Citaten: ervaring

Citaten 1 t/m 10 van 219.

 • Robert Ascham
  Robert Ascham
  Engels geleerde en schrijver 1515-1568
  Robert Ascham
  - +
  +510
  Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen.
  Origineel: It is costly wisdom that is bought by experience.
  Bron: The Schoolmaster (1570)
 • Erich Fried
  Erich Fried
  Oostenrijks schrijver en dichter 1921-1988
  Erich Fried
  - +
  +209
  Het is onzin, zegt het verstand. Het is belachelijk, zegt de trots. Het is onmogelijk, zegt de ervaring. Het is wat het is, zegt de liefde.
  Origineel: Es ist Unsinn sagt die Vernunft; [...] Es ist leichtsinnig sagt die Vorsicht; Es ist unmöglich sagt die Erfahrung; Es ist was es ist sagt die Liebe.
  Bron: Liebesgedichte (1995) Was es ist. Voor de volledige tekst zie: www.gedichte.vu
 • Joseph Addison
  Joseph Addison
  Engels politicus, schrijver en dichter 1672-1719
  Joseph Addison
  - +
  +77
  Als u succes in het leven wenst, maak van volharding uw boezemvriend, van ervaring uw wijze adviseur, van voorzichtigheid uw oudere broer en van hoop uw beschermend talent.
  Origineel: If you wish success in life, make perseverance your bosom friend, experience your wise counselor, caution your elder brother and hope your guardian genius.
 • Plato
  Plato
  Grieks filosoof 427 v.C. - 347 v.C.
  Plato
  - +
  +64
  Een goed rechter moet niet te jong zijn; hij kan beter wat op leeftijd zijn en ervaring hebben met onrecht.
 • Josh Billings
  Josh Billings
  Amerikaans humorist (ps. van Henry Wheeler Shaw) 1818-1885
  Josh Billings
  - +
  +50
  De ervaring doet onze wijsheid toenemen maar niet onze dwaasheden afnemen.
 • Oscar Wilde
  Oscar Wilde
  Iers schrijver 1854-1900
  Oscar Wilde
  - +
  +48
  Ervaring is eenvoudig de naam die we aan de som van onze fouten geven.
  Origineel: Experience is simply the name we give our mistakes.
  Bron: Lady Windermere's Fan (1893)
 • Immanuel Kant
  Immanuel Kant
  Duits filosoof 1724-1804
  Immanuel Kant
  - +
  +46
  Denken zonder ervaring is leeg, maar ervaring zonder denken is blind.
  Origineel: Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.
  Bron: Kritiek van de zuivere rede
 • Confucius
  Confucius
  Chinees filosoof 551 v.C. - 479 v.C.
  Confucius
  - +
  +36
  De mens heeft drie wegen om verstandig te handelen: ten eerste door na te denken, ten tweede door te imiteren en ten derde door ervaring. Dat laatste is het pijnlijkst.
 • Socrates
  Socrates
  Grieks filosoof 469 v.C. - 399 v.C.
  Socrates
  - +
  +35
  Het goede is een weten, dat men slechts als ervaring kan beleven.
 • John Locke
  John Locke
  Engels filosoof 1632-1704
  John Locke
  - +
  +32
  Wanneer heeft het brein alle materialen voor rede en kennis? Hierop antwoord ik, in één woord, vanuit ervaring.
  Origineel: Whence has it [the Mind] all the materials of Reason and Knowledge? To this I answer, in one Word, From Experience.
  Bron: An Essay Concerning Human Understanding Book II/Chapter I, 2
Alle ervaring citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u altijd en alleen op citaten.net: 219 gevonden
Sale (NL)Sale (NL)