Citaten van dwingend

Citaten 1 t/m 4 van 4.

1
 • Erich Fromm
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  Erich Fromm
  - +
  +6
  Het menselijk leven begint daar, waar het ontbreken van instinctief bepaalde handelingen een zeker punt overschrijdt, waar de aanpassing aan de natuur haar dwingend karakter verliest en het handelingsleven niet langer uitsluitend bepaald wordt door erfelijke gegeven mechanismen. Anders gezegd: menselijk leven en vrijheid zijn van den beginne af onafscheidelijk.
  Origineel: Human existence begins when the lack of fixation of action by instincts exceeds a certain point; when the adaptation to nature loses its coercive character; when the way to act is no longer fixed by hereditarily given mechanisms. In other words, human existence and freedom are from the beginning inseparable.
  Bron: Angst voor de vrijheid (1952)
 • Dag Hammarskjöld
  Dag Hammarskjöld
  Zweeds diplomaat en van 1953-1961 VN secretaris-generaal 1905-1961
  Dag Hammarskjöld
  - +
  +4
  De stijl die dwingend is eist ook vastheid in de concessies die je doet; je moet streng zijn tegen jezelf om mild te mogen zijn tegen anderen.
  Bron: Merkstenen
 • Joseph Joubert
  Joseph Joubert
  Frans schrijver 1754-1824
  Joseph Joubert
  - +
  +1
  Vaak is een argument goed, niet omdat het dwingend is, maar om zijn dramatische kracht, omdat het in karakter overeenkomt met degeen die het aanvoert en uit zijn diepste wezen voortkomt. Want er zijn argumenten ex homine (uit de mens), evenzeer als argumenten ad hominem (tot de mens).
  Origineel: Souvent une raison est bonne, non comme concluante, mais comme dramatique, parce qu'elle a le caractère de celui qui l'allègue, et qu'elle naît de son propre fonds ; car il y a des arguments ex homine, comme il en est ad hominem.
  Bron: Pensées, maximes, essais et correspondance
 • Klaus Mann
  Klaus Mann
  Duits schrijver 1906-1949
  Klaus Mann
  - +
   0
  Herinneringen zijn gemaakt van wonderbaarlijk materiaal - bedrieglijk maar toch dwingend, krachtig en schaduwrijk. Er is geen afhankelijkheid van geheugen, en toch is er geen realiteit buiten dat wat we ons herinneren. Elk moment dat we doormaken dankt zijn betekenis aan het vorige.
  Origineel: Erinnerungen sind aus wundersamen Stoff gemacht - trügerisch und dennoch zwingend, mächtig und schattenhaft. Es ist kein Verlass auf die Erinnerung, und dennoch gibt es keine Wirklichkeit ausser der, die wir im Gedächtnis tragen. Jeder Augenblick, den wir durchleben, verdankt dem vorangegangenen seinen Sinn.
  Bron: Der Wendepunkt
1
Alle dwingend citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.