Citaten van filosoof

 • Wees filosoof, maar, te midden van al je filosofie, blijf mens.
 • Ik ben gefascineerd door het pantheïsme van Spinoza, maar ik bewonder nog meer zijn bijdrage aan het moderne denken omdat hij de eerste filosoof is die de ziel en het lichaam als één behandelt, en niet twee afzonderlijke dingen.
 • Leeg is het betoog van de filosoof dat niet in staat is het menselijke lijden te verlichten.
 • Een geestelijke die zijn geloof verliest, laat zijn roeping in de steek; een filosoof die het zijne verliest definieert zijn onderwerp opnieuw.
 • De baard maakt de filosoof niet.
 • Een man zonder enige ervaring met de wijsbegeerte zal altijd anderen aansprakelijk stellen voor zijn tegenslagen, een beginnend filosoof zichzelf, een volleerd wijsgeer echter geen van beide.
 • De gevoelens van ons hart, de opwinding van onze passies, de heftigheid van onze genegenheden, verdrijven alle conclusies, en reduceert de diepzinnige filosoof tot slechts een gewoon mens.
 • De ware kok is de volmaakte combinatie, de enige volmaakte combinatie, van kunstenaar en filosoof.
 • Iedereen is een gek, maar hij die zijn waanidee kan analyseren, wordt een filosoof genoemd.
 • De filosoof behandelt een vraag als een ziekte.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 48.

 • David Hume
  David Hume
  Schots filosoof en geschiedkundige 1711-1776
  David Hume
  - +
  +28
  Wees filosoof, maar, te midden van al je filosofie, blijf mens.
  Origineel: Be a philosopher, but, amidst all your philosophy, be still a man.
  Bron: An Enquiry Concerning Human Understanding (1748). Voor de volledige tekst zie: davidhume.org
 • Henry David Thoreau
  Henry David Thoreau
  Amerikaans schrijver 1817-1862
  Henry David Thoreau
  - +
  +27
  Een filosoof zijn is niet louter het hebben van subtiele gedachten, maar het zo van wijsheid houden, dat men leeft zoals zij voorschrijft.
 • Harry Mulisch
  Harry Mulisch
  Nederlands schrijver 1927-2010
  Harry Mulisch
  - +
  +23
  Een filosoof die verwonderd onderzoekt hoe de kosmos in elkaar zit, doet me altijd denken aan een lamp die zich verbaasd afvraagt hoe het komt dat de kamer zo mooi verlicht is.
 • Epictetus
  Epictetus
  Romeins stoïcijns filosoof 50-130
  Epictetus
  - +
  +23
  Een man zonder enige ervaring met de wijsbegeerte zal altijd anderen aansprakelijk stellen voor zijn tegenslagen, een beginnend filosoof zichzelf, een volleerd wijsgeer echter geen van beide.
 • Lucianus van Samosata
  Lucianus van Samosata
  Romeins Griekstalige schrijver 125-180
  Lucianus van Samosata
  - +
  +17
  De baard maakt de filosoof niet.
  Bron: Demonax 13
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +9
  Een gehuwde filosoof hoort thuis in een komedie.
  Origineel: Ein verheirateter Philosoph gehört in die Komödie.
  Bron: Zur Genealogie der Moral (1887)
 • André Gide
  André Gide
  Frans schrijver en Nobelprijswinnaar literatuur (1947) 1869-1951
  André Gide
  - +
  +8
  Als een filosoof je een antwoord geeft, versta je je eigen vraag niet meer.
  Origineel: Quand un philosophe vous répond, on finit par oublier ce qu'on lui avait demandé.
  Bron: toegeschreven
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +8
  Ik ben gefascineerd door het pantheïsme van Spinoza, maar ik bewonder nog meer zijn bijdrage aan het moderne denken omdat hij de eerste filosoof is die de ziel en het lichaam als één behandelt, en niet twee afzonderlijke dingen.
  Origineel: I am fascinated by Spinoza's pantheism, but I admire even more his contribution to modern thought because he is the first philosopher to deal with the soul and body as one, and not two separate things.
  Bron: The Saturday Evening Post (1929) 26-10-1929 Interview met G.s.Viereck
 • John Henry Newman
  John Henry Newman
  Engels theoloog 1801-1890
  John Henry Newman
  - +
  +7
  Een uitstekend geheugen maakt iemand nog niet tot filosoof, evenmin als een woordenboek grammatica is.
  Origineel: A great memory does not make a philosopher, any more than a dictionary can be called grammar.
  Bron: The Idea of a University (1873) Discourse VI
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  Krishnamurti
  - +
  +7
  We gaan daarom trachten iets te weten te komen over onszelf, niet volgens mij of een of andere onderzoeker of filosoof - want, als we iets leren over onszelf volgens iemand anders, leren we iets over hem, niet over onszelf - neen, we gaan leren wat wij in feite zijn.
Alle filosoof citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.