Citaten: gevoeligheid

Citaten 1 t/m 9 van 9.

1
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof 1788-1860
  A. Schopenhauer
  - +
  +23

  Onze gevoeligheid voor pijn is bijna oneindig, die voor genot is zeer beperkt.

 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  Krishnamurti
  - +
  +10

  Voor de hele ontwikkeling van het menselijk wezen, wordt eenzaamheid noodzakelijk, als een manier om gevoeligheid te kweken.

 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof 1788-1860
  A. Schopenhauer
  - +
  +2

  Wanneer men altijd treurt en klaagt, zonder dat men zich verheft en vermant tot onderwerping, dan heeft men aarde en hemel tegelijk verloren en slechts ziekelijke gevoeligheid overgehouden.

 • Daniel Stern
  Daniel Stern
  Frans schrijfster (ps. van Marie C.S. de Flavigny) 1806-1876
  Daniel Stern
  - +
  +1

  De eigenliefde, zo gevoelig wat haarzelve betreft, beseft zelden de gevoeligheid van anderen.

 • Charles-Louis Lemesle
  Charles-Louis Lemesle
  Frans schrijver en industrieel 1731-1814
  Charles-Louis Lemesle
  - +
  +1

  Er zijn vele mensen, wier gehele gevoeligheid hierin bestaat, dat zij zich verbeelden lief te hebben.

 • Joseph Joubert
  Joseph Joubert
  Frans schrijver 1754-1824
  Joseph Joubert
  - +
  +1

  Het buiten alle mensen te willen stellen en aan niemand verplichtingen te willen hebben, is een zeker teken dat de ziel ontbloot is van gevoeligheid.

 • Paul Courty
  Paul Courty
  Frans toneelschrijver 1840-1892
  Paul Courty
  - +
  +1

  Het grootste ongeluk dat een mens kan overkomen, is te juist te denken en te gevoelen. Elk ogenblik in zijn gevoeligheid gekrenkt, lijkt hij op een voorzichtige, die zich zonder schoenen in een menigte heeft gewaagd.

  Bron: Poésies et Pensées

 • William Hazlitt
  William Hazlitt
  Engels schrijver 1778-1830
  William Hazlitt
  - +
  +1

  Louter gevoeligheid is geen smaak, maar gevoeligheid voor ware voortreffelijkheid is het.

  Bron: On Taste

 • G. J. P. J. Bolland
  G. J. P. J. Bolland
  Nederlands taalkundige en filosoof 1854-1922
  G. J. P. J. Bolland
  - +
  -2

  De geslachtelijke begeerte der vrouw is van nature aandoenlijke begeerte om begeerd te worden en de zetel dier begeerte een orgaan van lijdelijke gevoeligheid; zoo is de vrouw de ‘zenuwachtige’ mensch.

  Bron: Zuivere rede en hare werkelijkheid: Het boek der spreuken 487

1