Citaten van deugd

 • Maar wat is vrijheid zonder wijsheid, en zonder deugd? De grootste van alle mogelijke kwaden; want het is dwaasheid, verdorvenheid en gekte, zonder onderwijs of beperking.
 • Als de deugd geslapen heeft, zal zij frisser opstaan.
 • Alle kennis, wanneer deze losstaat van rechtvaardigheid en deugd, is slechts sluwheid, geen wijsheid.
 • De deugd van grote geesten is rechtvaardigheid.
 • De deugd komt na het geld.
 • De deugd houdt het midden tussen twee kwaden.
 • Er is niemand bij toeval goed, goed zijn is een deugd die men in zijn jeugd reeds moet leren.
 • Deugden zijn als een bundel pijlen. Bepaal u niet tot één enkele, want niets is brozer dan op zichzelf staande deugd.
 • Onschuld is meestal toeval en niet een deugd.
 • Alleen maar willen weten, is nieuwsgierigheid; willen weten om bekend te worden is ijdelheid; willen weten door eer en rijkdom te verwerven is een onhandig gewin; willen weten om God beter te leren kennen en anderen te kunnen verbeteren, dat is deugd.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 328.

 • Spinoza
  Spinoza
  Nederlands filosoof 1632-1677
  Spinoza
  - +
  +69
  Vrede is niet de afwezigheid van oorlog. Het is een deugd, een geestesstemming, het is de dispositie voor goede daden, vertrouwen en recht.
 • Plato
  Plato
  Grieks filosoof 427 v.C. - 347 v.C.
  Plato
  - +
  +65
  Alle kennis, wanneer deze losstaat van rechtvaardigheid en deugd, is slechts sluwheid, geen wijsheid.
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +65
  Als de deugd geslapen heeft, zal zij frisser opstaan.
  Origineel: Wenn die Tugend geschlafen hat, wird sie frischer aufstehen.
  Bron: Menschliches, Allzumenschliches
 • Edmund Burke
  Edmund Burke
  Engels politicus en filosoof 1729-1797
  Edmund Burke
  - +
  +57
  Maar wat is vrijheid zonder wijsheid, en zonder deugd? De grootste van alle mogelijke kwaden; want het is dwaasheid, verdorvenheid en gekte, zonder onderwijs of beperking.
  Origineel: But what is liberty without wisdom, and without virtue? It is the greatest of all possible evils; for it is folly, vice, and madness, without tuition or restraint.
  Bron: Reflections on the revolution in France (1790)
 • Socrates
  Socrates
  Grieks filosoof 469 v.C. - 399 v.C.
  Socrates
  - +
  +53
  Ik doe niets anders dan u allen, jong en oud, overhalen om niet te denken aan uzelf of uw bezittingen, maar u slechts erom te bekommeren uw ziel zoveel mogelijk te verheffen. Ik zeg u dat deugd niet te koop is, maar dat geld en alle andere goede dingen van de mens uit de deugd voortkomen, zowel publiekelijk als privé. Dit is mijn leer, en als deze leer de jeugd bederft, dan ben ik een slecht mens.
 • Confucius
  Confucius
  Chinees filosoof 551 v.C. - 479 v.C.
  Confucius
  - +
  +45
  Standvastigheid, volharding, eenvoud en bescheidenheid zijn niet ver van de deugd.
 • Multatuli
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
  +40
  De deugd verdwijnt door het spreken over de deugd, zoals de stilte verdwijnt door het spreken over de stilte.
 • Seneca
  Seneca
  Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C.
  Seneca
  - +
  +39
  Er is niemand bij toeval goed, goed zijn is een deugd die men in zijn jeugd reeds moet leren.
 • Confucius
  Confucius
  Chinees filosoof 551 v.C. - 479 v.C.
  Confucius
  - +
  +35
  Deugd blijft niet lang eenzaam, zij krijgt spoedig buren.
 • Augustinus
  Augustinus
  Romeins filosoof, theoloog en Kerkvader 354-430
  Augustinus
  - +
  +25
  De deugd is het juiste gebruik van de vrije wil.
Alle deugd citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.