Citaten: ervaring

Citaten 1 t/m 10 van 199.

 • Robert Ascham
  Robert Ascham
  Engels geleerde en schrijver 1515-1568
  Robert Ascham
  - +
  +459
  Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen.
  Origineel: It is costly wisdom that is bought by experience.
  Bron: The Schoolmaster (1570)
 • Erich Fried
  Erich Fried
  Oostenrijks schrijver en dichter 1921-1988
  Erich Fried
  - +
  +171
  Het is onzin, zegt het verstand. Het is belachelijk, zegt de trots. Het is onmogelijk, zegt de ervaring. Het is wat het is, zegt de liefde.
 • Joseph Addison
  Joseph Addison
  Engels politicus, schrijver en dichter 1672-1719
  Joseph Addison
  - +
  +68
  Als u succes in het leven wenst, maak van volharding uw boezemvriend, van ervaring uw wijze adviseur, van voorzichtigheid uw oudere broer en van hoop uw beschermend talent.
  Origineel: If you wish success in life, make perseverance your bosom friend, experience your wise counselor, caution your elder brother and hope your guardian genius.
 • Plato
  Plato
  Grieks filosoof 427 v.C. - 347 v.C.
  Plato
  - +
  +55
  Een goed rechter moet niet te jong zijn; hij kan beter wat op leeftijd zijn en ervaring hebben met onrecht.
 • Josh Billings
  Josh Billings
  Amerikaans humorist (ps. van Henry Wheeler Shaw) 1818-1885
  Josh Billings
  - +
  +46
  De ervaring doet onze wijsheid toenemen maar niet onze dwaasheden afnemen.
 • Immanuel Kant
  Immanuel Kant
  Duits filosoof 1724-1804
  Immanuel Kant
  - +
  +43
  Denken zonder ervaring is leeg, maar ervaring zonder denken is blind.
 • Oscar Wilde
  Oscar Wilde
  Iers schrijver 1854-1900
  Oscar Wilde
  - +
  +42
  Ervaring is eenvoudig de naam die we aan de som van onze fouten geven.
  Origineel: Experience is simply the name we give our mistakes.
  Bron: Lady Windermere's Fan (1893)
 • Socrates
  Socrates
  Grieks filosoof 469 v.C. - 399 v.C.
  Socrates
  - +
  +33
  Het goede is een weten, dat men slechts als ervaring kan beleven.
 • Confucius
  Confucius
  Chinees filosoof 551 v.C. - 479 v.C.
  Confucius
  - +
  +29
  De mens heeft drie wegen om verstandig te handelen: ten eerste door na te denken, ten tweede door te imiteren en ten derde door ervaring. Dat laatste is het pijnlijkst.
 • Honoré de Balzac
  Honoré de Balzac
  Frans schrijver 1799-1850
  Honoré de Balzac
  - +
  +28
  Men brengt een groot deel van zijn leven door met uit te wieden wat men tijdens zijn jeugd in zijn hart heeft laten groeien. Deze bewerking heet ervaring opdoen.
  Origineel: Aussi passe-ton une bonne partie de sa vie à sarcler ce que l'on a laissé pousser dans son cœur pendant son adolescence. Cette opération s'appelle acquérir de l'expérience.
  Bron: Illusions perdues