Citaten van ertegen

 • Natuur is voor tevredenen en legen. En dan, wat is natuur nog in dit land. Een stukje bos ter grootte van een krant. Een heuvel met wat villaatjes ertegen.
 • Inflatie is als een dictatuur. Als ze eenmaal aan de macht is, is het des te moeilijker ertegen te vechten.

Citaten 1 t/m 10 van 13.

 • Anthony de Mello
  Anthony de Mello
  Indiaas priester, schrijver en psychotherapeut 1931-1987
  Anthony de Mello
  - +
  +5
  Als je tegen iets vecht, zit je eraan vast. Zolang je ertegen vecht, geef je het macht. De macht die je eraan geeft is evenredig aan de kracht die je gebruikt om je ertegen te verzetten.
 • Willem Frederik Hermans
  Willem Frederik Hermans
  Nederlands schrijver 1921-1995
  Willem Frederik Hermans
  - +
  +4
  Een oude theologische strijdmethode: een stelling poneren, zo belachelijk en dom, dat oppositie ertegen automatisch even belachelijk en dom wordt.
 • Hermann Bahr
  Hermann Bahr
  Oostenrijks schrijver en criticus 1863-1934
  Hermann Bahr
  - +
  +2
  Het gevoel vraagt om oppositie. Ook als men trouwt uit liefde, moeten toch minstens de ouders ertegen zijn.
  Origineel: Das Gefühl braucht Opposition, wenn man schon aus Liebe heiratet, sollten wenigstens die Eltern dagegen sein.
 • Samuel Butler
  Samuel Butler
  Engels schrijver 1835-1902
  Samuel Butler
  - +
  +2
  Het is met het leven als met de liefde: alle redelijkheid is ertegen, en alle gezonden instincten zijn ervoor.
  Origineel: To live is like to love - all reason is against it, and all healthy instinct for it.
  Bron: The Note-Books of Samuel Butler (1917)
 • Margaret Atwood
  Margaret Atwood
  Canadees schrijfster, dichteres en activiste 1939-
  Margaret Atwood
  - +
  +2
  Je bent misschien niet in staat om de werkelijkheid te veranderen, maar je kunt je houding ertegen veranderen, en dit, paradoxaal genoeg, verandert de werkelijkheid.
  Origineel: You may not be able to alter reality, but you can alter your attitude towards it, and this, paradoxically, alters reality.
 • George Orwell
  George Orwell
  Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950
  George Orwell
  - +
  +1
  Het is een corrumperende zaak om in het geheim je echte leven te leiden. Men moet leven met de stroom van het leven mee, niet ertegen.
  Origineel: It is a corrupting thing to live one's real life in secret. One should live with the stream of life, not against it.
  Bron: Burmese Days (1934)
 • Gustave Flaubert
  Gustave Flaubert
  Frans schrijver 1821-1880
  Gustave Flaubert
  - +
   0
  De domheid is iets onverwrikbaars: niets valt haar aan, zonder zich ertegen te pletter te lopen.
  Origineel: La bêtise est quelque chose d'inébranlable, rien ne l'attaque sans se briser contre elle.
  Bron: La dernière heure
 • Eugen Rosenstock-Huessy
  Eugen Rosenstock-Huessy
  Duits-Amerikaans filosoof, jurist en socioloog 1888-1973
  Eugen Rosenstock-Huessy
  - +
   0
  Grammatica en logica bevrijden de taal enkel overgeleverd te zijn aan de toon van de stem. Grammatica beschermt ons tegen het verkeerd horen van een uitgesproken naam; logica beschermt ons ertegen dat we iets zeggen dat een dubbele betekenis heeft.
  Origineel: Grammar and logic free language from being at the mercy of the tone of voice. Grammar protects us against misunderstanding the sound of an uttered name; logic protects us against what we say having a double meaning.
  Bron: Life Lines: Quotations from the Work of Eugen Rosenstock-Huessy
 • Samuel Butler
  Samuel Butler
  Engels schrijver 1835-1902
  Samuel Butler
  - +
   0
  Het leven is als liefhebben, alle rede is ertegen en alle gezonde instincten zijn ervoor.
  Origineel: To live is like to love — all reason is against it, and all healthy instinct for it.
  Bron: The Note-Books of Samuel Butler (1917) XIV
 • Hermann Josef Abs
  Hermann Josef Abs
  Duits bankier 1901-1994
  Hermann Josef Abs
  - +
   0
  Inflatie is als een dictatuur. Als ze eenmaal aan de macht is, is het des te moeilijker ertegen te vechten.
  Origineel: Inflationen sind wie Diktaturen. Wenn sie erst einmal an der Macht sind, wird es um so schwieriger, gegen sie anzukämpfen.
Alle ertegen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.