Citaten van gevestigde

 • Religie in de geijkte betekenis van het woord is tegenwoordig een zaak van propaganda geworden, van gevestigde belangen, met veel bezittingen en met een uitgebreid hiërarchisch, bureaucratisch systeem van 'spiritualiteit'.
 • Kunst en vrijheid, zoals het vuur van Prometheus, moeten geroofd worden om ze te kunnen gebruiken tegen de gevestigde orde.
 • Studenten zijn mensen die ruiten ingooien bij gevestigde firma's waarvan ze later directeur hopen te worden.

Citaten 1 t/m 10 van 11.

 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  Krishnamurti
  - +
  +11
  Religie in de geijkte betekenis van het woord is tegenwoordig een zaak van propaganda geworden, van gevestigde belangen, met veel bezittingen en met een uitgebreid hiërarchisch, bureaucratisch systeem van 'spiritualiteit'.
 • Wim Kan
  Wim Kan
  Nederlands cabaretier 1911-1983
  Wim Kan
  - +
  +7
  Studenten zijn mensen die ruiten ingooien bij gevestigde firma's waarvan ze later directeur hopen te worden.
 • Will Rogers
  Will Rogers
  Amerikaans acteur en humorist 1879-1935
  Will Rogers
  - +
  +1
  Studenten zijn mensen die ruiten ingooien bij gevestigde firma's waarvan ze later directeur hopen te worden.
 • John Dewey
  John Dewey
  Amerikaans filosoof 1859-1952
  John Dewey
  - +
  +1
  Wie terecht kritiek op gevestigde instellingen heeft, verspilt zijn energie te vaak aan kritiek op hen die er wat aan willen doen.
  Bron: Human Nature and Conduct
 • Anatole France
  Anatole France
  Frans schrijver en Nobelprijswinnaar literatuur (1921) 1844-1924
  Anatole France
  - +
   0
  De sterken ontwapenen en de zwakken bewapenen zou het veranderen zijn van de maatschappelijke orde die ik juist moet bewaren. Het rechtsbestel is de bekrachtiging van het gevestigde onrecht.
  Origineel: Désarmer les forts et armer les faibles ce serait changer l'ordre social que j'ai mission de conserver. La justice est la sanction des injustices établies.
  Bron: Crainquebille
 • George Bernard Shaw
  George Bernard Shaw
  Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925) 1856-1950
  George Bernard Shaw
  - +
   0
  Er bestaat in de wereld niet één gevestigde religie waarin een intelligent, ontwikkeld mens kan geloven.
  Origineel: There is not a single established religion in the world in which an intelligent or educated man could believe.
  Bron: Bernard Shaw on Religion
 • Yehudi Menuhin
  Yehudi Menuhin
  Amerikaans/Brits violist, altviolist en dirigent 1916-1999
  Yehudi Menuhin
  - +
   0
  Homeopathie is de veiligste en betrouwbaarste benadering van kwalen en heeft de aanvallen van gevestigde medische praktijken meer dan 100 jaar weerstaan.
  Origineel: Homeopathy is the safest and more reliable approach to ailments and has withstood the assaults of established medical practice for over 100 years.
 • John Maynard Keynes
  John Maynard Keynes
  Brits econoom 1883-1946
  John Maynard Keynes
  - +
   0
  Maar, vroeg of laat, het zijn ideeën, niet gevestigde belangen, welke gevaarlijk zijn voor goed of kwaad.
  Origineel: But, soon or late, it is ideas, not vested interests, which are dangerous for good or evil.
  Bron: The General Theory of Employment, Interest and Money (1936) ch. 24
 • Kathy Acker
  Kathy Acker
  Amerikaans schrijfster 1947-1997
  Kathy Acker
  - +
   0
  Vrouwen moeten literaire 'criminelen' worden, de literaire wetten overtreden en hun eigen wetten opnieuw uitvinden, omdat de gevestigde wetten vrouwen beletten de realiteit van hun leven te presenteren.
  Origineel: Women need to become literary "criminals," break the literary laws and reinvent their own, because the established laws prevent women from presenting the reality of their lives.
  Bron: Bodies of Work (1996)
 • Yehudi Menuhin
  Yehudi Menuhin
  Amerikaans/Brits violist, altviolist en dirigent 1916-1999
  Yehudi Menuhin
  - +
   0
  Waarom is compassie geen onderdeel van ons gevestigde curriculum, een inherent onderdeel van ons onderwijs? Compassie, ontzag, verwondering, nieuwsgierigheid, verheffing, nederigheid - dit zijn de fundamenten van elke echte beschaving, niet langer de voorrechten, de domeinen van een kerk, maar van iedereen, elk kind in elk huis, op elke school.
  Origineel: Why is compassion not part of our established curriculum, an inherent part of our education? Compassion, awe, wonder, curiosity, exaltation, humility - these are the very foundation of any real civilization, no longer the prerogatives, the preserves of any one church, but belonging to everyone, every child in every home, in every school.
Alle gevestigde citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.