Citaten van geschreven

Citaten 61 t/m 70 van 152.

 • Orson Welles
  Orson Welles
  Amerikaans filmmaker 1915-1985
  Orson Welles
  - +
  +1
  Diep in zijn hart gelooft elke acteur al het slechte dat over hem geschreven wordt.
 • Carlos Ruiz Zafon
  Carlos Ruiz Zafon
  Spaans schrijver 1964-
  Carlos Ruiz Zafon
  - +
  +1
  Elk boek, elk volume dat je hier ziet, heeft een ziel. De ziel van de persoon die het heeft geschreven en van degenen die het hebben gelezen en ermee hebben geleefd en gedroomd. Iedere keer wanneer een boek van eigenaar wisselt, iedere keer wanneer iemand zijn ogen over de pagina's laat gaan, wordt zijn ziel groter en sterker.
  Origineel: Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quién lo escribió, y el alma de quiénes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte.
  Bron: Schaduw van de wind
 • Michel Butor
  Michel Butor
  Frans schrijver 1926-2016
  Michel Butor
  - +
  +1
  Elk geschreven woord is een overwinning tegen de dood.
  Origineel: Chaque mot écrit est une victoire contre la mort.
  Bron: Interview met Georges Charbonnier
 • Henry Bordeaux
  Henry Bordeaux
  Frans schrijver en advocaat 1870-1963
  Henry Bordeaux
  - +
  +1
  Elke biografie die geschreven moet worden is het verhaal van een beklimming.
  Origineel: Toute biographie digne d'être écrite est le récit d'une ascension.
  Bron: La jeunesse nouvelle: deux héros de vingt ans (1915)
 • Oscar Wilde
  Oscar Wilde
  Iers schrijver 1854-1900
  Oscar Wilde
  - +
  +1
  Er bestaat niet zoiets als een moreel of immoreel boek. Boeken zijn goed of slecht geschreven.
  Origineel: There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written, or badly written.
  Bron: The picture of Dorian Gray (1891)
 • J.G. Ballard
  J.G. Ballard
  Brits schrijver 1930-2009
  J.G. Ballard
  - +
  +1
  Fictie is een tak van neurologie: de scenario's van zenuw- en bloedvaten zijn de geschreven mythologieën van herinnering en verlangen.
  Origineel: Fiction is a branch of neurology: the scenarios of nerve and blood vessels are the written mythologies of memory and desire.
  Bron: The Angle Between Two Walls
 • Beverley Nichols
  Beverley Nichols
  Engels toneelschrijver, journalist en componist 1898-1983
  Beverley Nichols
  - +
  +1
  Het huwelijk is een boek waarvan het eerste hoofdstuk in verzen geschreven is en de overige in proza.
  Origineel: Marriage is a book of which the first chapter is written in poetry and the remaining chapters in prose.
  Bron: toegeschreven
 • A.A. Milne
  A.A. Milne
  Brits schrijver 1882-1956
  A.A. Milne
  - +
  +1
  Het Oude Testament is verantwoordelijk voor meer atheïsme, agnosticisme, ongeloof - noem het hoe je het wilt - dan enig ander boek dat ooit geschreven is. Het heeft voor een grotere leegloop van de kerken gezorgd dan verleidingen zoals de bioscoop, de motorfiets en de golfbaan.
  Origineel: The Old Testament is responsible for more atheism, agnosticism, disbelief - call it what you will - than any book ever written. It has emptied more churches than all the counter-attractions of cinema, motor-bicycle and golf course.
  Bron: Year In, Year Out (1952) p.53
 • Louis Couperus
  Louis Couperus
  Nederlands schrijver 1863-1923
  Louis Couperus
  - +
  +1
  Ik ben ervan overtuigd dat binnen niet al te lange tijd, laat ons zeggen, binnen een eeuw, er geen romans meer zullen worden geschreven.
  Bron: De zwaluwen neêr gestreken (1911)
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +1
  Ik had gelijk vertrouwen in Schopenhauer en is nu na negen jaar nog steeds hetzelfde. Ik begreep hem alsof hij voor mij had geschreven.
  Origineel: Mein Vertrauen zu Schopenhauer war sofort da und ist jetzt noch dasselbe wie vor neun Jahren. Ich verstand ihn, als ob er für mich geschrieben hätte.
  Bron: Schopenhauer als Erzieher (1874)
Alle geschreven citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 7)