Citaten: gemeenschappelijke

Citaten 1 t/m 10 van 28.

 • Godfried Bomans
  Godfried Bomans
  Nederlands schrijver 1913-1971
  Godfried Bomans
  - +
  +30
  Wat veel huwelijken samenhoudt is de gemeenschappelijke herinnering aan de tijd toen het nog een huwelijk was.
  Bron: Buitelingen p.90
 • Anton Tsjechow
  Anton Tsjechow
  Russisch schrijver 1860-1904
  Anton Tsjechow
  - +
  +10
  Liefde, vriendschap, eerbied, brengen mensen niet zozeer te samen als een gemeenschappelijke haat jegens iets.
 • Oscar Wilde
  Oscar Wilde
  Iers schrijver 1854-1900
  Oscar Wilde
  - +
  +8
  Hoe meer men mensen analyseert, hoe meer alle redenen daarvoor verdwijnen. Vroeg of laat stuit men op dat afschuwelijke, gemeenschappelijke iets dat men de menselijke natuur noemt.
 • Thomas a Kempis
  Thomas a Kempis
  Nederlands middeleeuws augustijner kanunnik, schrijver en mysticus 1380-1472
  Thomas a Kempis
  - +
  +5
  Wie iets voor zichzelf wil hebben, verliest het gemeenschappelijke.
  Bron: De imitatione Christi (1471)
 • Hippocrates
  Hippocrates
  Grieks arts (grondlegger van de geneeskunde) 460 v.C. - 377 v.C.
  Hippocrates
  - +
  +4
  Er is één gemeenschappelijke stroom, één gemeenschappelijke ademhaling. Alle dingen voelen met elkaar mee.
 • Chief Seattle
  Chief Seattle
  Opperhoofd van de Suquamish- en Duwanish-indianen 1780-1866
  Chief Seattle
  - +
  +3
  Nog een paar maanden, een paar winters, en niet een van deze machtige gastheren die ooit dit brede land vulden of die nu in fragmentarische groepjes door deze enorme eenzaamheid zwerven, blijft over om te wenen over de graven van een volk ooit zo krachtig en hoopvol als uw eigen.
  Maar waarom zouden we klagen? Waarom zou ik mopperen over het lot van mijn volk? Stammen bestaan uit individuen en zijn niet beter dan zij. Mensen komen en gaan als de golven van de zee. Een traan, een klaaggeest, een klaagzang, en ze zijn voorgoed verdwenen uit onze verlangende ogen. Zelfs de blanke man, wiens God met hem wandelde en sprak, als vriend onder elkaar, is niet vrijgesteld van deze gemeenschappelijke lotsbestemming.
  Wellicht zijn we uiteindelijk toch broeders. We zullen zien.
  Origineel: A few more moons, a few more winters, and not one of all the mighty hosts that once filled this broad land or that now roam in fragmentary bands through these vast solitudes will remain to weep over the tombs of a people once as powerful and as hopeful as your own. But why should we repine? Why should I murmur at the fate of my people? Tribes are made up of individuals and are no better than they. Men come and go like the waves of the sea. A tear, a tamanamus, a dirge, and they are gone from our longing eyes forever. Even the white man, whose God walked and talked with him, as friend to friend, is not exempt from the common destiny. We may be brothers, after all. We shall see.
  Bron: Toespraak 1854, bij overdracht land aan de blanke kolonisten (tekst helaas controversieel en jaren later opgeschreven)
 • Ban Kimoon
  Ban Kimoon
  - +
  +3
  We moeten van de grootste collectieve uitdaging waarmee de mensheid vandaag geconfronteerd wordt, de klimaatverandering, een kans maken voor gemeenschappelijke vooruitgang naar een duurzame toekomst.
  Origineel: We must turn the greatest collective challenge facing humankind today – climate change – into the greatest opportunity for common progress towards a sustainable future.
  Bron: Big Idea 2014: The Year for Climate Action (2013)
 • William Hazlitt
  William Hazlitt
  Engels schrijver 1778-1830
  William Hazlitt
  - +
  +3
  Zelfs in gemeenschappelijke zaken van het leven, verliefdheid, vriendschap en huwelijk, hoe weinig zekerheid hebben wij wanneer we ons geluk in de handen van anderen leggen!
  Origineel: Even in the common affairs of life, in love, friendship, and marriage, how little security have we when we trust our happiness in the hands of others!
 • Ferdinand Lassalle
  Ferdinand Lassalle
  Duits socialistisch theoreticus en politicus. 1825-1864
  Ferdinand Lassalle
  - +
  +2
  De enige bron van het recht is het gemeenschappelijke bewustzijn van het ganse volk; de algemene geest.
  Origineel: Die alleinige Quelle des Rechts ist das gemeinsame Bewußtsein des ganzen Volkes, der allgemeine Geist.
  Bron: Das System der erworbenen Rechte (1861)
 • Hermann Bahr
  Hermann Bahr
  Oostenrijks schrijver en criticus 1863-1934
  Hermann Bahr
  - +
  +2
  Een fout die je deelt met een andere persoon, geeft een diepere verbondenheid dan een gemeenschappelijke voorkeur.
  Origineel: Ein Fehler, den man mit einem anderen Menschen teilt, verbindet tiefer als ein gemeinsamer Vorzug.
Alle gemeenschappelijke citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.
Sale (NL)Sale (NL)