Citaten van genot

 • Een spaarzaam gebruik verhoogt het genot.
 • Kuisheid: het genot van het niet genieten.
 • Een leven vol lust, overgeven aan genot en begeerte, is laag, slecht, zinnelijk, onedel en ijdel.
 • Het verschil tussen geluk en genot is, dat men het genot zelf kan uitkiezen.
 • Het onverzadigbare in elk genot wordt zelfs het geluk tot ergernis.
 • Schoonheid is de naam van iets dat niet bestaat. En die ik aan de dingen geef in ruil voor het genot dat zij mij geven.
 • Een verstandig mens jaagt niet het genot na, maar poogt de smart te ontlopen.
 • Ongelukkig het hart dat niet weet hoe men liefheeft en het zachte genot om te schreien niet kent.
 • Geen genot najagen. Alleen afwezigheid van het leed. Dat is geluk.
 • Pijn en genot, verdriet en vreugde, hartstochten en gewaarwordingen volgen elkaar op en bestaan nooit tegelijkertijd.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 98.

 • Aristoteles
  Aristoteles
  Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.
  Aristoteles
  - +
  +86
  Een verstandig mens jaagt niet het genot na, maar poogt de smart te ontlopen.
  Bron: Ethica Nicomachea
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  Krishnamurti
  - +
  +31
  Als je de angst wil begrijpen en daar vrij van wilt zijn, zul je ook het genot moeten doorzien. Ze zijn dooreengeweven.
 • Boeddha
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama ca. 450 vC. - ca. 370 vC
  Boeddha
  - +
  +25
  Een leven vol lust, overgeven aan genot en begeerte, is laag, slecht, zinnelijk, onedel en ijdel.
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  Krishnamurti
  - +
  +22
  Een geest die niet vrij is weet niet wat liefde is - ze weet misschien wat genot is en kent daardoor angst, wat niets met liefde te maken heeft. Liefde kan alleen ontstaan als er werkelijke vrijheid van het verleden in de vorm van kennis is.
 • George Sand
  George Sand
  Frans schrijver 1804-1876
  George Sand
  - +
  +15
  Wie edel genot put uit zijn gevoel voor poëzie is een ware dichter, ook al heeft hij nooit één vers gemaakt.
  Origineel: Celui qui puise de nobles jouissances dans le sentiment de la poésie est un vrai poète, n'eûtil pas fait un vers dans toute sa vie.
  Bron: La Mare au Diable (1846)
 • Spinoza
  Spinoza
  Nederlands filosoof 1632-1677
  Spinoza
  - +
  +13
  God is zonder hartstochten en wordt niet beïnvloed door pijn en genot. Strikt genomen heeft God dus eigenlijk niemand lief.
 • Spinoza
  Spinoza
  Nederlands filosoof 1632-1677
  Spinoza
  - +
  +12
  De dingen immers die in het leven het meest voorkomen en die door de mensen, zoals men uit hun daden kan opmaken, als het hoogste goed worden beschouwd, zijn tot drie zaken te herleiden, namelijk rijkdom, eer en zinnelijk genot. Deze drie dingen sleuren de geest zo mee, dat hij nauwelijks over iets anders kan nadenken.
 • Epicurus
  Epicurus
  Grieks filosoof c.341-270 BC
  Epicurus
  - +
  +10
  Het genot is oorsprong en doel van het gelukkige leven.
 • Freek de Jonge
  Freek de Jonge
  Nederlands cabaretier 1944
  Freek de Jonge
  - +
  +9
  De mens leert meer van lijden dan van genot.
 • Emile Berr
  Emile Berr
  Frans journalist 1855-1923
  Emile Berr
  - +
  +9
  Er is een genot van zich weg te cijferen, veel groter dan het genot van zich op de voorgrond te dringen, en voor een zeer trots mens moet de uitoefening der bescheidenheid wel iets heerlijks zijn.
  Origineel: Il y a une volupté de s'effacer qui est bien supérieure à la volupté de "paraître" et j'imagine que, pour un homme très orgueilleux, la modestie doit être une vertu délicieuse à pratiquer.
Alle genot citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.