Citaten met gevolg

Citaten 31 t/m 40 van 79.

 • Robert Koch
  Robert Koch
  Duits arts, hoogleraar en medicus 1843-1910
  Robert Koch
  - +
  +3
  Wanneer een arts achter de doodkist van zijn patiënt loopt, volgt soms in feite de oorzaak het gevolg.
  Origineel: Wenn ein Arzt hinter dem Sarg seine Patienten geht, so folgt manchmal tatsachlich die Ursache der Wirkung.
 • Fons Jansen
  Fons Jansen
  Nederlands cabaretier 1925-1991
  Fons Jansen
  - +
  +3
  Wetenschappelijk onderzoek moet nog uitwijzen of de schepping het gevolg is van een technische storing of van een menselijke fout.
 • Epicurus
  Epicurus
  Grieks filosoof c.341-270 BC
  Epicurus
  - +
  +2
  De aanwezigheid van rijkdom neemt geestelijke onrust niet weg en verschaft ook geen noemenswaardige vreugde. Hetzelfde geldt voor eer of aanzien bij mensen, of voor iets anders dat het gevolg is van onduidelijke oorzaken.
 • William Hazlitt
  William Hazlitt
  Engels schrijver 1778-1830
  William Hazlitt
  - +
  +2
  Eenvoud van karakter is het natuurlijk gevolg van diep denken.
 • George Sand
  George Sand
  Frans schrijver 1804-1876
  George Sand
  - +
  +2
  Falen als gevolg van een gebrek aan vaardigheden is geen schande.
  Origineel: Échouer faute d'habileté n'est pas une honte.
  Bron: Pierre qui roule (1870) Préface
 • Baltasar Gracián
  Baltasar Gracián
  Spaans jezuïet en filosoof 1601-1658
  Baltasar Gracián
  - +
  +2
  Het komt zelden voor dat men anderen leed aandoet zonder ook zelf eronder te
  lijden, hetzij als gevolg van medelijden, hetzij als gevolg van wraak.
  Bron: Oráculo Manual #187
 • Charles Baudelaire
  Charles Baudelaire
  Frans dichter 1821-1867
  Charles Baudelaire
  - +
  +2
  Het logische gevolg van elke revolutie is een bloedbad van onschuldigen.
  Origineel: Toute révolution a pour corollaire le massacre des innocents.
  Bron: Aphorismes
 • Viktor Frankl
  Viktor Frankl
  Oostenrijks psychiater 1905-1997
  Viktor Frankl
  - +
  +2
  In werkelijkheid is plezier niet het doel van onze inspanningen, maar het gevolg van hun vervulling.
  Origineel: In Wirklichkeit ist Lust nicht das Ziel unserer Strebungen, sondern die Folge ihrer Erfüllung.
  Bron: Über das Leben
 • Benjamin Franklin
  Benjamin Franklin
  Amerikaans staatsman en fysicus 1706-1790
  Benjamin Franklin
  - +
  +2
  Let op kleine uitgaven. Een groot schip kan zinken als gevolg van een kleine lek.
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  Nederlands letterkundige en filosoof 1863-1944
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +1
  Dapperheid is somwijlen slechts een vorm van verkapte vrees, gelijk brutaalheid van optreden dikwijls een gevolg is van verlegenheid en bedeesdheid.
Alle gevolg citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 4)
Sale (NL)Sale (NL)