Citaten: gekenmerkt

Citaten 1 t/m 10 van 10.

1
 • Henri-Louis Bergson
  Henri-Louis Bergson
  Frans filosoof en Nobelprijswinnaar Literatuur (1927) 1859-1941
  Henri-Louis Bergson
  - +
  +4
  Intelligentie wordt gekenmerkt door een natuurlijk onbegrip van het leven.
  Origineel: L'intelligence est caractérisée par une incompréhension naturelle de la vie.
  Bron: L'évolution créatrice
 • Ignatius van Loyola
  Ignatius van Loyola
  Spaans geestelijke 1491-1556
  Ignatius van Loyola
  - +
  +3
  Als onze kerk niet gekenmerkt wordt door de zorg voor de armen, de onderdrukten, de hongerigen, zijn wij schuldig aan ketterij.
 • Jean de la Bruyère
  Jean de la Bruyère
  Frans schrijver 1645-1696
  Jean de la Bruyère
  - +
  +2
  Het begin en het einde der liefde zijn beide gekenmerkt door verlegenheid wanneer de twee alleen bij elkaar zijn.
 • Thomas Alva Edison
  Thomas Alva Edison
  Amerikaans uitvinder en oprichter van General Electric 1847-1931
  Thomas Alva Edison
  - +
  +1
  Ik weet dat deze wereld geregeerd wordt door oneindige intelligentie. Alles waardoor we zijn omringd – alles dat bestaat – bewijst dat er oneindige wetten achter schuil gaan. Dit feit kan niet worden ontkend. Het wordt gekenmerkt door een mathematische precisie.
  Origineel: I know this world is ruled by infinite intelligence. Everything that surrounds us - everything that exists - proves that there are infinite laws behind it. There can be no denying this fact. It is mathematical in its precision.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  Florentijns staatsfilosoof 1469-1527
  Machiavelli
  - +
  +1
  Verachtelijk wordt hij wanneer men hem voor wispelturig, lichtzinnig, verwijfd, lafhartig, en besluiteloos houdt. Hiervoor moet een heerser op zijn hoede zijn als voor een gevaarlijke klip en hij moet alle mogelijk moeite doen om te bereiken dat zijn daden gekenmerkt worden door grootheid, moed, ernst en kracht. Ten slotte moet hij een dusdanige reputatie opbouwen dat niemand het in zijn hoofd haalt om hem te bedriegen of te misleiden.
 • Audre Lorde
  Audre Lorde
  Amerikaanse schrijfster, dichteres en activiste 1934-1992
  Audre Lorde
  - +
   0
  De jaren zestig werden gekenmerkt door een moedig geloof in gemakkelijke oplossingen.
  Origineel: The sixties were characterized by a heady belief in instantaneous solutions.
 • Christian Nevell Bovee
  Christian Nevell Bovee
  Amerikaans schrijver 1820-1904
  Christian Nevell Bovee
  - +
   0
  De ware voorzichtigheid is niet zozeer hierdoor gekenmerkt, dat men nooit een fout maakt, maar doordat men een fout nooit herhaalt.
 • Arnold Gehlen
  Arnold Gehlen
  Duits filosoof en socioloog 1904-1976
  Arnold Gehlen
  - +
   0
  In tegenstelling tot alle hogere zoogdieren worden mensen vooral gekenmerkt door defecten.
  Origineel: Der Mensch ist im Gegensatz zu allen höheren Säugern hauptsächlich durch Mängel bestimmt.
 • Peter Sirius
  Peter Sirius
  Ps. van Otto Kimmig, Duits dichter en aforist 1858 - 1913
  Peter Sirius
  - +
   0
  Menig hoofd wordt gekenmerkt door de hoed, die men draagt.
 • Marion Gräfin Dönhoff
  Marion Gräfin Dönhoff
  Duits journaliste 1909-2002
  Marion Gräfin Dönhoff
  - +
   0
  Niemand heeft heden nog een visie. Niemand zegt wat moet en waar het naartoe gaat. Het spirituele leven wordt gekenmerkt door een hulpeloosheid en een benauwende leegte.
  Origineel: Niemand hat heute eine Vision. Niemand sagt, was werden soll und wo es langgeht. Das geistige Leben ist durch Ratlosigkeit und beklemmende Leere charakterisiert.
  Bron: Zivilisiert den Kapitalismus (1997)
1
Alle gekenmerkt citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u altijd en alleen op citaten.net: 10 gevonden