Citaten van gecreëerd

 • Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid.
 • Ik deel volkomen het standpunt van de autonomie van het gedicht. Eenmaal los van zijn maker is dat gedicht een eigen leven begonnen, en heeft het niets meer te maken met de dichter die het gecreëerd heeft.
 • Met de ontdekking van atoomenergie is er niet een nieuw probleem gecreëerd. Het is alleen urgenter geworden een bestaand probleem op te lossen.

Citaten 1 t/m 10 van 17.

 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +353
  Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid.
  Origineel: Everything that is really great and inspiring is created by the individual who can labor in freedom.
  Bron: Out of my later years
 • Ed. Hoornik
  Ed. Hoornik
  Nederlands dichter 1910-1970
  Ed. Hoornik
  - +
  +6
  Ik deel volkomen het standpunt van de autonomie van het gedicht. Eenmaal los van zijn maker is dat gedicht een eigen leven begonnen, en heeft het niets meer te maken met de dichter die het gecreëerd heeft.
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +4
  Met de ontdekking van atoomenergie is er niet een nieuw probleem gecreëerd. Het is alleen urgenter geworden een bestaand probleem op te lossen.
  Origineel: The release of atomic energy has not created a new problem. It has merely made more urgent the necessity of solving an existing one.
  Bron: Atlantic Monthly Statement on the Atomic Bomb to Raymond Swing, before 1 October 1945
 • Yoko Ono
  Yoko Ono
  Amerikaans artieste en muzikant 1933-
  Yoko Ono
  - +
  +2
  Sommige zijn al op hun 18e al oud en sommige zijn op hun 90ste nog jong. Tijd is een concept dat door de mens is gecreëerd.
  Origineel: Some people are old at 18 and some are young at 90. Time is a concept that humans created.
 • Tony Robbins
  Tony Robbins
  Amerikaanse coach, spreker en schrijver (geb. Anthony J. Mahavorick) 1960-
  Tony Robbins
  - +
  +1
  Ik ben ervan overtuigd dat al mijn mislukkingen en frustraties in het verleden de basis legden voor de inzichten die het nieuwe levensniveau gecreëerd hebben waarvan ik nu geniet.
  Origineel: I've come to believe that all my past failure and frustration were actually laying the foundation for the understandings that have created the new level of living I now enjoy.
 • Pablo Picasso
  Pablo Picasso
  Spaans schilder, tekenaar en beeldhouwer 1881-1973
  Pablo Picasso
  - +
  +1
  Niets kan tot stand komen zonder eenzaamheid. Ik heb een eenzaamheid voor mijzelf gecreëerd die niemand zich kan voorstellen.
  Origineel: Nada puede surgir sin soledad. Yo me he creado una soledad que nadie es capaz de imaginar.
  Bron: toegeschreven
 • Audre Lorde
  Audre Lorde
  Amerikaanse schrijfster, dichteres en activiste 1934-1992
  Audre Lorde
  - +
  +1
  We moeten de creatieve delen van elkaar herkennen en koesteren zonder altijd te begrijpen wat er zal worden gecreëerd.
  Origineel: We must recognize and nurture the creative parts of each other without always understanding what will be created.
  Bron: Sister Outsider: Essays and Speeches (2012)
 • Kurt Vonnegut
  Kurt Vonnegut
  Amerikaans schrijver en kunstschilder 1922-2007
  Kurt Vonnegut
  - +
  +1
  Zing in de douche. Dans op de radio. Vertel verhalen. Schrijf een gedicht aan een vriend, zelfs een waardeloos gedicht. Doe het zo goed als je kunt. Je krijgt een enorme beloning. Je hebt iets gecreëerd.
  Origineel: Sing in the shower. Dance to the radio. Tell stories. Write a poem to a friend, even a lousy poem. Do it as well as you possibly can. You will get an enormous reward. You will have created something.
  Bron: A Man Without a Country (2011) 24
 • Karl Popper
  Karl Popper
  Oostenrijks-Brits wetenschapsfilosoof 1902-1994
  Karl Popper
  - +
   0
  Als God van bij het begin alles in het universum had willen plaatsen, dan had Hij een universum gecreëerd zonder verandering, zonder organismen en evolutie, en zonder de mens en de ervaring van de mens met verandering. Maar het lijkt dat Hij dacht dat een levend universum met zelfs voor Hem onverwachte gebeurtenissen interessanter zou zijn dan een dood universum.
  Origineel: If God had wanted to put everything into the universe from the beginning, He would have created a universe without change, without organisms and evolution, and without man and man's experience of change. But he seems to have thought that a live universe with events unexpected even by Himself would be more interesting than a dead one.
  Bron: In: Charles Hartshorne - Omnipotence and Other Theological Mistakes (1984)
 • Paul Morand
  Paul Morand
  Frans schrijver 1888-1976
  Paul Morand
  - +
   0
  Angst heeft meer dingen in deze wereld vernietigd dan vreugde heeft gecreëerd.
  Origineel: La peur a détruit plus de choses en ce monde que la joie n’en a créées.
  Bron: Eloge du repos
Alle gecreëerd citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.