Citaten van eigenbelang

Citaten 11 t/m 20 van 26.

 • Fabre D'Églantine
  Fabre D'Églantine
  Frans acteur, toneelschrijver en dichter 1750-1794
  Fabre D'Églantine
  - +
  +2
  In het bederf krijgt de weelde vaste voet, aan de weelde ontleent het eigenbelang zijn oorsprong, uit eigenbelang ontspruit de hardheid des gemoeds.
  Origineel: Dans la corruption le luxe prend racine; Du luxe l'intérêt tire son origine; De l'intérêt provient la dureté du coeur.
  Bron: Le Philinte de Molière (1790) I, III
 • Jean Pierre Claris de Florian
  Jean Pierre Claris de Florian
  Frans dichter en dramaschrijver 1755-1794
  Jean Pierre Claris de Florian
  - +
  +2
  Ons eigenbelang is altijd het kompas, waarnaar onze meningen zich richten.
  Origineel: Notre intérêt est toujours la boussole que suivent nos opinions.
  Bron: Le hibou, le chat, l'oison et le rat
 • Jean Antoine Petit-Senn
  Jean Antoine Petit-Senn
  Frans dichter 1792-1870
  Jean Antoine Petit-Senn
  - +
  +2
  Ons eigenbelang is opium voor ons geweten; maar het brengt ons geweten slechts in slaap voor een des te vreselijker ontwaken.
  Origineel: Nos intérêts sont des grains à'opium pour la conscience, mais ils ne l'endorment qu'au prix d'un épouvantable réveil.
  Bron: Bluettes et boutades p.20
 • Antoon Vloemans
  Antoon Vloemans
  Vlaams schrijver en filosoof 1898–1982
  Antoon Vloemans
  - +
  +1
  De grenzen van onze objectiviteit en van ons eigenbelang vallen altijd samen.
 • Francois de la Rochefoucauld
  Francois de la Rochefoucauld
  Frans schrijver 1613-1680
  Francois de la Rochefoucauld
  - +
  +1
  Het eigenbelang zet alle deugden en ondeugden aan het werk.
  Origineel: L’intérêt met en œuvre toutes sortes de vertus et de vices.
  Bron: Maximes et Réflexions morales 253
 • George Savile Marquess of Halifax
  George Savile Marquess of Halifax
  Engels staatsman en auteur 1633-1695
  George Savile Marquess of Halifax
  - +
  +1
  Niet ieder heeft genoeg verstand om uit eigenbelang te handelen, maar ieder heeft weinig genoeg verstand om uit ijdelheid te handelen.
  Origineel: Every body hath not Wit enough to Act out of Interest, but every body hath little enough to do it out of Vanity.
  Bron: Moral Thoughts and Reflections Of Vanity
 • Multatuli
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
  +1
  Om zeden en wetten te begrijpen, is 't nuttig zo nauwkeurig mogelijk zich voor te stellen welke omstandigheden die wetten nodig, en die zeden algemeen maakten. 't Is 'n aardige studie, maar meestal leert zij ons dat eigenbelang de drijfveer was van wie die wetten en zeden invoerden of handhaafden.
  Bron: Ideeën
 • J.G. Ballard
  J.G. Ballard
  Brits schrijver 1930-2009
  J.G. Ballard
  - +
   0
  De geschiedenis van de psychiatrie herschrijft zichzelf zo vaak dat het bijna lijkt op de eigenbelang dienende kronieken van een totalitair en enigszins paranoïde regime.
  Origineel: The history of psychiatry rewrites itself so often that it almost resembles the self-serving chronicles of a totalitarian and slightly paranoid regime.
  Bron: A User's Guide to the Millennium (1996)
 • Otto Weiss
  Otto Weiss
  Tsjechisch-Joods schrijver en dichter 1898-1944
  Otto Weiss
  - +
   0
  De logica heeft vier machtige vijanden: liefde, haat, eigenbelang en ijdelheid.
 • Francois de la Rochefoucauld
  Francois de la Rochefoucauld
  Frans schrijver 1613-1680
  Francois de la Rochefoucauld
  - +
   0
  De naam der deugd dient het eigenbelang evengoed als de ondeugden.
  Origineel: Le nom de la vertu sert à l'intérêt aussi utilement que les vices.
  Bron: Maximes et Réflexions morales #187
Alle eigenbelang citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 2)