Citaten van conflicten

 • Een vreedzame wereld is niet een wereld zonder conflicten. Conflicten zijn wezenlijk voor het leven; waar leven is, is strijd.
 • Vrede is niet de afwezigheid van conflicten, maar de mogelijkheid conflicten met vreedzame middelen te op te lossen.
 • In het domein van menselijke conflicten is er nooit door zovelen zoveel verschuldigd geweest aan zo weinigen.

Citaten 1 t/m 10 van 11.

 • Winston Churchill
  Winston Churchill
  Engels staatsman en Nobelprijswinnaar literatuur (1953) 1874-1965
  Winston Churchill
  - +
  +5
  In het domein van menselijke conflicten is er nooit door zovelen zoveel verschuldigd geweest aan zo weinigen.
  Origineel: Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.
  Bron: Toespraak in het Britse Lagerhuis (20-08-1940). Voor de volledige tekst zie: en.wikipedia.org
 • Bernard V. A. Röling
  Bernard V. A. Röling
  Nederlands rechtsgeleerde 1906-1985
  Bernard V. A. Röling
  - +
  +4
  Een vreedzame wereld is niet een wereld zonder conflicten. Conflicten zijn wezenlijk voor het leven; waar leven is, is strijd.
 • Amos Oz
  Amos Oz
  Israëlisch schrijver 1939-2018
  Amos Oz
  - +
  +4
  In het leven van zowel individuen als volken breken de ergste conflicten vaak uit tussen twee vervolgden.
  Bron: Een verhaal van liefde en duisternis (2002)
 • Ronald Reagan
  Ronald Reagan
  Amerikaans acteur, staatsman en president (40e) 1911-2004
  Ronald Reagan
  - +
  +4
  Vrede is niet de afwezigheid van conflicten, maar de mogelijkheid conflicten met vreedzame middelen te op te lossen.
  Origineel: Peace is not the absence of conflict, but the ability to cope with conflict by peaceful means.
  Bron: Toespraak, 9 mei 1982
 • Kofi Annan
  Kofi Annan
  Ghanees diplomaat en 7e secretaris-generaal van de VN 1938-2018
  Kofi Annan
  - +
  +3
  Armoede verwoest families, gemeenschappen en naties. Het veroorzaakt instabiliteit en politieke onrust en zorgt voor conflicten.
  Origineel: Poverty devastates families, communities and nations. It causes instability and political unrest and fuels conflict.
 • Erich Fromm
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  Erich Fromm
  - +
  +3
  De twee meest verreikende kritische theorieën aan het begin van de meest recente fase van de industriële maatschappij zijn die van Marx en Freud. Marx toonde de bewegende krachten en de conflicten in het sociaal-historisch proces. Freud doelde op de kritische onthulling van de innerlijke conflicten. Beide werkten voor de bevrijding van de mens, ook al was het concept van Marx veel uitgebreider en minder gebonden aan zijn eigen tijdperk dan het concept van Freud.
  Origineel: The two most far-reaching critical theories at the beginning of the latest phase of industrial society were those of Marx and Freud. Marx showed the moving powers and the conflicts in the social-historical process. Freud aimed at the critical uncovering of the inner conflicts. Both worked for the liberation of man, even though Marx’s concept was more comprehensive and less time-bound than Freud’s.
  Bron: The Art of Being (1989) pt.3
 • William Butler Yeats
  William Butler Yeats
  Iers dichter en Nobelprijswinnaar literatuur (1923) 1865-1939
  William Butler Yeats
  - +
  +3
  Uit de conflicten met anderen maken we retorica, uit de conflicten met onszelf poëzie.
  Origineel: We make out of the quarrel with others, rhetoric, but of the quarrel with ourselves, poetry.
  Bron: Essays (1924)
 • Gordon B. Hinckley
  Gordon B. Hinckley
  Amerikaans religieus leider (Mormonenkerk) 1910-2008
  Gordon B. Hinckley
  - +
  +2
  Conflicten komen voort uit onwetendheid en achterdocht.
  Origineel: Conflict grows out of ignorance and suspicion.
 • Richard von Weizsäcker
  Richard von Weizsäcker
  Duits politicus (CDU) en advocaat 1920-2015
  Richard von Weizsäcker
  - +
   0
  Er is geen alternatief voor het besef dat we, ondanks alle conflicten, in een boot zitten.
  Origineel: Es gibt keine Alternative zur Erkenntnis, daß wir, allen Konflikten zum Trotz, in einem Boot sitzen.
  Bron: Toespraak bij het bezoek van VN-secretaris-generaal Javier Pérez de Cuéllar in Bonn (1986)
 • Samuel Huntington
  Samuel Huntington
  Amerikaans politicoloog 1927-2008
  Samuel Huntington
  - +
   0
  Het is mijn hypothese dat de fundamentele bron van conflicten in deze nieuwe wereld niet primair ideologisch of primair economisch zal zijn. De grote verdeeldheid onder de mensheid en de dominante bron van conflicten zal cultureel zijn.
  Origineel: It is my hypothesis that the fundamental source of conflict in this new world will not be primarily ideological or primarily economic. The great divisions among humankind and the dominating source of conflict will be cultural.
  Bron: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996)
Alle conflicten citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.