Citaten: drift

Citaten 1 t/m 10 van 11.

 • Godfried Bomans
  Godfried Bomans
  Nederlands schrijver 1913-1971
  Godfried Bomans
  - +
  +9
  Men wordt schrijver door de drift voor de vorm. De inhoud is punt twee.
 • William Shakespeare
  William Shakespeare
  Engels toneelschrijver en dichter 1564-1616
  William Shakespeare
  - +
  +3
  't Leven is een verhaaltje, verteld door een dwaas, vol galm en drift, geheel zonder zin.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof 1788-1860
  A. Schopenhauer
  - +
  +3
  Onze gehechtheid aan het leven, of liever onze vrees voor de dood, komt zeker niet uit ons kennen voort, in welk geval ze het resultaat zou zijn van een verstandelijk besef van wat dit leven waard is, maar die doodsangst vindt zijn wortels rechtstreeks in de Wil. Zoals we het leven worden binnengelokt door de volkomen illusoire drift van de lustbevrediging, zo worden we erin vastgehouden door de stellig even illusoire vrees voor de dood.
 • Multatuli
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
  +2
  De fouten die men 't liefst erkent, zijn die welke door tegenstelling denken doen aan deze of gene goede eigenschap. Distraktie beduidt: geleerdheid. Drift wil zeggen: goedhartigheid. Slordigheid is streven naar hogere dingen. Zwakte: vatbaarheid voor indrukken. Ruwheid: inwendige waarde.
  Bron: Ideeën
 • Multatuli
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
  +2
  We letten niet genoeg op 't verschil tussen de woorden: drift, oplopendheid, vuur, fijngevoeligheid, toorn, prikkelbaarheid, ruwheid, enz.
  Er zijn er, die menen driftig te zijn omdat ze gauw, veel of klankrijk vloeken.
  Bron: Ideeën
 • Horatius
  Horatius
  Romeins dichter 65 v.C. - 8 v.C.
  Horatius
  - +
  +1
  Vors niemands geheimen uit, en bewaar wat u toevertrouwd is, zelfs in dronkenschap en drift.
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
   0
  Aan onze sterkste drift, die de dwingeland in ons speelt, onderwerpt zich niet alleen onze rede, maar ook ons geweten.
 • Jean de Labouïsse-Rochefort
  Jean de Labouïsse-Rochefort
  Frans historicus en schrijver 1778-1852
  Jean de Labouïsse-Rochefort
  - +
   0
  In drift kastijden is niet straffen, het is zich wreken.
  Bron: Pensées
 • Allard Pierson
  Allard Pierson
  Nederlandse predikant, theoloog en taalkundige 1831-1896
  Allard Pierson
  - +
   0
  Ons gebrek aan gemakkelijke, rustige meerderheid, verraadt zich gewoonlijk in drift. De driftige meerderheid kan niet gebieden; hij kan als opvolger zijn emeritaat vragen.
 • Nicolaas Beets
  Nicolaas Beets
  Nederlands letterkundige 1814-1903
  Nicolaas Beets
  - +
   0
  Stel tegen drift geen drift, maar wacht uw tijd en duik. De hartstocht is geen kracht, maar krachtverbruik.
Alle drift citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u altijd en alleen op citaten.net: 11 gevonden