Citaten van geestelijk

 • Het moreel oordelen en veroordelen is de favoriete wraak van geestelijk bekrompen mensen op hen die minder bekrompen zijn [...] Het doet hen diep in hun hart goed dat er een maatstaf is, volgens welke ook de met goederen en voorrechten van de geest overladen en gelijkwaardig aan hen zijn - zij strij
 • Er gaan heel wat meer mensen geestelijk ten onder aan een opgewekt onderling verkeer, dan aan de eenzaamheid en de stilte.
 • Je kan tegenover het koningshuis niet ironisch gaan doen, want ironie veronderstelt een bepaald geestelijk niveau.
 • 't Is niet waar dat 'n kind onderdanigheid en liefde schuldig is aan z'n ouders.  Dat ellendige voorschrift is uitgevonden ten-gemakke van ouders die gebrek voelden aan geestelijk overwicht, en te lui waren of te droog van hart om liefde te verdienen.
 • Wezensvreemde arbeid vervreemdt de mens van zijn eigen lichaam, van de natuur buiten hem, van zijn geestelijk wezen, van zijn menselijk wezen.
 • Denk erom dat je nooit geestelijk gezegend zult worden zonder te vergeven. Het goede kan enkel naar je toestromen indien het van je uitstraalt.
 • Een godsdienstig ritueel is voor een geestelijk mens niet meer dan een opwekking.
 • Alleen waar de mens ophoudt zich in zijn geestelijk bestaan te verheugen, verdwijnt het schone.
 • Een uit vrees geboren ascetisme heeft als enig geestelijk resultaat, een geweldige wrok tegen het leven dat aan het bereik van de mens werd onttrokken, en de drang om ook aan anderen de toegang tot dit leven af te snijden.
 • Literatuur is de neerslag of het verslag van een geestelijk avontuur in een taal die eigen, levend en origineel is.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 25.

 • Jan Greshoff
  Jan Greshoff
  Nederlands schrijver en letterkundige 1888-1971
  Jan Greshoff
  - +
  +27
  Er gaan heel wat meer mensen geestelijk ten onder aan een opgewekt onderling verkeer, dan aan de eenzaamheid en de stilte.
 • Multatuli
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
  +19
  't Is niet waar dat 'n kind onderdanigheid en liefde schuldig is aan z'n ouders. Dat ellendige voorschrift is uitgevonden ten-gemakke van ouders die gebrek voelden aan geestelijk overwicht, en te lui waren of te droog van hart om liefde te verdienen.
  Bron: Ideeën
 • Willem Frederik Hermans
  Willem Frederik Hermans
  Nederlands schrijver 1921-1995
  Willem Frederik Hermans
  - +
  +16
  Literatuur is de neerslag of het verslag van een geestelijk avontuur in een taal die eigen, levend en origineel is.
  Bron: Lezing: Een boek schrijven
 • Norman Vincent Peale
  Norman Vincent Peale
  Amerikaans predikant en auteur 1898-1993
  Norman Vincent Peale
  - +
  +14
  Denk erom dat je nooit geestelijk gezegend zult worden zonder te vergeven. Het goede kan enkel naar je toestromen indien het van je uitstraalt.
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +10
  Het moreel oordelen en veroordelen is de favoriete wraak van geestelijk bekrompen mensen op hen die minder bekrompen zijn [...] Het doet hen diep in hun hart goed dat er een maatstaf is, volgens welke ook de met goederen en voorrechten van de geest overladen en gelijkwaardig aan hen zijn - zij strijden voor de 'gelijkheid van allen voor God' en hebben bijna daarom alleen al het geloof in God nodig.
  Origineel: Das moralische Urteilen und Verurteilen ist die Lieblings-Rache der Geistig-Beschränkten an denen, die es weniger sind [...] Es tut ihnen im Grunde ihres Herzens wohl, daß es einen Maßstab gibt, vor dem auch die mit Gütern und Vorrechten des Geistes Überhäuften ihnen gleichstehn – sie kämpfen für die »Gleichheit aller vor Gott« und brauchen beinahe dazu schon den Glauben an Gott.
  Bron: Voorbij goed en kwaad (1886) #219
 • Inayat Khan
  Inayat Khan
  Indiaas musicus, schrijver en filosoof 1882-1927
  Inayat Khan
  - +
  +9
  Op het ogenblik dat iemand uitrijst boven zijn denkvermogen en ontwaakt in het licht van de ziel, wordt hij geestelijk.
 • Karl Marx
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  Karl Marx
  - +
  +6
  Wezensvreemde arbeid vervreemdt de mens van zijn eigen lichaam, van de natuur buiten hem, van zijn geestelijk wezen, van zijn menselijk wezen.
  Origineel: Die entfremdete Arbeit entfremdet der Menschen seinen eignen Leib, wie die Natur ausser ihm, wie sein geistiges Wesen, sein menschliches Wesen.
  Bron: Ökonomisch-philosphische Manuskripte 1 (1844)
 • Marnix Gijsen
  Marnix Gijsen
  Vlaams letterkundige en schrijver 1899-1984
  Marnix Gijsen
  - +
  +5
  Een goed gedicht is een deel van ons geestelijk bezit dat we ronddragen en waaraan we in nood en vreugde steun vinden.
  Bron: Gezegden
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +5
  Het christendom heeft partij gekozen voor alles wat zwak, laag en mislukt is, het heeft de ontkenning van de overlevingsinstincten van het sterke leven tot een ideaal verheven; het heeft de rede van zelfs de geestelijk sterkste naturen verdorven door hun de hoogste waarden van de geest als zondig, als misleidend, als bekoringen te leren ervaren.
  Origineel: Das Christenthum hat die Partei alles Schwachen, Niedrigen, Mißrathnen genommen, es hat ein Ideal aus dem Widerspruch gegen die Erhaltungs-Instinkte des starken Lebens gemacht; es hat die Vernunft selbst der geistig stärksten Naturen verdorben, indem es die obersten Werthe der Geistigkeit als sündhaft, als irreführend, als Versuchungen empfinden lehrte.
  Bron: De antichrist #5
 • Inayat Khan
  Inayat Khan
  Indiaas musicus, schrijver en filosoof 1882-1927
  Inayat Khan
  - +
  +5
  Hoe verder men komt op het geestelijk pad, hoemeer men zal moeten leren toch aan het levensspel deel te nemen.
Alle geestelijk citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.