Citaten: ervaring

Citaten 1 t/m 10 van 167.

 • Robert Ascham
  Robert Ascham
  Engels geleerde en schrijver 1515-1568
  ajax-loader
  - +
  +375

  Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen.

  Origineel: It is costly wisdom that is bought by experience.

 • Erich Fried
  Erich Fried
  Oostenrijks schrijver en dichter 1921-1988
  ajax-loader
  - +
  +122

  Het is onzin, zegt het verstand. Het is belachelijk, zegt de trots. Het is onmogelijk, zegt de ervaring. Het is wat het is, zegt de liefde.

 • Joseph Addison
  Joseph Addison
  Engels politicus, schrijver en dichter 1672-1719
  ajax-loader
  - +
  +70

  Als u succes in het leven wenst, maak van volharding uw boezemvriend, van ervaring uw wijze adviseur, van voorzichtigheid uw oudere broer en van hoop uw beschermend talent.

  Origineel: If you wish success in life, make perseverance your bosom friend, experience your wise counselor, caution your elder brother and hope your guardian genius.

 • Antoine de Saint-Exupéry
  Antoine de Saint-Exupéry
  Frans schrijver 1900-1944
  ajax-loader
  - +
  +49

  De ervaring leert ons dat liefde niet bestaat uit het naar elkaar kijken van twee mensen,Maar uit het samen in dezelfde richting kijken.

 • Josh Billings
  Josh Billings
  Amerikaans humorist (ps. van Henry Wheeler Shaw) 1818-1885
  ajax-loader
  - +
  +45

  De ervaring doet onze wijsheid toenemen maar niet onze dwaasheden afnemen.

 • Oscar Wilde
  Oscar Wilde
  Iers schrijver 1854-1900
  ajax-loader
  - +
  +35

  Ervaring is eenvoudig de naam die we aan de som van onze fouten geven.

  Origineel: Experience is simply the name we give our mistakes.

  Bron: Lady Windermere’s Fan (1893)

 • Plato
  Plato
  Grieks filosoof 427 v.C. - 347 v.C.
  ajax-loader
  - +
  +34

  Een goed rechter moet niet te jong zijn; hij kan beter wat op leeftijd zijn en ervaring hebben met onrecht.

 • Immanuel Kant
  Immanuel Kant
  Duits filosoof 1724-1804
  ajax-loader
  - +
  +32

  Denken zonder ervaring is leeg, maar ervaring zonder denken is blind.

 • Socrates
  Socrates
  Grieks filosoof 469 v.C. - 399 v.C.
  ajax-loader
  - +
  +28

  Het goede is een weten, dat men slechts als ervaring kan beleven.

 • Alain
  Alain
  Frans filosoof en essayist (ps. van Émile Augiste Chartier) 1868-1951
  ajax-loader
  - +
  +24

  Wat ik zo mooi vind, is dat degene die de fout buiten zichzelf zoekt, nooit tevreden is, terwijl degene die de fout meteen bij zichzelf zoekt en zegt: 'Wat ben ik stom geweest', door zijn ervaring rijker wordt en blijmoedig is.

  Bron: Over het geluk