Citaten: geld

Citaten 71 t/m 80 van 293.

 • Danny Kaye
  Danny Kaye
  Amerikaans acteur, zanger en komiek 1913-1987
  ajax-loader
  - +
  +9

  Geld alleen maakt niet gelukkig. Je hebt ook aandelen, obligaties, goud en onroerend goed nodig.

 • Boris Vian
  Boris Vian
  Frans schrijver, dichter en ingenieur 1920-1959
  ajax-loader
  - +
  +9

  Geld maakt niet gelukkig, als men het niet heeft.

 • Plato
  Plato
  Grieks filosoof 427 v.C. - 347 v.C.
  ajax-loader
  - +
  +9

  Zijn kinderen kan men beter een goed geweten nalaten dan geld.

  Bron: Nomoi

 • Bernard Seulsten
  Bernard Seulsten
  Vlaams dichter en aforist 1937-
  ajax-loader
  - +
  +8

  Als een Hollander beweert van Vlaanderen te houden, is er ergens grof geld te verdienen.

 • Harvey Kurtzmann
  Harvey Kurtzmann
  Amerikaans cartoonist 1924-1993
  ajax-loader
  - +
  +8

  Er zijn belangrijker dingen in het leven als geld, maar zonder geld kan je die niet krijgen.

 • Aristoteles
  Aristoteles
  Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.
  ajax-loader
  - +
  +8

  Indien er geen vrouwen bestonden, zou al het geld in de wereld waardeloos zijn.

 • David Lloyd George
  David Lloyd George
  Brits staatsman en premier 1863-1945
  ajax-loader
  - +
  +7

  Alle landen der wereld deden het beter het geld, dat zij voor legers uitgeven, in zee te werpen, dan werktuigen te scheppen om de mensen te vermoorden.

 • Juvenalis
  Juvenalis
  Romeins dichter 1ste-2e eeuw nC
  ajax-loader
  - +
  +7

  Als het geld toeneemt, groeit ook de hebzucht.

  Origineel: Crescit amor nummi quantum ipsa pecunia crevit.

  Bron: Saturae

 • Marc Callewaert
  Marc Callewaert
  Vlaams criticus en schrijver 1927 -
  ajax-loader
  - +
  +7

  Geld maakt niet gelukkig, maar men lijdt ietwat behaaglijker.

 • Machiavelli
  Machiavelli
  Florentijns staatsfilosoof 1469-1527
  ajax-loader
  - +
  +7

  Het weggeven van andermans geld en goed schaadt je aanzien niet, maar versterkt het. Alleen het weggeven van je eigen bezit berokkent je schade.