm van communicatie! Een gesprek is niet een kruisvuur waarbij je schiet en beschoten wordt! Waar je moet bukken voor je leven en je mikt om te doden! Woorden zijn niet alleen bommen en kogels nee, het zijn kleine geschenken met betekenissen!
 • Het belangrijkste in communicatie is te horen wat niet gezegd wordt.
 • Echte communicatie vindt alleen plaats onder gelijkgezinde, gelijkgestemde mensen.
+2

Citaten 1 t/m 10 van 14.

 • Peter F. Drucker
  Peter F. Drucker
  Amerikaans management consultant en auteur 1909-2005
  Peter F. Drucker
  - +
  +51
  Het belangrijkste in communicatie is te horen wat niet gezegd wordt.
  Origineel: The most important thing in communication is to hear what isn't being said.
 • Margaret Mead
  Margaret Mead
  Amerikaans antropoloog 1901-1978
  Margaret Mead
  - +
  +13
  Het enige moment waarop je echt communicatie hebt is als twee mensen de taal even goed of even slecht spreken.
 • Milan Kundera
  Milan Kundera
  Tsjechisch schrijver en criticus 1929-
  Milan Kundera
  - +
  +10
  Dromen is niet alleen een daad van communicatie; het is ook een esthetische activiteit, een spel van de verbeelding, een spel dat een waarde op zich heeft.
  Bron: De ondraaglijke lichtheid van het bestaan H. 2
 • Jeanette Winterson
  Jeanette Winterson
  Brits schrijfster 1959-
  Jeanette Winterson
  - +
  +4
  Ik geloof in communicatie; boeken brengen ideeën over en vormen bruggen tussen mensen.
  Origineel: I believe in communication; books communicate ideas and make bridges between people.
  Bron: toegeschreven
 • Philip Roth
  Philip Roth
  Amerikaans schrijver 1933-2018
  Philip Roth
  - +
  +4
  Mijn God! De Engelse taal is een vorm van communicatie! Een gesprek is niet een kruisvuur waarbij je schiet en beschoten wordt! Waar je moet bukken voor je leven en je mikt om te doden! Woorden zijn niet alleen bommen en kogels nee, het zijn kleine geschenken met betekenissen!
  Origineel: My God! The English language is a form of communication! Conversation isn't just crossfire where you shoot and get shot at! Where you've got to duck for your life and aim to kill! Words aren't only bombs and bullets — no, they're little gifts, containing meanings!
  Bron: Portnoy's Complaint (1969)
 • Sören Kierkegaard
  Sören Kierkegaard
  Deens filosoof 1813-1855
  Sören Kierkegaard
  - +
  +3
  In het heidendom was het theater de eredienst. Dat is nu weer zo: eenmaal in de week wat communicatie met de Allerhoogste door middel van de fantasie.
 • Yehudi Menuhin
  Yehudi Menuhin
  Amerikaans/Brits violist, altviolist en dirigent 1916-1999
  Yehudi Menuhin
  - +
  +2
  Muziek is een therapie. Het is een communicatie die veel krachtiger is dan woorden, veel directer, veel efficiënter.
  Origineel: Music is a therapy.It is a communication far more powerful than words, far more immediate, far more efficient.
 • Fleur Adcock
  Fleur Adcock
  Nieuw-Zeelands dichteres 1934-
  Fleur Adcock
  - +
  +2
  Poëzie is een zoektocht naar manieren van communicatie; het moet worden uitgevoerd met openheid, flexibiliteit en een constante bereidheid om te luisteren.
  Origineel: Poetry is a search for ways of communication; it must be conducted with openness, flexibility, and a constant readiness to listen.
 • David Foster Wallace
  David Foster Wallace
  Amerikaans essayist en schrijver 1962-2008
  David Foster Wallace
  - +
  +1
  Iemand een icoon maken is hem tot een abstractie maken en abstracties zijn niet in staat tot de belangrijke communicatie met levende mensen.
  Origineel: To make someone an icon is to make him an abstraction, and abstractions are incapable of vital communication with living people.
  Bron: Consider the Lobster (2005) 157
 • Terry Pratchett
  Terry Pratchett
  Engels schrijver van humoristische fantasy boeken 1948-2015
  Terry Pratchett
  - +
   0
  De reden dat clichés clichés worden, is dat het de hamers en schroevendraaiers zijn in de gereedschapskist van communicatie.
  Origineel: The reason that clichés become clichés is that they are the hammers and screwdrivers in the toolbox of communication.
  Bron: Guards! Guards! (1989)
Alle communicatie citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.