Citaten van eeuwige

 • De hel is de eeuwige afwezigheid.
 • De pijn van liefde is de pijn van het in leven zijn. Het is een eeuwige wond.
 • Alleen die in zijn engte de elementen telde 
buigend bevend als geselslagen geeft het laatste geluid: 
het lied heeft het eeuwige leven.
 • De eeuwige sterren schijnen zodra het donker genoeg is.
 • De eeuwige wijsheid is de eeuwige stilte.
 • Wat is eigenlijk eeuwige roem? Niets dan ijdelheid.
 • Haatgevoelens verdwijnen nooit uit deze wereld door te haten, maar door lief te hebben; dit is een eeuwige waarheid. Overwin toorn door liefde, overwin het kwade door het goede. Overwin de vrek door te geven, overwin de leugenaar door waarachtigheid.
 • De roep van de dood is ook een roep van liefde. De dood kan zoet zijn als we bevestigend antwoorden, als we hem accepteren als één van de grote eeuwige vormen van leven en transformatie.
 • Zwarte gaten zijn niet zo zwart als ze beschreven zijn. Het zijn niet de eeuwige gevangenissen zoals we lang dachten. Er kunnen dingen uit een zwart gat ontsnappen, naar buiten toe, en misschien naar een ander universum. Dus als je je ooit voelt alsof je in een zwart gat bevindt, geef niet op. Er is
 • De leidende mannen zijn slechts een blaadje of takje op de eeuwige en onpeilbare stroom van het alzijdig gebeuren.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 70.

 • Marc Callewaert
  Marc Callewaert
  Vlaams criticus en schrijver 1927 -
  Marc Callewaert
  - +
  +85
  Eeuwige liefde is even absurd, even ondraaglijk als eeuwige lente of eeuwige muziek. Juist de wisseling van de seizoenen maakt het jaar boeiend, en voor de muziek zijn de stilten even belangrijk als de klanken.
  Bron: Waarom al die moeite? (1972)
 • Boeddha
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama ca. 450 vC. - ca. 370 vC
  Boeddha
  - +
  +28
  Vijandschap wordt hier op aarde nooit door vijandschap vernietigd; door niet-vijandschap wordt ze vernietigd, dat is een eeuwige wet.
 • Lao-Tse
  Lao-Tse
  Chinees filosoof +/- 600 v.C.
  Lao-Tse
  - +
  +15
  De weg die te bewandelen is, is niet de eeuwige Weg. De naam die te noemen is, is niet de eeuwige naam.
 • Marcus Aurelius
  Marcus Aurelius
  Romeins keizer 121-180
  Marcus Aurelius
  - +
  +15
  Wat is eigenlijk eeuwige roem? Niets dan ijdelheid.
  Bron: In semet ipsum 4, 33, 2
 • Boeddha
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama ca. 450 vC. - ca. 370 vC
  Boeddha
  - +
  +14
  Geen tijdelijke schuld, hoe zwaar ook, kan een eeuwige straf tot gevolg hebben.
 • Lao-Tse
  Lao-Tse
  Chinees filosoof +/- 600 v.C.
  Lao-Tse
  - +
  +13
  Wie inzicht heeft in het eeuwige, is verlicht. Wie dat inzicht niet heeft, is roekeloos. Roekeloosheid leidt tot slechtheid.
 • Boeddha
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama ca. 450 vC. - ca. 370 vC
  Boeddha
  - +
  +9
  Haatgevoelens verdwijnen nooit uit deze wereld door te haten, maar door lief te hebben; dit is een eeuwige waarheid. Overwin toorn door liefde, overwin het kwade door het goede. Overwin de vrek door te geven, overwin de leugenaar door waarachtigheid.
 • Spinoza
  Spinoza
  Nederlands filosoof 1632-1677
  Spinoza
  - +
  +7
  De liefde tot het eeuwige vervult het gemoed met louter vreugde en sluit iedere droefheid uit, hetgeen zeer begerenswaard is en met alle kracht dient te worden nagestreefd.
 • Leonard H. Courtney
  Leonard H. Courtney
  Brits politicus 1832-1918
  Leonard H. Courtney
  - +
  +7
  De prijs van de vrijheid is eeuwige waakzaamheid. Laat het oog der waakzaamheid zich nooit sluiten.
  Origineel: The price of freedom is eternal vigilance. Let the eye of vigilance never be closed.
  Bron: In: G. P. Gooch - The Life Of Lord Courtney (1920)
 • Spinoza
  Spinoza
  Nederlands filosoof 1632-1677
  Spinoza
  - +
  +7
  De toestand van geluk door hoogste inzicht die gepaard gaat aan liefde jegens het eeuwige en oneindige Zijn is geen beloning die de mens gewordt omdat hij zijn passies heeft weten te bedwingen, doch de mens is juist in staat zijn passies te bedwingen doordat hij dit geluk en dit inzicht heeft bereikt.
Alle eeuwige citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.