Citaten met creatieve

Citaten 1 t/m 10 van 20.

 • John F. Kennedy
  John F. Kennedy
  Amerikaans politicus en president (35e) 1917-1963
  John F. Kennedy
  - +
  +3
  Een goede conditie is niet alleen een van de belangrijkste sleutels tot een gezond lichaam, het is de basis voor een dynamische en creatieve intellectuele activiteit.
  Origineel: Physical fitness is not only one of the most important keys to a healthy body; it is the basis of dynamic and creative intellectual activity.
  Bron: Sports Illustrated Vol 13, Is. 13 (26-12-1960)
 • Toon Verhoeven
  Toon Verhoeven
  Nederlands aforist
  Toon Verhoeven
  - +
  +3
  Je zult lekker een zandkasteel gemaakt hebben en dan van je schoolgaand zoontje te horen krijgen dat je bezig bent geweest met een deelproject binnen de doelopdracht klassikale creatieve zelfontplooiing via manuele vormgeving.
 • Robert Greene
  Robert Greene
  Amerikaans auteur 1959-
  Robert Greene
  - +
  +1
  De toekomst behoort aan hen die meerdere vaardigheden leren en die op een creatieve manier weten te combineren.
  Origineel: The future belongs to those who learn more skills and combine them in creative ways.
  Bron: Mastery
 • Stefan Zweig
  Stefan Zweig
  Oostenrijkse schrijver en journalist 1881-1942
  Stefan Zweig
  - +
  +1
  Elke crisis is een geschenk van het lot aan de creatieve mensen.
  Origineel: Jede Krise ist ein Geschenk des Schicksals an den schaffenden Menschen.
  Bron: Vitalität und Widerspiel (1925)
 • Audre Lorde
  Audre Lorde
  Amerikaanse schrijfster, dichteres en activiste 1934-1992
  Audre Lorde
  - +
  +1
  We moeten de creatieve delen van elkaar herkennen en koesteren zonder altijd te begrijpen wat er zal worden gecreëerd.
  Origineel: We must recognize and nurture the creative parts of each other without always understanding what will be created.
  Bron: Sister Outsider: Essays and Speeches (2012)
 • Salman Rushdie
  Salman Rushdie
  In Indië geboren, Brits romanschrijver 1948-
  Salman Rushdie
  - +
   0
  Als de creatieve kunstenaar zich zorgen maakt of hij morgen nog steeds vrij zal zijn, dan zal hij vandaag niet vrij zijn.
  Origineel: If the creative artist worries if he will still be free tomorrow, then he will not be free today.
 • Anne Rice
  Anne Rice
  Amerikaans schrijfster 1941
  Anne Rice
  - +
   0
  Als je schrijver wilt worden, schrijf dan. Schrijf en schrijf en schrijf. Als je stopt, begin je opnieuw. Bewaar alles wat u schrijft. Als je je geblokkeerd voelt, schrijf je er doorheen totdat je je creatieve sappen weer voelt stromen. Schrijven. Schrijven is wat een schrijver maakt, niets meer en niets minder.
  Origineel: If you want to be a writer, write. Write and write and write. If you stop, start again. Save everything that you write. If you feel blocked, write through it until you feel your creative juices flowing again. Write. Writing is what makes a writer, nothing more and nothing less.
 • Alfred N. Whitehead
  Alfred N. Whitehead
  Engels filosoof en wiskundige 1861-1947
  Alfred N. Whitehead
  - +
   0
  De hoogste metafysische grondslag is creatieve vooruitgang naar iets nieuws.
  Origineel: The ultimate metaphysical ground is the creative advance into novelty.
  Bron: Process and Reality (1929) p. 411
 • Henri Matisse
  Henri Matisse
  Frans kunstschilder en beeldhouwer 1869-1954
  Henri Matisse
  - +
   0
  De kunstenaar begint met een visie - een creatieve operatie die inspanning vereist. Creativiteit vereist moed.
  Origineel: L'artiste commence par une vision - une opération créative nécessitant des efforts. La créativité demande du courage.
  Bron: toegeschreven
 • Novalis
  Novalis
  Duits dichter en schrijver (ps. van Georg van Hardenberg) 1772-1801
  Novalis
  - +
   0
  Duivel en God zijn de uitersten waaruit de mens voortkomt. Duivel is de vernietigende, God de creatieve kracht.
  Origineel: Teufel und Gott sind die Extreme, aus denen der Mensch entsteht. Teufel ist die vernichtende, Gott die schaffende Kraft.
  Bron: Fragmente und Studien (1799-1800)
Alle creatieve citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.
Sale (NL)Sale (NL)