Citaten van geslacht

 • Ik ben hoogst modern. De tijd is voorbij van gemoedelijkheid, van verbroedering. Dit geslacht is té bandeloos.
 • Wreedheid tegen dieren, en niet het minst de volmaakte onverschilligheid voor hun lijden, is mijns inziens één van de zwaarste misdrijven van het menselijk geslacht.

Citaten 1 t/m 10 van 27.

 • Romain Rolland
  Romain Rolland
  Frans schrijver en Nobelprijswinnaar literatuur (1915) 1866-1944
  Romain Rolland
  - +
  +58
  Wreedheid tegen dieren, en niet het minst de volmaakte onverschilligheid voor hun lijden, is mijns inziens één van de zwaarste misdrijven van het menselijk geslacht.
  Origineel: La cruauté envers les animaux et même déjà l'indifférence envers leur souffrance est à mon avis l'un des péchés les plus lourds de l'humanité.
  Bron: toegeschreven
 • Godfried Bomans
  Godfried Bomans
  Nederlands schrijver 1913-1971
  Godfried Bomans
  - +
  +39
  Een van de aangename illusies van het huwelijk is deze: dat wij op rekening van onze persoonlijke aantrekkelijkheid zetten wat de charme is van het geslacht.
 • Axel von Ambesser
  Axel von Ambesser
  Duits acteur en regisseur 1910-1988
  Axel von Ambesser
  - +
  +19
  Wanneer een vrouw geen woord meer kan uitbrengen, bestaan er ernstige twijfels of ze wel van het vrouwelijk geslacht is.
  Origineel: Wenn es einer Frau die Rede verschlägt, bestehen ernstliche Zweifel an ihrer Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht.
 • Pierre Joseph Proudhon
  Pierre Joseph Proudhon
  Frans socioloog en econoom 1809-1865
  Pierre Joseph Proudhon
  - +
  +10
  De democratie is de afschuwelijkste van alle tirannieën; want zij steunt noch op het gezag van een godsdienst, noch op adel van geslacht, noch op de voorrechten van het talent; zij heeft tot grondslag het aantal, en tot masker het woord Volk. Is de monarchie de hamer, die het volk verplettert, de democratie is de bijl die het in stukken hakt.
  Origineel: La démocratie est la tyrannie la plus exécrable de toutes; car elle ne s'appuie ni sur l'autorité d'une religion, ni sur une noblesse de race, ni sur les prérogatives du talent: elle a pour base le nombre, et pour masque le nom du Peuple. Si la monarchie est le marteau qui écrase le peuple, la démocratie est la hache qui le divise.
  Bron: La Démocratie. Voor de volledige tekst zie: michelpeyret.canalblog.com
 • Jean-Paul Sartre
  Jean-Paul Sartre
  Frans schrijver, filosoof en Nobelprijswinnaar literatuur (1964) 1905-1980
  Jean-Paul Sartre
  - +
  +8
  De vrijheid wordt niet cadeau gedaan; men moet zichzelf veroveren op zijn hartstochten, op zijn geslacht, op zijn klasse en zijn volk en met zichzelf de andere mensen veroveren.
  Origineel: Il n'y a pas de liberté donnée; it faut se conquérir sur les passions, sur la race, sur la classe, sur la nation et conquérir avec soi les autres hommes.
  Bron: Situations (1976)
 • Joost van den Vondel
  Joost van den Vondel
  Nederlands dichter 1587-1679
  Joost van den Vondel
  - +
  +5
  Al wie door ootmoed wordt herboren,
  Is van het Hemelsche geslacht.
 • Earl Wilson
  Earl Wilson
  Amerikaans columnist 1907-1987
  Earl Wilson
  - +
  +4
  De emancipatie van de vrouw zal pas werkelijkheid zijn als een vrouw met een buikje en een kale kop in haar eigen ogen aantrekkelijk blijft voor het andere geslacht.
 • Cary Grant
  Cary Grant
  - +
  +4
  Om bij het andere geslacht te slagen, moet je haar vertellen dat je impotent bent. Ze kan niet wachten om het tegendeel te bewijzen.
  Origineel: To succeed with the opposite sex, tell her you're impotent. She can't wait to disprove it.
  Bron: toegeschreven
 • Ferdinand Bordewijk
  Ferdinand Bordewijk
  Nederlands schrijver 1884-1965
  Ferdinand Bordewijk
  - +
  +3
  Ik ben hoogst modern. De tijd is voorbij van gemoedelijkheid, van verbroedering. Dit geslacht is té bandeloos.
  Bron: Bint
 • Julien de Valckenaere
  Julien de Valckenaere
  Vlaams aforismenschrijver 1898-1958
  Julien de Valckenaere
  - +
  +2
  Geschiedenis: relaas waaruit blijkt dat de misdaden van een geslacht, een volgend nooit hebben afgeschrikt om nog ergere te bedrijven.
Alle geslacht citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.