Citaten van gebracht

 • Een oude uitdrukking, op het juiste ogenblik te pas gebracht, is nieuw en geestig.
 • Wie werkelijk goed gezind is kan nooit ongelukkig zijn; wie werkelijk wijs is kan nooit in de war worden gebracht; wie werkelijk dapper is heeft nooit angst.
 • Ik zit er altijd een beetje mee om bij een medicus een gesprek te beginnen over de hoogte van de vorige rekening. Want dat gesprek wordt mij in rekening gebracht.
 • De geschiedenis bestaat voor het grootste deel uit de ellenden, over de wereld gebracht door trots, eerzucht, hebzucht, wraak, genotzucht, opstandigheid, huichelarij, fanatisme en alle mogelijke andere tomeloze begeerten.
 • Nietzsche brengt in hoofdzaak twee bezwaren tegen het christendom in en wel dat het door minderwaardigen in de wereld is gebracht en door zijn moraal het ten ondergaande leven steunt.
 • De waarde van het offer ligt in de gewilligheid waarmede het gebracht wordt.
 • Het welzijn der mensheid, haar vrede en veiligheid zijn onbereikbaar, tenzij haar eenheid blijvend tot stand is gebracht.
 • Niemand heeft waarlijk lief, als die zichzelf veracht;
hebt gij in liefde mens, het zover al gebracht?
 • Niets zo moeilijk, of door onderzoek kan het tot klaarheid worden gebracht.
 • De boodschap dat er geen boodschappen mogen gebracht worden is er ook een.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 72.

 • Edmund Burke
  Edmund Burke
  Engels politicus en filosoof 1729-1797
  Edmund Burke
  - +
  +29
  De geschiedenis bestaat voor het grootste deel uit de ellenden, over de wereld gebracht door trots, eerzucht, hebzucht, wraak, genotzucht, opstandigheid, huichelarij, fanatisme en alle mogelijke andere tomeloze begeerten.
  Origineel: History consists, for the greater part, of the miseries brought upon the world by pride, ambition, avarice, revenge, lust, sedition, hypocrisy, ungoverned zeal, and all the train of disorderly appetite.
  Bron: Reflections on the Revolution in France (1790)
 • Confucius
  Confucius
  Chinees filosoof 551 v.C. - 479 v.C.
  Confucius
  - +
  +16
  Wie werkelijk goed gezind is kan nooit ongelukkig zijn; wie werkelijk wijs is kan nooit in de war worden gebracht; wie werkelijk dapper is heeft nooit angst.
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  Krishnamurti
  - +
  +13
  Wie zich op anderen verlaat, of op anderen steunt wordt op een dwaalspoor gebracht.
 • Bahá'u'lláh
  Bahá'u'lláh
  Arabisch geestelijke en stichter van het bahá'í-geloof. 1817-1892
  Bahá'u'lláh
  - +
  +12
  Het welzijn der mensheid, haar vrede en veiligheid zijn onbereikbaar, tenzij haar eenheid blijvend tot stand is gebracht.
 • Willem Bentinck
  Willem Bentinck
  Nederlands graaf en politicus 1704-1774
  Willem Bentinck
  - +
  +11
  Het volk van Holland is bedorven door gemakzucht en weelde, dat heeft de geest van de menschen hier gebroken en een bepaalde kleinzieligheid en lafheid in de mode gebracht, die in alle zaken, hetzij groot, hetzij klein, voelbaar worden.
 • C. Buddingh'
  C. Buddingh'
  Nederlands dichter en letterkundige 1918-1985
  C. Buddingh'
  - +
  +10
  Menigeen die het ver gebracht heeft, dankt dit meer aan zijn kennissen dan aan zijn kennis.
 • Jerry Lewis
  Jerry Lewis
  Amerikaans komiek en regisseur 1926-2017
  Jerry Lewis
  - +
  +9
  Apollo heeft het ver gebracht: vroeger een god, nu een ruimtecapsule.
 • Benjamin Franklin
  Benjamin Franklin
  Amerikaans staatsman en fysicus 1706-1790
  Benjamin Franklin
  - +
  +9
  Ik realiseer me dat een groot gedeelte van de problemen van de mensen over hen gebracht wordt door verkeerde inschattingen die zij hebben gemaakt van de waarde van dingen.
 • George Robert Gissing
  George Robert Gissing
  Engels schrijver 1857-1903
  George Robert Gissing
  - +
  +7
  Als men jong is, is men verbaasd over het lage beschavingspeil waarop de mensheid is blijven steken; op latere leeftijd verwondert men zich erover dat zij het nog zover gebracht heeft.
  Origineel: In youth one marvels that man remains at so low a stage of civilisation, in later life one marvels that he has got so far.
  Bron: Commonplace book
 • Inayat Khan
  Inayat Khan
  Indiaas musicus, schrijver en filosoof 1882-1927
  Inayat Khan
  - +
  +5
  De waarde van het offer ligt in de gewilligheid waarmede het gebracht wordt.
Alle gebracht citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.