Citaten van dwaasheid

 • Alle geluk is een kunststuk: de kleinste dwaling frustreert het, de geringste aarzeling verandert het, de kleinste lompheid ontsiert het, de geringste dwaasheid maakt het belachelijk.
 • Beter is de mens, die zijn dwaasheid verbergt, dan de mens die zijn wijsheid verbergt.
 • Maar wat is vrijheid zonder wijsheid, en zonder deugd? De grootste van alle mogelijke kwaden; want het is dwaasheid, verdorvenheid en gekte, zonder onderwijs of beperking.
 • Vriendschap, niet door wijsheid aangeknoopt, wordt door dwaasheid gemakkelijk ontbonden.
 • De grootste dwaasheid is het opofferen van uw gezondheid voor wat dan ook.
 • Als god in alle levende wezens woont, waarom haat je anderen dan? Waarom kijk je dan afkeurend neer hen? Waarom ben je dan gepikeerd tegenover anderen? Waarom gebruik je harde woorden? Waarom probeer je over anderen te heersen en de baas te spelen? Waarom buit je dwaasheid uit? Is het niet louter on
 • Oorlog is het ergste niet. Het ergste is de dwaasheid die hem mogelijk maakt.
 • Als een dwaas zou volharden in zijn dwaasheid zou hij wijs worden.
 • Kennis zonder verstand is dubbele dwaasheid.
 • Een zelfde ding is dikwijls in de mond van een man van geest een onbevangenheid of een kwinkslag, en in die van een dwaas een dwaasheid.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 101.

 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  Frans schrijver, journalist en toneelschrijver 1741-1794
  Nicolas Chamfort
  - +
  +100
  Er zijn meer dwaze dan wijze mensen;
  En zelfs onder wijze mensen,
  is er meer dwaasheid dan wijsheid.
  Origineel: Il y a plus de fous que de sages, et dans le sage même, il y a plus de folie que de sagesse.
  Bron: Maximes et Pensées #149
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof 1788-1860
  A. Schopenhauer
  - +
  +95
  De grootste dwaasheid is het opofferen van uw gezondheid voor wat dan ook.
  Origineel: Dass die größte aller Torheiten ist, seine Gesundheit aufzuopfern, für was es auch sei.
  Bron: Parerga und Paralipomena Von dem, was einer ist
 • Erasmus
  Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof 1469-1536
  Erasmus
  - +
  +72
  Het is de grootste dwaasheid, dingen te leren, die men later weer moet vergeten.
 • Edmund Burke
  Edmund Burke
  Engels politicus en filosoof 1729-1797
  Edmund Burke
  - +
  +56
  Maar wat is vrijheid zonder wijsheid, en zonder deugd? De grootste van alle mogelijke kwaden; want het is dwaasheid, verdorvenheid en gekte, zonder onderwijs of beperking.
  Origineel: But what is liberty without wisdom, and without virtue? It is the greatest of all possible evils; for it is folly, vice, and madness, without tuition or restraint.
  Bron: Reflections on the revolution in France (1790)
 • Swami Sivananda Sarasvati
  Swami Sivananda Sarasvati
  Hindoeïstisch spiritueel leider 1887-1963
  Swami Sivananda Sarasvati
  - +
  +49
  Als god in alle levende wezens woont, waarom haat je anderen dan? Waarom kijk je dan afkeurend neer hen? Waarom ben je dan gepikeerd tegenover anderen? Waarom gebruik je harde woorden? Waarom probeer je over anderen te heersen en de baas te spelen? Waarom buit je dwaasheid uit? Is het niet louter onwetendheid? Verkrijg wijsheid en rust in vrede.
 • Anatole France
  Anatole France
  Frans schrijver en Nobelprijswinnaar literatuur (1921) 1844-1924
  Anatole France
  - +
  +33
  Ik heb altijd de dwaasheid der hartstochten verkozen boven de wijsheid der onverschilligheid.
  Origineel: J'ai toujours préféré la folie des passions à la sagesse de l'indifférence.
  Bron: Le Crime de Sylvestre Bonnard
 • Jean Cocteau
  Jean Cocteau
  Frans schrijver 1889-1963
  Jean Cocteau
  - +
  +23
  De uiterste grens van wijsheid wordt door het publiek dwaasheid genoemd.
  Origineel: L'extrême limite de la sagesse, voilà ce que le public baptise folie.
  Bron: Le rappel à l'ordre (1926)
 • William Shakespeare
  William Shakespeare
  Engels toneelschrijver en dichter 1564-1616
  William Shakespeare
  - +
  +20
  Het is dwaasheid te leven als leven een kwelling is.
  Origineel: It is silliness to live when to live is torment.
  Bron: Othello (1622) Act I, sc iii
 • Marcus Aurelius
  Marcus Aurelius
  Romeins keizer 121-180
  Marcus Aurelius
  - +
  +19
  Het onbereikbare na te streven is dwaasheid, maar toch kunnen domoren dat niet nalaten.
 • Sir William Temple
  Sir William Temple
  Brits diplomaat en essayist 1628-1699
  Sir William Temple
  - +
  +18
  De wijsheid van een mens is zijn beste vriend; dwaasheid zijn ergste vijand.
  Origineel: A man's wisdom, his best friend; folly, his worst enemy.
  Bron: Miscellanea (1705) Part III, Essay upon the different conditions of life and fortune
Alle dwaasheid citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.