Citaten van erkennen

 • Het is gemakkelijk de fouten van anderen te zien, maar moeilijk de eigen fouten te erkennen.
 • Ik kan niet het feit veranderen dat mijn schilderijen niet verkopen. Maar de tijd zal komen dat mensen zullen erkennen dat zij meer waard zijn dan de waarde van de verf die ik heb gebruikt in het schilderij.
 • Lachen betekent de tragiek van ons leven erkennen en die transformeren tot iets lichters.
 • Wanneer de middelmatigen en oppervlakkigen door de omstandigheden genoopt worden, geest en hoog streven te erkennen, of zelfs te prijzen, dan weten ze ook hier niet, wat te doen, en er blijft niets anders over dan hen te vergeven.
 • Mijn wetenschappelijke studies hebben mij grote voldoening gegeven; en ik ben ervan overtuigd dat het niet lang zal duren voordat de hele wereld de resultaten van mijn werk zal erkennen.
 • Hoogmoed is moed om hoog te staan. Neem daarvan eens 'n proef, gij nederigheidskramers, en wees eens inderdaad nederig, dit is wáár, door te erkennen dat uw nederigheid iets heel anders is dan nederigheid.
 • Het is het geheel waar het om gaat, en hoe meer kans je hebt om de onderdelen te herkennen - of te erkennen tenminste, ook al begrijp je ze niet - hoe meer liefde je kan hebben voor alles wat bestaat.
 • Vrijheid bestaat in het erkennen van grenzen.
 • De Natuur is alles, en: alles is natuurlijk. Waar 't ons gegeven is de volgorde van de logica der feiten na te gaan, erkennen we dat natuurlijke, de Noodzakelijkheid. Waar die volgorde ons niet duidelijk is, omdat we zo weinig weten, denken we aan 'n God.
 • Voornamer is het, ongelijk te erkennen dan zijn gelijk vol te houden, vooral wanneer men gelijk heeft.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 57.

 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  Krishnamurti
  - +
  +242
  Vrijheid bestaat in het erkennen van grenzen.
 • Boeddha
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama ca. 450 vC. - ca. 370 vC
  Boeddha
  - +
  +176
  Het is gemakkelijk de fouten van anderen te zien, maar moeilijk de eigen fouten te erkennen.
 • Vincent van Gogh
  Vincent van Gogh
  Nederlands schilder 1853-1890
  Vincent van Gogh
  - +
  +82
  Ik kan niet het feit veranderen dat mijn schilderijen niet verkopen. Maar de tijd zal komen dat mensen zullen erkennen dat zij meer waard zijn dan de waarde van de verf die ik heb gebruikt in het schilderij.
 • Confucius
  Confucius
  Chinees filosoof 551 v.C. - 479 v.C.
  Confucius
  - +
  +72
  Beminnen en de gebreken inzien van hen die men bemint; haten en de deugden erkennen van hen die men haat, dat is zeldzaam in de wereld.
 • Confucius
  Confucius
  Chinees filosoof 551 v.C. - 479 v.C.
  Confucius
  - +
  +33
  Wanneer gij een ding kent, te doen als een die het kent, en wanneer gij een ding niet kent, te erkennen dat gij het niet kent - dat is Kennis.
 • Moritz Lazarus
  Moritz Lazarus
  Joods filosoof en psycholoog 1824-1903
  Moritz Lazarus
  - +
  +16
  Open erkennen van onwetendheid behoort evengoed tot de taak der wetenschap als het verkondigen van de verworven kennis.
  Bron: Ideale Fragen (1885) 323
 • Confucius
  Confucius
  Chinees filosoof 551 v.C. - 479 v.C.
  Confucius
  - +
  +15
  Het goede erkennen en niet doen is gebrek aan moed.
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  Krishnamurti
  - +
  +14
  Erkennen, gewaar zijn van hetgeen men is, is reeds het begin van de wijsheid, 't begin van begrijpen, hetgeen ons vrij maakt van de tijd.
 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  Frans wis- en natuurkundige en filosoof 1623-1662
  Blaise Pascal
  - +
  +10
  Twee gevaarlijke uitersten: de rede uitsluiten, alleen de rede erkennen.
  Origineel: Deux excès : exclure la raison, n'admettre que la raison.
  Bron: Pensées #253
 • Daisetz Teitaro Suzuki
  Daisetz Teitaro Suzuki
  Japans Zen auteur en vertaler 1870-1966
  Daisetz Teitaro Suzuki
  - +
  +8
  Wij moeten de feiten als feiten erkennen, en weten dat woorden slechts woorden zijn, meer niet.
Alle erkennen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.